Fredagen den 18 september 2020 - klockan 15:43

SPT utkommer varannan fredag, ojämna veckor.
Sök          Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Publicerade recensioner


2006-09-26

SPT19/2020

Jonathan Robinson: Den andliga kampen. En återupptäckt (Karl-Erik Tysk)

Anders Sjöberg: Vandringsleden med Matteus, Markus, Lukas och Johannes som medförfattare (Leif Nordenstorm)

SPT 18/2020

Bo Johnson: Judendomen – i kristet perspektiv (Stig Norin)

Thomas McDermott O.P.: Katarina av Siena. Hennes andliga utveckling och undervisning (Katriina Fyrlund)

SPT 17/2020

Esbjörn Hagberg och Hans-Erik Nordin: Mötas längs vägen. Att låta tron utmanas av livet (Karl-Erik Tysk)

Gesta Romanorum. I urval och översättning av Hannah Bartonek Åhman (Örjan Blom)

Sofia Lilly Jönsson: Arosia. En berättelse om människor och musik i Västerås domkyrka (Christian Braw)

SPT 16/2020

Andreas Wejderstam: Personlig och kyrklig förnyelse. Svenska kyrkan och Vadstenamötena 1943–1985 (Lars Aldén)

Gunnar Sundin: Paradoxernas tro. Om meningsbärande motsägelser i kristen tankevärld (Gunnar Weman)

Påve Franciskus: Barmhärtighetens väg (Karl-Erik Tysk)

Dick Harrison: Kättarna. De kristna rebellerna (Markus Hagberg)

SPT 14-15/2020

Lars Munkhammar: Konungslig klenod – Silverbibelns symbolkraft (Markus Hagberg)

Mathias Sånglöf: The Spirit in Paul and John. A Comparative Analysis (Bengt Holmberg)

Sven-Erik Pernler: Laggahärad — En medeltida socken i Uppland (Torgny J. Greek)

Åke Bonnier: Lita, lyssna, leva: samtalstankar längs vägen (Karl-Erik Tysk)

SPT 13/2020

Elisabeth Braw: God´s Spies: The Stasi´s Cold War Espionage Campaign inside the Church (Gunnar Hyltén-Cavallius)

SPT 12/2020

Graham Ward: Teologi och religionsvetenskap (Kjell O. Lejon)

SPT 11/2020

Per-Axel Wiktorsson (utg.): Fornsvenska legendariet (Sven-Erik Pernler)

Bengt Stolt: S:t Ansgars kyrka i Uppsala. Bakgrund och byggnadshistoria (Daniel Gustafsson)

Håkan Sunnliden: Så länge dagen varar (Christian Braw)

SPT 10/2020

Leif Nordenstorm (red.): Med god ordning och efter Guds vilja. En antologi om kyrkorätt (Kjell Petersson)

Syster Siluana Tengberg: Jesu mor Maria – från begynnelsen till nutida uppenbarelser (Markus Hagberg)

SPT 9/2020

Per-Olof Nisser, Inger Selander, Hans Bernsköld: Psalmernas väg – kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken (Maria Löfberg)

Harald Rise (red.): Lutherske perspektiver på liturgisk musik (Carl Sjögren)

Åke Bonnier: Inte bara i begynnelsen. Ett brev om Ordet från biskop Åke Bonnier (Karl-Erik Tysk)

Erland Svenungsson: Orkidébarn (Anna Elias)

Martin Nykvist: Alla mäns prästadöme. Homosocialitet, maskulinitet och religion hos Kyrkobröderna. Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918–1978 (Dag Sandahl)

SPT 8/2020

Klas Hansson: Kyrkomöte och partipolitik. Politisk påverkan på Svenska kyrkans kyrkomöte 1930–2018 (Markus Hagberg)

Hakon Långström och Kjell Petersson (red. ): Vad är det? Martin Luthers lilla katekes med kort utveckling i modern språkdräkt (Karl-Erik Tysk)

Andrew Louth: Moderna ortodoxa tänkare. Från Filokalia till i dag (Maria Eckerdal)

Serafim av Sarov: Råd för det andliga livet (Maria Eckerdal)

Jan H. Börjesson: Söderling – en västsvensk orgelbyggarfamilj (Gunnar Weman)

Patrik Svensson: Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk (Markus Hagberg)

SPT 5/2020

Timothy M. Gallagher: Att urskilja Guds vilja. En ignatiansk vägledning till att fatta beslut (Karl-Erik Tysk)

Bo Westergaard: Vassula – ett tecken på Guds kärlek (Karl-Erik Tysk)

SPT 4/2020

Folkets Bibel. Berättelsen om hur vi fick Svenska Folkbibeln (Richard Pleijel)

SPT 3/2020

Daniel Gustafsson: Aspects of Coherency in Luke’s Composite Christology (Bengt Holmberg)

Klas Hansson (red.): Bakom bilderna. Biskopsporträtt i Strängnäs (Johnny Hagberg)

Vaughan Roberts: Guds stora plan – den röda tråden genom Bibeln (Johan Danz)

Anna Sjöberg: En annan Abraham. Tre undersökningar av den kristna historiens kris (Karl-Erik Tysk)

SPT 2/2020

Mikael Hermansson: »En allians av något slag». Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och Church of England 1909–1954 (Bertil Nilsson)

SPT 1/2020

Svante Nordin: Sveriges moderna historia (Christian Braw)

Marie Rosenius: Spänning och samspel. En orientering i ecklesiologi och liturgi (Kjell Petersson)

