Fredagen den 24 september 2021 - klockan 14:39

SPT utkommer varannan fredag.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Prenumeration


2011-02-02

Prenumeration sker genom tidskriftens BankGiro 5822-9196 och gäller för vald period från dagen för tecknandet.

Helår 655 kr (26 nr), studerande 525 kr, pensionärer utan tjänst 575 kr, halvår 415 kr (studerande 295 kr).

Helår inom Europa 965 kr, utom Europa 1085 kr.

Provprenumeration (1 gång) i 6 månader 225 kr.
Lösnummer 50 kr.


Adressändringar anmäles senast tre veckor i förväg under adress
Svensk Pastoraltidskrift, Rackarbergsgatan 74, 752 32 Uppsala
eller via e-post; pastoraltidskrift@telia.com
.

Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Tom