Fredagen den 18 augusti 2017 - klockan 20:07

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

L Ö P S E D E L N


L Ö P S E D E L N


2009-05-15

 
 

SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 17
18/8 2017 • Årgång 59


Politiseringen av kyrkan


Niklas Adell:
A-laget – ett församlingsteologiskt omtänk
Prästen Niklas Adell i Linköping skisserar i denna artikel hur prästen och församlingen utvecklas tillsammans i bön- och gudstjänst. Prästen som själv lever bönens liv blir också församlingens coach – församlingen som också är sänd in i världen. Artikeln, som visar på församlingens och prästens platser och uppgifter såväl inåt som mitt i världen, är den första av tre pastorala artiklar om församlingsbyggande.


Folke T. Olofsson:
En enda, helig, katolsk och apostolisk kyrka
Kyrkan är och förblir en gudsfolkskyrka, en gemenskap kring ordet och sakramenten. Som sådan har den en förblivande sändning, mission, en salt- och ljuskallelse, en jästfunktion, i ett folk och för ett folk. Om detta skriver docenten Folke T. Olofsson, och betonar nödvändigheten av att kyrkan bryter ateismens, nihilismens, naturalismens, konstruktivismens, sekularismens och konsumismens järngrepp för att ge människor inte bara ett värde och en värdighet i tiden, utan än mer ett hopp för evigheten.

Artikeln är en bearbetning av det föredrag som författaren höll på Frimodig kyrkas upptaktsmöte i Lund den 31 mars 2017.Jan Bergendorf:

Luthers syn på människa
Om man vill lära känna Martin Luthers teologi är antropologin en fruktbar infallsvinkel, då den ingår som en avgörande del i de två grundteman som präglade hans själskamp i klostret: vem är jag? och: vad innebär Guds frälsning för mig? Även om det finns en rad aspekter som är möjliga att lyfta fram när det gäller Luthers syn på människan står för hans teologi problemet rörande skuld och förlåtelse i centrum. Bredvid, också mitt i centrum, står tanken på människans absoluta trälbundenhet, att människan vad gäller sin frälsning är restlöst beroende av Gud. Om detta skriver teol. lic. Jan Bergendorf, tidigare sjömanspräst i Malmö.

I SPT nr 14/15 2017 har även Olof Andrén skrivit om Luthers människosyn.REFLEX
Markus Leandersson hittar kyrkan på berget


För predikan:
Elfte söndagen efter Trefaldighet (Niclas Larsson)
Tofte söndagen efter Trefaldighet (Christian Braw)


Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan