Onsdagen den 19 januari 2022 - klockan 21:57

SPT utkommer varannan fredag.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

L Ö P S E D E L N


L Ö P S E D E L N


 
 

SPT
NR 1
14/1 2022 • ÅRGÅNG 64


LEDARE

Från majoritet till minoritet


ARTIKLAR

ANDERS JARLERT
Evangelisk Jesu hjärta-fromhet

Jesu hjärta-fromhet brukar mer förbindas med katolsk än med evangelisk fromhet. Författaren,
professor i kyrkohistoria, visar emellertid att den traditionen är stark även i lutherska och evangeliska sammanhang. Ett flertal psalmer präglas av Jesu-hjärtafromheten. Men den kan också vara om att be »till Jesu hjärta», en böneform som borde vara naturlig eftersom »Jesu hjärta» innefattar hela Jesus och att aspekten av Jesu kärlek och barmhärtighet då får starkare betoning.


STIG NORIN

Hur gick det med förbundsarken?

I denna recensionsartikel berörs frågan om förbundsarken. Vart tog den vägen? Vad hände med
den? Då och då dyker nya teorier upp. Jan Retsö har skrivit en bok, Legenderna om förbundsarken.Från Sinai till Etiopien, om teorierna om förbundsarkens öden, en bok som enligt recensenten är en fängslande läsning. Recensenten är professor em. i Gamla testamentet i Uppsala.

 

HANNA LINDAHL
Do-orgel – ett verktyg att presentera musik

DO-orgel är en för många okänd typ av orgel. Den är vad namnet säger, en orgel som man gör
tillsammans, en pedagogisk byggsats för barn gjord i trä. På en knapp timme bygger man en
spelbar 2-stämmig orgel. Hanna Lindahl är organist i Arbogabygdens församling och projektledare för Göteborgs lilla orgelfestival.


MIKAEL FÄLTHAMMAR

Ortodoxa kyrkan och påvedömet, II

I denna andra del av sin artikel gör författaren, präst i Antiokias grekisk-ortodoxa Kyrka i Sverige
och Skandinavien, Kristi Uppståndelses Ortodoxa församling i Göteborg, en fortsatt genomgång av relationen mellan den västliga romersk-katolska kyrkan och den östliga Ortodoxa kyrkan. Fokus ligger på hur relationen förändrats sedan kyrkans första århundraden och hur diskussionen om påvens ställning i kyrkans koncilier i princip speglar såväl konflikten som samförståndet mellan de båda kyrkogemenskaperna.


REFLEX

Maria Löfberg kör fel men hamnar rätt


KOMMENTARER

Den besvärande julen


FÖR PREDIKAN

CARL MAGNUS ADRIAN
Tredje söndagen efter Trettondedagen


DAN SARKAR

Fjärde söndagen efter Trettondedagen


Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Tom