Viktor Aldrin: Medeltida böneliv, Längtan efter innerlighet i det senmedeltida Sverige och Finland (Leif Nordenstorm)

SPT 26/2019

Jonson, Jonas: Missionärerna. En biografisk berättelse om Svenska kyrkans mission 1874–1974 (Sture Hallbjörner)

Santell, Fredrik: Stiftskyrkan kraftsamlar. Etableringen av Svenska kyrkans stiftsgårdar 1937–1953. (Dag Sandahl)

Selander, Mats & André Juthe: Finns Gud. Del 1. Om designargumentet utifrån universums finjustering. (Karl-Erik Tysk)

Fjärstedt, Biörn: Den sunda läran har sin källa i liturgin (Marco Aldén)

Samuelsson, Owe: Växjö stifts herdaminne. Pastorat och präster cirka 1915–2001. (Anders Brogren)

Braw, Christian: Livskraftens lerkärl. Uppsatser och essayer (Leif Nordenstorm)

Keller, Timothy: Making sense of God – an in¬vitation to the sceptical (Johan Danz)

Lindberg, Klas: Nyckeln till Bibeln – att vara vän med Gud (Markus Leandersson)

Dahl, Alva: Längtans flöde (Christian Braw)

Lennart Albertsson: Gud om pengar (Leif Nordenstorm)

Halldorf, Peter: Alla himlens fåglar har flytt (Jan Svensson)


SPT 23/2019

Tobias Sunnerdahl: Liten handbok om de vanligaste argumenten för och emot kristen tro (Åke Eldberg)

Gunnar Hyltén-Cavallius: Rännil blev till flod. Nätverket kring 68-kyrkan och tidskriften Inter Nos i Lund (Karl-Erik Tysk)

Nils Parkman: Petrus Brandell – kyrkoherde – församling – adjunkter i Nordingrå under femtio år (Anders Brogren)

Anna Barkevall: Handbok i bra service eller Konsten att leverera den perfekta semesterupplevelsen (Dag Sandahl)

Erik Kjellberg: Arvet efter Johann Sebastian Bach. En äventyrlig historia (Gunnar Weman)

Anita Goldman: Om stenarna kunde tala i Palma de Mallorca (Björn Fyrlund)

SPT 21/2019

Josef Pieper: Thomas av Aquino.12 föreläsningar (Karl-Erik Tysk)

Robert Sarah & Nicolas Diat: Gud eller ingenting – ett samtal om tro (Katriina Fyrlund)

SPT 20/2019

Dan Korn: Som om Gud fanns. Det sekulära samhällets religiösa rötter (Anders Brogren)

SPT 18/2019

Håkan Sunnliden: Evangelium enligt Matteus. Kapitel 14–28. En bibelteologisk kommentar (Karl-Erik Tysk)

SPT 17/2019

Påven Franciskus i samtal med Marco Pozza: Fader vår (Anders Alberius)

Anthony Bloom: Om ljuset som lyser i mörkret – de sista föredragen (Katriina Fyrlund)

Birgitta Rengmyr Lövgren: Som ett klockspel hör jag dig. Hedvig, Oscar, Engelbrekt (Anders Brogren)

SPT 16/2019

Rowan Williams: Vara lärjunge. Det kristna livets grunder (Gunilla Gren-Eklund)

John Sjögren: Efterföljelsens glädje. Om att hitta sin plats i Guds drama (Berth Löndahl)

Carl Sjögren: Kyrkan lovsjunger – en bok om gudstjänstens och musikens teologi (Therese Lejon)

SPT 14/15 2019

Andreas Holmberg: Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan (Kjell Petersson)

Maria Eckerdal: Mannen som flyttade horisonten: Yngve Brilioth: En ecklesiologisk biografi 1891–1931. 
Maria Eckerdal: Slaget om kyrkan: Yngve Brilioths ecklesiologiska och kyrkopolitiska strävanden 1931–1958 (Johan Sundeen)


Markus Hagberg: Bilder av tron. Trosbekännelserna kommenterade och speglade i kyrkorna på Kinnekulle (Gunnar Weman)


Dominik Terstriep: Trons personliga ansikte. En upptäcktsresa med Pierre Favre (Marco Aldén)


SPT 13/2019

Fredrik Brosché: Ignatiansk och luthersk andlig vägledning – likhet och olikhet (Carl Magnus Adrian)

Daniel Lindmark och Jan Samuelsson (red.): Kvinnor och andlighet i norr. Historiska och litterära perspektiv (Anders Brogren)

Terese Zachrisson: Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige (Bertil Nilsson)

Håkan Sunnliden: Evangelium enligt Matteus. Kapitel 1–13. En bibelteologisk kommentar (Karl-Erik Tysk)

SPT 12/2019

Frédéric Martel: In the Closet of the Vatican. Power, homosexuality, hypocrisy (Anders Rönnblom)

Olof Edsinger & Ray Baker (red): Bekänna färg: Kyrka och hbtq i en regnbågsfärgad värld (Åke Eldberg)

SPT 11/2019

Bengt Knutsson: Den misstänkte orientalisten. Ordensprydd språkforskare berättar om gåtfulla världar (Karl-Erik Tysk)

Johan Herbertsson: 1689 års katekes av Olaus Swebilius (Hakon Låångström)

SPT 10/2019

Johan Dalman: Högt i tak i heliga rum (Peter Bexell)

SPT 9/2019

Israel Acrelius: Beskrifning om de Swenska församlingars forna och närvarande tillstånd (Johnny Hagberg)

