Måndagen den 29 november 2021 - klockan 15:16

SPT utkommer varannan fredag.
Sök          Sökhjälp
« Föreg.  


Dokumentation


2013-01-08


Det helga bröd på altarbordet vilar (musik)

Litteraturförteckning
till Eva Fjellander, Svartrock, prästjävel och prästfan — inslag av prästhat och demonisering av präster i dansk- och svenskspråkiga romaner

Mikael Löwegren:
Kyrklig förnyelse 100 år

Bengt Holmberg:
Evangelisterna

Colin Podmore:
Women Bishops in the Church of England: A Vote for Tolerance and Inclusion


Anders Brogren:
Antje Jackelén som teolog, del I
Antje Jackelén som teolog, del II


Vad skall vi göra med övertaliga kyrkor?
Peter Bexell: Att välja kyrka
Artikel 1
Artikel 2

---------------------------------------------------------------------

Förslag till ny kyrkohandbok


Mässan (Mikael Isacson och Mikael Löwegren, SPT 22-25/2012)
1. Liturgiska utvecklingslinjer under 1900-talet
2. Mässans samling och Ordet
3. Måltiden och mässans sändning
4. Några principiella synpunkter

Synpunkter på Handboksförslaget (Bo Johnson)

Epiklesbönen (Lars B Stenström, SPT 11/2013)

Dopordningen (Kjell Petersson, SPT 5/2013)

Ordning för konfirmation (Bertil Göranzon, SPT 17/2013)

--------------------------------------------------------------------

Dodomauttalandet. Den Evangelisk-lutherska Kyrkan i Tanzania (KKKT) ställningstagande beträffande enkönade äktenskap Januari 2010. SPT 2010 nr 12

Bengt Holmberg: Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn, del 1, SPT 2010 nr 6

Bengt Holmberg: Biblisk sexualteologi och äktenskapssyn, del 1, SPT 2010 nr 7

Kyrklig samlings teologiska råd: En appell för mission i Sverige, SPT 2010 nr 9

Frank C. Senn: Mässan som offer - finns det en väg ur låsningen?

Peter Bexell: ”I KYRKANS LIV” - Den luthersk-katolska rapporten ”Rättfärdiggörelsen i kyrkans liv”

Yngve Kalin: En kyrkordning blir till och tas emot - personliga reflektioner i ett skeendeKyrkomötena 1999-2001, 23 nov 2010

Carl-Henrik Martling: I mitrornas skuggspel, SPT 2010 nr 23 & 24

Nils Johansson: Ämbetsdebatten vid kyrkomötet 1958, SPT 2001 nr 6 & 7Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Tom