Måndagen den 29 november 2021 - klockan 16:44

SPT utkommer varannan fredag.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Kontaktuppgifter för recensioner


2006-09-26

SPT:s recensionsavdelning

Ansvarig för denna är
km Markus Hagberg. 

Böcker som önskas bli recenserade skickas till 
SPT
Rackarbergsgatan 74
752 32 Uppsala

Frågor i anslutning till recensioner kan
riktas till (markus.hagberg@gmail.com).

»Flitigt läsa gör dig klok. Därför läs varenda
bok» heter det i ett bekant citat. 
Det är dock svårt att själv hinna med att läsa all spännande litteratur som ges ut, ens den som har bäring på kyrkans liv. Därför har SPT en recensionsavdelning genom vilken läsarna ges möjlighet att bekanta sig med utkommen litteratur; för att uppdateras eller inspireras att läsa hela boken.

Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Tom