Magnus Malm: Fri att tjäna. Ledarskap i Jesu efterföljd (Marco Aldén)

SPT 8/2019

Ulf Jonsson: Med tanke på tron. En introduktion till fundamentalteologin. Band 1. Naturlig teologi (Karl-Erik Tysk)

Hans Hellström: Den Heliga Birgitta (Markus Hagberg)

SPT 7/2019

Johannes Habib Zeiler: Crafting Lutheran Pastors in Tanzania: Perceptions of Theological Education and Formation in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania (Gustaf Björck)

Tikhon Sjevkunov: Vardagshelgon (Maria Eckerdal)

Karin Johannesson: Thérèse och Martin. Karmel och reformationen i nytt ljus (Karl-Erik Tysk)

Syster Veronica Tournier: Ett nytt liv (Katriina Fyrlund)

SPT 6/2019

Stina Fallberg Sundmark (red): Kristen gudstjänst – en introduktion (Kjell Petersson)

Anna Minara Ciardi (red.): Kardinalens novisår – ett slags postilla (Therese Lejon)

SPT 5/2019

Torsten Kälvemark: Katedralen som sprängdes. Den ryska kyrkans martyrium 1918–1938 (Maria Eckerdal)

Christian Braw: Livskraftens lerkärl. Uppsatser och essayer (Kjell Petersson)

Olav Müller SS.CC.: Sankt Olof (Örjan Blom)

SPT 3/2019

Joel Halldorf: Gud: Återkomsten (Markus Hagberg)

SPT 2/2019

Joseph Ratzinger: Introduktion till kristendomen. Föreläsningar över den apostoliska trosbekännelsen (Karl-Erik Tysk)

Ylva Eggehorn: Natt och Dag. Ord för årets alla dagar. (Markus Leandersson)

Patrik Hagman: Om tron – Att söka den djupa verkligheten (Marco Aldén)

SPT 1/2019

Richard Pleijel: Om Bibel 2000 och dess tillkomst. Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet (Stig Norin)

George Cristea: Pilgrim på Athos – munkarnas rike (Christian Braw)

Viktor Aldrin: Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola (Gustaf Björck)

Susanne Rogesund: Konflikten om katekesundervisningen (Gustaf Björck)

SPT 26/2018

Växjö Stiftskalender 2018/2019. 168 sidor. - Julhälsningar till församlingarna i Göteborgs stift 2018 (Gustaf Björck)


Munib A Younan: Tillsammans för rättvisa och fred. Texter om ekumenik och interreligiös samverkan (Stig Norin)

Dean Brackley: I allt älska och tjäna. Ignatius av Loyolas andliga övningar i världen av idag (Björn Fyrlund)

SPT 25/2018

Simon Sorgenfrei: Islam i Sverige, de första 1300 åren (Leif Nordenstorm)

Ragnar Svenserud (red.): Visby, världen och Guds rike. Dominikanernas tid på Gotland (Bengt Stolt)

Anna Ehde Malmberg, Berit Simonsson och sr Inger Johnsson (red.): Dags systrar skriver Dag-bok. Festskrift till Dag Sandahl (Miriam Wredén Klefbeck)

Martin Laird: Resa till stillhetens land. Övning i kontemplation (Staffan Ljungman)

SPT 24/2018

Peter Bexell: Kalmar stifts biskopsporträtt (Johnny Hagberg)

Bo Johnson: Kring livets träd. Bibelns tillkomst och innehåll (Stig Norin)

Markus Hagberg (red.): Kontinuitet och förnyelse. Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2017 (Christian Braw)

SPT 23/2018

Anssi Ollilainen: Bo Giertz om prästämbetet: uppdragets teologi (Sture Hallbjörner)

Jean Vanier: Gemenskapens evangelium enligt Johannes (Marco Aldén)

Mikael Schink S. J. (red.): Naturvetenskap och religiös tro: Faradayartiklarna (Gustaf Björck)

SPT 22/2018

Håkan Sunnliden: Galaterbrevet, en bibelteologisk kommentar (Karl-Erik Tysk)

SPT 21/2018

Dag Sandahl: En annan Kyrka. Svenska kyrkan speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan (Christian Braw)

Göran Larsson: Judarna, ers majestät (Gustaf Björck)

SPT 19/2018

Dag Sandahl: En annan Kyrka. Svenska kyrkan speglad genom Kyrklig samling och Kyrklig samling speglad genom Svenska kyrkan (Biörn Fjärstedt)

Ange Rodriguez: Möte med ondskan. En exorcist berättar (Markus Hagberg)

Per-Olof Sjögren: Att bygga inifrån. En bok om församlingsbygge och själavård (Björn Fyrlund)

SPT 18/2018

Robin Gullbrandsson (red.): Klangrum. Orglar i Skara stift (Anders Brogren)

Basileios: Om den heliga Anden (Marco Aldén)

Markus Hagberg: Källan vars flöden frälsning ger (Kjell Petersson)

SPT 17/2018

Per-Olof Sjögren: Jesusbönen. 5 uppl. (Björn Fyrlund)

SPT 16/2018

Buzz Aldrin: No Dream Is Too High. Life Lessons From a Man who walked on the Moon (Anders Brogren)

James L. Papandrea: The Earliest Christologies. Five Images of Christ in the Postapostolic Church (Kjell O. Lejon)

