Onsdagen den 13 december 2017 - klockan 00:46

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

L Ö P S E D E L N


L Ö P S E D E L N


2009-05-15

 
 

SVENSK
PASTORAL-
TIDSKRIFT
Nr 25
8/12 2017 • Årgång 59

Att leva med handboken

Maria Löfberg:
Att lyssna till predikan

Maria Löfberg, organist i Falkenberg, funderar här över vad som krävs för att en gudstjänst ska vara levande och vad man framför allt kan förvänta sig av en predikan. Trevligt småprat från predikantens sida ger ingenting, vad som behövs är påfyllning, så att Jesu frälsningsgärning inte bleknar och en handfast undervisning om det mest centrala. Som församlingsmusiker har författaren mångårig erfarenhet av att fira gudstjänst och predikolyssnande.


Christian Braw:
Kyrkan och det totala samhället

Barmendeklarationen, om vilken docent Christian Braw skriver här, utgör ett av nittonhundratalets viktigaste kyrkliga dokument. I det totalitära Tyskland som under nazismen växte fram under trettiotalet påverkades kyrkan starkt. Deutsche Christen kom att spegla regimens anda. Oppositionen samlades i Barmen 1934, ett möte som resulterade i Barmendeklarationens tydliga ställningstagande för en kyrka bunden till Kristus. Dokumentet är lika aktuellt i dag för att förstå gränserna mellan kyrka och stat.


Sebastian Hansson:
De fontibus revelationis. 
Om skrift och tradition under Andra Vatikankonciliet.
Förhållandet mellan skrift och tradition har under seklers tid varit en kontroversiell fråga. Under Andra Vatikankonciliet fanns frågan med. I denna artikel analyserar Sebastian Hansson, präst i Villie, hur konciliet förhöll sig till frågan om uppenbarelsen enbart finns att söka i Bibeln eller om den även finns uttryckt i traditionen på ett sätt som går utöver Bibeln. Fokus för uppenbarelsen är hur Gud själv ger sig tillkänna genom historien i Jesus Kristus. Författaren försöker även spåra ursprunget till separationen mellan skrift och tradition. Artikeln utgör en bearbetning och förkortning av Hanssons kandidatuppsats i latin.


REFLEX
Ann Lång om beslut som gör slut


För predikan:

Fjärde söndagen i Advent (Folke T. Olofsson)
Julnatten och Juldagen (Berth Löndahl)
Annandag Jul (Håkan Sunnliden)


Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr.


BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt

+++
Klicka på önskat år för att komma till registren:
+++
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan