Måndagen den 29 november 2021 - klockan 16:49

SPT utkommer varannan fredag.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

L Ö P S E D E L N


L Ö P S E D E L N


 
 

SPT
NR 23
19/11 2021 • ÅRGÅNG 63


LEDARE

Öga för öga eller när nåd går före rätt


ARTIKLAR

HENRIK ÅBACK
Returresan tillbaka till livet – en blivande diakons livsväg
Detta är en för SPT ovanlig artikel. Men angelägen. Ämnet – vägen tillbaka från ett liv i kriminalitet och droger – behandlas i detta nummers ledare, vilken märkligt nog låg färdig innan Åbacks artikel var aktuell för SPT. Författaren, som står inför att snart vigas till diakon, presenterar sig själv genom att berätta om sitt liv. Vägen tillbaka är den väg som kyrkan alltid har vetat: ansvar – skuld – insikt och ånger – förlåtelse och upprättelse. Det handlar om försoning och människans värde och värdighet. Det gällde en sådan som Sackaios, det gäller författaren. Och det gäller läsaren av SPT och varje människa.

BERTH LÖNDAHL

På spaning efter det hopp som flytt
Utifrån några klassiska romaner men också ideologiska utopier som exempelvis marxismen funderar skribenten över hoppet och dess avgörande betydelse, både i detta livet och inför döden. I vår tid anas snarare uppgivenhet och fatalism än hopp. Hoppet är livsnödvändigt men också dödsnödvändigt – nödvändigt för att våga leva och kunna dö i frid. Men hoppet kan också vara tomt, en illusion, och ändå vara en drivkraft i vardagen. Det kristna hoppet är djupare förankrat och sträcker sig längre än något mänskligt hopp, vilket vi kan behöva reflektera över så här vid kyrkoårets slut och inför firandet av Domssöndagen. Författaren är kyrkoherde em. och SPT:s redaktör.

BERTIL MURRAY

Skärselden och hoppet om kroppens uppståndelse
I denna artikel tar författaren, stiftsadjunkt em. i Uppsala stift och medlem i SPT:s redaktion, sig an det kontroversiella ämnet skärselden. Till Kristi försoning kan ingenting läggas, allt är försonat – men att inför Kristus se vad som i ens liv är försonat är smärtsamt. En skärseld. Författaren visar på ett varsamt och själavårdande sätt på flera bibeltexter som berör tanken på en rening och en befrielse.

GUNILLA HALLONSTEN & ALBIN TANKE

På liv och död – om riten och de kyrkliga handlingarna i en förändrad omvärld
I Svenska kyrkan Malmö hölls 9–10 november ett konvent med inriktning på hur vi i ett mångfaldssamhälle ska finna former för de kristna riterna men också hur vi med olika tro och traditioner ska leva i respekt för varandra. Författarna ställer utifrån seminarierna fler frågor än man ger svar. Men just frågorna behövs för att vi ska kunna söka svaren i den brytningstid som kyrkan och det numera svenska mångreligiösa samhället befinner sig i. Malmö är Sveriges förmodligen mest mångkulturella och multireligiösa större stad i dag. Där måste frågorna ställas och diskuteras, där måste svaren sökas. För hur påverkar de djupgående förändringarna Svenska kyrkans arbete och framtid? Gunilla Hallonsten är kyrkoherde och prost, Albin Tanke biträdande kyrkoherde. Båda i Malmö pastorat.

REFLEX

Markus Leandersson går te försvar för te


KOMMENTARER

Listtoppen för andlighet på sociala medier


FÖR PREDIKAN

YNGVE KALIN
Första söndagen i Advent

MARKUS KLEFBECK

Andra söndagen i Advent

KARL-ERIK TYSK

Tredje söndagen i Advent


Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Tom