Lawrence Farley: Låt oss vara uppmärksamma. En resa genom ortodoxa kyrkans gudomliga liturgi (Maria Eckerdal)

SPT 14-15/2018

Mika Lidén: Psaltarpsalmer. 
Samuel Eriksson (red.): Anglican chant på svenska, l-lll. 
Reibjörn Carlshamre: Godhet och nåd 1–3.  (Per Rönnblom)


Tord Fornberg (red.): Skrift och tradition. Katolska perspektiv på bibeltolkning och bibelbruk (Markus Hagberg)

Jeppe Bach Nikolajsen: Kirkens rolle i et pluralistisk samfund (Christian Braw)

Otfried Czaika: Then Swenska Psalmeboken 1582 (Per Olof Nisser)

John Behr: Kristusmysteriet – Liv genom död (Berth Löndahl)

Simo Heininen: Mikael Agricola. Hans liv och verk (Leif Nordenstorm)

SPT 13/2018

Mässbok (Marco Aldén)

Johan Herbertsson (utg.): 1689 års katekes av Olaus Swebilius (Andreas Wejderstam)

SPT 12/2018

Henry Sire: Dictator pope (Anders Rönnblom)

Daniel Hjort: En guide till Matteusevangeliet (Gabriel Bengtsson)

Mattias Lundberg: Martin Luthers egna toner och ord om musik (Kerstin Odeberg)

SPT 11/2018

John Sjögren: Återställelsens glädje. En essä om att komma hem (Björn Fyrlund, Berth Löndahl)

Prästen i kyrkan. En bok för Svenska kyrkans prästerskap med förord av ärkebiskop Gunnar Weman (Carl Sjögren)

Handbok för predikanter. Kongregationen för gudstjänstlivet och sakramentsförvaltningen: Homiletiskt direktorium (Bo Johanneryd)

Erasmus av Rotterdam: Om den fria viljan (Karl-Erik Tysk)

Bertil Hanberger: Himmelskt och jordiskt (Gustaf Björck)

Syster Sofie O.P.: Älska och gör det du vill (Markus Leandersson)

SPT 10/2018

Torbjörn Aronson, Kjell O. Lejon, Hans Lindholm, Rune Söderlund: Confessio Augustana; Augsburgska bekännelsen Nyöversatt och kommenterad (Gustaf Björck)

Dionysios Areopagita: Paradoxernas Gud – verk i urval (Marco Aldén)

SPT 9/2018

Mikael Niemi: Koka björn (Markus Hagberg)

Sensus fidei i kyrkans liv (Markus Hagberg)

Timothy Snyder: Om tyranni – tjugo lärdomar från tjugonde århundradet (Berth Löndahl)

Hans Mattsson – Christina Hanke: Sökte sanning, fann tvivel (Anders Brogren)

SPT 8/2018

David Fagerberg: Den liturgiska människan. Alexander Schmemanns vision för kyrkan, gudstjänsten och världen (Marco Aldén)

SPT 7/2018

Kjell Ove Nilsson: Att få det rätt med Gud: Vad säger Luther och Paulus egentligen (Gustaf Björck)

Kristina Lundberg: Conflicting values – everyday ethical and leadership challenges related to care in combat zones within a military organization (Gustaf Björck)

Simon O. Pettersson: Svenska konservativa profiler (Gustaf Björck)

God’s Word for You (Thomas Holmström)

Joel Halldorf: Biskop Lewi Pethrus. Biografi över ett ledarskap. Religion och mångfald i det svenska folkhemmet (Kjell Petersson)

SPT 6/2018

Ann-Ida Fehn och Hedvig Larsson (red.): Kyrkomödrar (Judith Fagrell)

SPT 5/2018

Athanasios av Alexandria: Tre tal mot arianerna. Svensk översättning i urval och inledning av Olof Andrén (Markus Hagberg)

SPT 4/2018

Leif Nordenstorm, Tiit Pädam (red.): Och hela folket sade Amen. Perspektiv på gudstjänst och kyrka. Festskrift till ärkebiskop emeritus Gunnar Weman (Björn Fyrlund)

Timo Laato: Varför kommer väckelsen (inte) (Gustaf Björck)

SPT 3/2018

Martin Berntson: Kättarland. En bok om reformationen i Sverige (Sofia Lilly Jönsson)

SPT 2/2018

Julhälsningar 2017 till församlingarna i Göteborgs stift (Gustaf Björck)

David Gudmundsson, Alexanders Maurits, Martin Nykvist (red.): Classics in Northern European Church History over 500 Years Essays in Honour of Anders Jarlert (Christian Braw)

Carl Axel Aurelius & Steffen Kjeldgaard-Pedersen: Nåd och frid i Kristus! Martin Luther i ljuset av hans brev (Christian Braw)

SPT 1/2018
Jan Eckerdal: Kyrka i mission – att gestalta kristen tro i en efterkristen tid (Kjell Petersson)

Sundeen, Johan: Att tjäna är människans storhet: Idéhistoriska essäer om Birger Forell (Gustaf Björck)

Karl-Erik Tysk: Var trogen intill döden så ska jag ge dig livets krona. Minnesteckningar över präster och diakoner i Skara stift 2013–2017 (Anders Brogren)

Mikael Winninge (red.): Dödahavsrullarna. Svensk översättning (Daniel Gustafsson)

Mikael Mogren: Varför har prästen så konstiga kläder? (Jan Svensson)

Åsa Hagberg: Maria, en livsberättelse (Katriina Fyrlund)

Birgitta Jönsson: Gisela Trapp... om mig är ingenting att säga (Katriina Fyrlund)

SPT 24/2017

Markus Leandersson: 2000 år av storasyskon (Björn Fyrlund)

Markus Hagberg (red.): Ecclesia semper reformanda. Texter om kyrkan, kyrkans liv och kyrkokritik. arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelses årsbok 2016 (Christian Braw)

Johan Tyrberg: En levande relation. Bibeltankar om bön (Marco Aldén)

Docat – vad skall vi göra? Katolska kyrkans sociallära (Marco Aldén)

SPT 22/2017

Jens Wallin: En guide till Johannesbreven och Judasbrevet (Gabriel Bengtsson)

Håkan Sunnliden: Jakobs brev. En bibelteologisk kommentar (Karl-Erik Tysk)

Christian Braw: Islossningen. Peter Lorenz Sellergrens teologi och hans själavård. En berättelse och ett mönster (Judith Fagrell)

Christian Braw: Islossningen. Peter Lorenz Sellergrens teologi och hans själavård. En berättelse och ett mönster (Gunnar Weman)

SPT 21/2017

Martin Luther: Jag tror, lär och bekänner (Christian Braw)

Erik Petersson: Furste av Norden. Kristian Tyrann  (Markus Hagberg)

Sune Garmo: Här slutar allmän väg (Jan Svensson)

SPT 20/2017

Luca Cesarini: Fátima. 100 år av pilgrimsfärder (Markus Hagberg)

Sven Arne Flodell: Ett hoppfullt tecken. Från elitism till holism. Stiftelsen Sverige och Kristen Tro 1916–2016 (Gunnar Weman)

SPT 19/2017

Sten Tesch, Ola Kyhlberg & Gunnar Weman (ledningsgrupp): Skiftet. Vikingatida sed och kristen tro. Ett mångvetenskapligt perspektiv på kristnandeprocessen i Mälarområdet (Leif Nordenstorm)

Olof Brandt: Korset och kapitälet – de fornkristna kyrkorna och monumentaliteten (Gunnar Weman)

Magnus Friedrich Roos: Med doft av salighet Betraktelser för varje dag i en månad (Johnny Hagberg)

Erik Kennet Pålsson: Jacques Maritain. En biografi (Gunilla Gren Eklund)

SPT 18/2017

Rune Imberg: Bibelläsaren som förändrade världen. Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare (Markus Hagberg)

Christian Braw: För Kristi ära. Hjärtat i Augsburgska bekännelsen (Karl-Erik Tysk)

Sven Thidevall: Kampen om samhällsreligionen. Dagens Nyheters djävulskampanj 1909 (Kjell Petersson)

Karl Axel Lundqvist: Arjeplogsväckelsen 1905, I same- och nybyggarland med Svenska kyrkan och EFS i samverkan 1889–1916 (Leif Nordenstorm)

SPT 17/2017

Peter Halldorf: Att älska sin nästas kyrka som sin egen. Manifest för kristen enhet och ett ekumeniskt perspektiv på Petrusämbetet (Kjell Petersson)

SPT 16/2017

Franciskus: Glädjen att älska. Påve Franciskus apostoliska uppmaning Amoris laetitia, om kärleken i familjen (Björn Fyrlund)

SPT 14/15/2017

Syster Faustina: Guds barmhärtighet i min själ: syster Faustinas dagbok (Karl-Erik Tysk)

Nina Burton: Gutenberggalaxens nova. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution samt om Albrecht Dürer, Hans Holbein d.y., Paracelsus. Martin Luther, Thomas More, Michel de Montaigne, diverse pedagoger, anatomer, encyklopeder, påvar och rebeller (Markus Hagberg)

Maria Vretemark: Kristna vikingar i Varnhem (Leif Nordenstorm)

SPT 13/2017

Johan Sundeen: 68-kyrkan, Svensk kristen vänsters möten med marxismen (Sofia Lilly Jönsson)

James Sire: Världsåskådningsatlas. En kartläggning av olika sätt att se på världen (Leif Nordenstorm)

SPT 12/2017

Yngve Stolpe: Stenarnas stund. Positionsbestämningar. Teologi för hemlösa (Leif Nordenstorm)

SPT 11/2017

Martin Modéus: Levande tillsammans med Kristus (Karl-Erik Tysk)

Tomas Orylski: Om gudlösheten. En granskning av samtida fransk ateism (Jan Bergendorf)

Richard Wottle (red.): Att göra Guds ord verkligt. En festskrift till biskop Biörn Fjärstedt (Magnus Magnusson)

SPT 9/2017

Maria Ottensten (red.): Nåd i realtid (Rolf Pettersson)


SPT 8/2017

Larsolov Eriksson & Torbjörn Larspers (red.): Carl Olof Rosenius – Teolog, författare, själavårdare (Bengt Holmberg)

Patrik Hagman, Joel Halldorf: Inte allena. Varför Luthers syn på Nåden, Bibeln och Tron inte räcker (Karl-Henrik Wallerstein)

SPT 7/2017

Birger Olsson: Dina och Shekem i Barsta. Ett fiskekapell i Höga kusen från 1600-talet och dess takmålningar (Leif Nordenstorm)

Göran Skytte: Förklaringsboken – svåra ställen i Bibeln (Christian Braw)

Simon Sorgenfrei: Sufism i Sverige – En lägesrapport från Stockholm, Göteborg och Malmö (Leif Nordenstorm)

SPT 6/2017

Bengt Kristensson Uggla: Katedralens hemlighet. Sekularisering och religiös övertygelse (Peter Bexell)

Björn Göransson: Maria Elisabeth Hesselblad. Ett helgon från Sverige (Luca Cesarini)

Leif Andersen: Kroppen & Ånden 2. Sjaelesorgens samtale (Gustaf Björck)

Niklas Holmefur: Den osynliga religionen: Analys av policy för svensk utvecklingspolitik 2010–2014 (Gustaf Björck)

SPT 5/2017

Fredrik Santell: Svenska kyrkans diakonistyrelse. Tillflöden och tillkomst, organisation och verksamhet intill 1938 (Dag Sandahl)

Erik Långström: Biblia Pauperum – målningarna i Husaby kyrka (Bengt Stolt)

SPT 4/2017

Bengt Stolt: Kaplanen Herman Hedberg: ett liv i tillbedjan och själavård (Andreas Wejderstam)

Biörn Fjärstedt: Återspeglingar längs marken. Sju läsningar i Nya Testamentet (Jan Bergendorf)

SPT 3/2017

Åke Bonnier: Vinden blåser vart den vill – och jag visste det inte. Ett brev från biskop Åke Bonnier om den heliga Anden (Karl Erik Tysk)


Åke Åredal: Mäster Fritz (Leif Nordenstom)


Johan Herbertsson: Rättegångsgudstjänsten i Sverige. Reglering och förändring 1684– 1989 (Gustaf Almkvist)

Birgitta Rengmyr Lövgren. I skuggan av de okända: Såsom okända, fastän vi äro väl kända. Några porträtt (Gustaf Björck)

Anders Bergman: Humanismens födelse (Markus Hagberg)


SPT 2/2017

David Qviström: Evangelium för troll. Hopp och ansvar i flyktingkrisens tid (Markus Hagberg)

Tord Larsson: Evangelierna och den vita duken. En bok om Pasolinis, Stevens och Gibsons filmer om Jesus (Leif Nordenstorm)

Stephan Borgehammar.(red.):Perspektiv på kyrkans år. Svenskt gudstjänstliv, årgång 91 (Örjan Blom)

Glenn Hægerstam: Den sanningssökande människan (Björn Fyrlund)

Johannes Imberg: En guide till Kolosserbrevet och Filemonbrevet (Gabriel Bengtsson)

SPT 1/2017

David Lindèn: Hemming Gadh. Vasatidens gudfader (Markus Hagberg)

SPT 26/2016

Antje Jackelén: Samlas kring hoppet (Anders Brogren)

Fredrik Heiding S.J. & Magnus Nyman (red.): Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv (Leif Nordenstorm)

Svenrobert Lundquist: Mästarnas tid. Konstskatter i gotländska kyrkor (Markus Hagberg)

Sofia Morberg Jämterud: Human Dignity. A Study in Medical Ethics (Björn Fyrlund)

SPT 24/2016

Det stora uppdraget. EFS mission 1866–2016 (Bengt Holmberg)

Carl Olof Rosenius: Husandakt. Betraktelser för varje dag ett helt år (Hakon Långström)

SPT 23/2016

Andrew Brown & Linda Woodhead: That Was the Church, that Was: How the Church of England Lost the English People (Mikael Löwegren)

Irenæus: Mot heresierna. I urval och översättning av Olof Andrén. Med inledning av Per Beskow (Gunilla Gren-Eklund)

Astrid Andersson Wretmark: Fader Johannes på Valamo (Katriina Fyrlund)

Staffan Söderlund och Marie Sjöström: S:t Olavsleden, Pilgrimsfärd från hav till hav. En guide (K-G Fridman)

SPT 22/2016

Torbjörn Aronson: Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige (Kjell O. Lejon)

SPT 21/2016

Stefan Gustavsson: Behöver tron försvaras? (Magnus Magnusson)

Lev Gillet: Den brinnande busken (Marco Aldén)

Påven Franciskus: Lovad vare du. Påve Franciskus encyklika Laudato si` angående omsorgen om vårt gemensamma hem (Tom Randgard)

SPT 20/2016

Louise Hagberg: När döden gästar. Svenska folkseder och svensk folktro i samband med död och begravning (Markus Hagberg)

SPT 18/2016

Mikael Mogren: 100 frågor om Gud och 200 svar. (Jan Svensson)

SPT 17/2016

Vision och verklighet. Förbundet för kristen enhet 50 år (Magnus Magnusson)

Caroline Gustafsson: Delaktighetens kris – gudstjänstens pedagogiska utmaning (Gustav Natt och Dag)

Anton Geels: Det fördolda livet. Mystikern Hjalmar Ekström – liv och lära (Leif Nordenstorm)

Sune Garmo: Reformationstidevarvet – sett från Siljans horisont (Jan Svensson)

SPT 16/2016

Henrik Tobin: Ett gemensamt kosmos – perspektiv på musik, liturgi och teologi (Berth Löndahl)

SPT 14-15/2016

Marie Rosenius: Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat (Leif Nordenstorm)


Klas Hansson: Kyrkan i fält: Fältpräster i det svenska försvaret – organisation, principer och
konflikter i ekumenisk belysning sedan 1900 (Gustaf Björck)


SPT 13/2016

Carl Axel Aurelius: Luther i Sverige. Den svenska Lutherbilden under fyra sekler (Markus Hagberg)

Susanne Wigorts Yngvesson: Frihet till samvete (Per Dahl)

Magnus Norell: Kalifatets återkomst – orsaker och konsekvenser (Anders Rönnblom)

Rowan Williams: Vara kristen (Marco Aldén)

Sture Hallbjörner: På väg mot det oundvikliga. Reflektioner, övningar och förberedelser under vandringen (Gunnar Weman)

James Martin: Jesus – en resa genom hans liv (Örjan Blom)

SPT 12/2016

Jonathan Lindström: Biskopen och korståget 1206 – Om krig, kolonisation och Guds man i Norden (Anders Alberius)

Thomas E. Woods: Katolska kyrkan och den västerländska civilisationen (Markus Hagberg)

SPT 11/2016

Joel Halldorf: Kyrkan på torget – offentlig teologi i en postsekulär tid (Marco Aldén)

Bertil Albrektson: Newton och bibeln. Essäer om bibeltexter, tolkningsfrågor och översättningsproblem (Markus Hagberg)

SPT 10/2016

Folke T. Olofsson: Credo – en personlig kristen tro. Del 3: Anden (Peter Bexell)

Mikael Mogren: Omvänd till verklighet. Herdabrev till Västerås stift (Jan Svensson)

På väg genom livet. Sånger och psalmer av släkten Vodinh (Anders Brogren)

Leif Andersen: Kroppen & Ånden: Sjaelesorgens basis (Gustaf Björck)

Niclas Blåder: Lutheran Tradition as Heritage and Tool. An Empirical Study of Reflections on Confessional Identity in Five Lutheran Churches in Different Contexts (Kjell O. Lejon)

Walter Kasper: Påven Franciskus. Ömhetens och kärlekens revolution (Marco Aldén)

Fredrik Brosché: Heliga hållpunkter i höghastighetssamhället (Tom Randgard)

SPT 9/2016

Folke T. Olofsson: Credo – en personlig kristen tro. Del 2: Sonen (Biörn Fjärstedt)

SPT 7/2016

Folke T. Olofsson: Credo – en personlig kristen tro. Del 1: Fadern (Inger Lindeskog)

Ulf och Birgitta Ekman: Den stora upptäckten – vår väg till den katolska kyrkan (Jakob Tronêt)

SPT 5/2016

Björn Gusmark: Vilja, våga, växa – om församlingsutveckling som nödvändighet och möjlighet (Björn Fyrlund)

Lennart Sjöström (red.): Prästliv på olika kontinenter. En vänbok till Sven Arne Flodell (Anders Brogren)

SPT 4/2016

Peter Bexell: Kyrkornas mysterium. Tid – Rum – Liv – Gudstjänst (Gunnar Weman)

Olof Edsinger: När minoriteten tar majoriteten som gisslan. Om identitet och sexualitet i queerteoriernas tidevarv (Kjell O. Lejon)

Stefan Gustavsson: Skeptikerns Guide till Jesus, del 2. Om Jesu identitet och uppståndelse (Magnus Magnusson)

Nabeel Qureshi: Jag sökte Allah och fann Jesus (Åke Eldberg)

Bengt Ericson: Den härskande klassen. En bok om Sveriges politiska elit (Anders Brogren)

SPT 3/2016

Elena Balzamo: Den osynlige ärkebiskopen. Essäer om Olaus Magnus (Markus Hagberg)

Gunnar Sundin: Förundran att förstå det som är större och ogripbart (Harry Nyberg)

Henrik Höjlund: Märk Gud (Göran Landgren)

Bengt Stolt (medverkan av Jakob Lindblad): Vamlingbo kyrka (Markus Hagberg)

Maria Küchen: Söndagarna (Andreas Wejderstam)

SPT 2/2016

KG Hammar: Släpp fången loss! »Gud» bland metaforer och apofatiska provisorier (Anders Brogren)

Broder Birger: Psaltarpsalmer för kyrkoårets sön- och helgdagar (Marco Aldén)

Roger Andersson (utg.): Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas Uppenbarelser, Bok I (Stig Norin)


SPT 1/2016

Grethe Livbjerg: Teresa av Avila. Vänskapens mystiker (Marco Aldén)

»I dag konung, i morgon död». Matthias Steuchius likpredikan över Riksänkedrottningen Hedvig Eleonora och Änkehertiginnan Hedvig Sofia (Gustaf Björck)

SPT 26/2015

David Thurfjell: Det gudlösa folket (Kjell Petersson)

Patrick Kavanaugh: Bach, Gud och Beethoven (Anders Brogren)

Josef Maureder S.J.: Att bli människa och leva ett rikt liv (Leif Nordenstorm)

Linda Bergling: Ni ska vara heliga för jag är HELIG. Österländsk andlighet och biblisk kristendom (Leif Nordenstorm)

SPT 24/2015

Magnus Evertsson: Liknelser och läsningar. Reception av liknelseberättelser ur Lukasevangeliet, kapitel 10–15, i predikoutkast för Svenska kyrkan 1985–2013 (Bengt Holmberg)

Karl Rahner: Andliga texter (Leif Nordenstorm)


SPT 23/2015

Göran Agrell & Peter Strömmer: Ordet vid bordet – Martin Luthers bordssamtal (Bertil Persson)

SPT 22/2015

Johan Tyrberg: Kallad till kärlek – herdabrev till Lunds stift (Marco Aldén)

Carl Henrik Martling: Biskops vederlike. Minnen och reaktioner (Lars Aldén)

Darren Oldridge: Mörkrets furste. En liten bok om djävulen (Markus Hagberg)

Erik Aurelius, Mikael Winninge (red).: Boken om oss alla (Magnus Magnusson)

SPT 21/2015

Dietz Lange: Nathan Söderblom och hans tid Kjell Petersson)

Dan Sarkar: Men då kom nåden springande (Gunilla Gren Eklund)

SPT 20/2015

Bengt Jangfeldt: En rysk historia (Christian Braw)

Markus Hector: Guds vänliga hälsningar. En inblick i kristen tro (Johan Kalin)

SPT 19/2015

Fredrik Modéus: Gudstjänstgemenskap i folkkyrkan – ett studium av gudstjänstgemenskapens identitet och ställning i Svenska kyrkan (Gunnar Weman)

Carl Johan Gardell och Stefan Simander: Fallet Engeström. Mannen som plundrade det svenska kulturarvet (Markus Hagberg)

Kyrkans föremål – beskrivande lexikon (Örjan Blom)

SPT 18/2015

Gustaf Björck: Förändring av Missionssynen? Perspektiv på Svenska kyrkans mission 1945–2000 speglad av Ledning och Missionärer (Bengt Holmberg)

Bo Johnson: Den bibliska berättelsen (Gunnar Weman)

Nathalie och Per-Erik Aronsson: Jakobsbrevet (Gabriel Bengtsson)

SPT 17/2015

Matrikel för Svenska kyrkan 2015 (Nils Marelius)

Ingmar Nylund: Löftet från Havsrandsöarna. Händelser under Klosterlasses vistelse i Norden år 1606 (Gustaf Björck)

SPT 15/16/2015

Mikael Mogren: Hemma i heliga rum (Jan Svensson)

Per Pettersson: Utmaningar för Svenska kyrkans identitet. När behovet av kyrkan ökar men söndagsgudstjänsterna minskar (Kjell Petersson)

Barbro Lindqvist: En drottnings bikt och andra berättelser om katolskt liv i 1800-talets Sverige (Andreas Wejderstam)

Svante Lundgren: Hundra år av tveksamhet. Osmanska folkmordet på kristna och Sveriges reaktion (Markus Hagberg)

Nicholas Ayo CSC: Herrens bön (Bengt Holmberg)


SPT 14/2015

Björn Håkonsson: Lyckliga i alla sina dagar – en relationsbok för kristna par (Inger Lindeskog)

SPT 13/2015

Hakon Långström: Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan. Predikningar för höstens sön- och helgdagar (Gustaf Björck)

Gunnar Weman: Henry Weman. Domkyrkoorganist och körledare i kyrkomusikaliskt spänningsfält (Carl Sjögren)

Cristina Grenholm: Vår tro som min. Levande trosbekännelse (Gustaf Björck)

Jonas Lindberg: Religion in Nordic Politics as a means to Societal Cohesion: An Empirical study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988–2012 (Gustaf Björck)

Bo Lundmark: Såvitt jag minns (Andreas Wejderstam)

SPT 12/2015

Helige Porphyrios liv och tankar. Svensk översättning av Gerondissa Christodoli (Olof Andrén)

Johannes Sandgren: Jesus och Muhammed (Åke Eldberg)


SPT 11/2015

Martin Berntson (red.): Vägen mot bekännelsen – Perspektiv på organisation, bekännelsebildning och fromhetsliv i Skara stift ca 1540–1595 (Örjan Blom)

Olle Sahlström: Vi möts i lärkans sång. En resa i vandrarprästen David Petanders fotspår (Anders Brogren)

Carole Martinez: Viskningarnas borg (Leif Nordenstorm)

SPT 10/2015

Thomas C. Oden: A Change of Heart – A Personal and Theological memoir (Göran Landgren)

Svante Nordin: Sven Stolpe. Blåsten av ett temperament (Markus Hagberg)

Torben Kjær: Matthæus Evangeliet, 1 (Magnus Magnusson)

Mohamed Omar: Skymning öfver Upsala (Thomas Hermansson)


SPT 9/2015

Mats Furberg: Jesu barnbarn. En väg till filosofin (Anders Brogren)

Trons hemlighet – vägledning i de kristna grunderna. Teologiska nätverket i Pingst (Christian Braw)

Kalle Holmqvist: Gråkoltarna. En historia om klasskamp (Anders Brogren)

Linda Alexandersson: Möte med Johannes (Magnus Magnusson)

Anders Piltz: Tidebok. 114 marginalanteckningar (Mikael Nordin)

Olof Edsinger: Domen: Evangeliets bortglömda dimension (Gustaf Björck)


SPT 7/2015

Linnéa Åberg: En guide till Första Korinthierbrevet (Gabriel Bengtsson)

Ingmar Karlsson: Arvet från Bagdad. Hur det grekiska vetandet bevarades och berikades (Markus Hagberg)

Lamin Sanneh: Summoned from the Margin. Homecoming of an African (Anders Brogren)

Tomas av Celano: Den helige Franciskus levnadshistoria (Leif Nordenstorm)


SPT 6/2015

Carin Hamar: Så kallad präst (Åke Eldberg)

Inge Löfström: Stigen utmed stranden: En minnesbok: Essäer, artiklar, dikter prosa (Gustaf Björck)

SPT 5/2015

Ragnar Norrman: Biskopar i Uppsala1594–2014. Porträtt och korta biografier (Markus Hagberg)

Luca Cesarini: Med Birgitta i Det heliga landet. En pilgrimsresa på 1300-talet (Markus Hagberg)

Annika Sandén: Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring 1600 (Markus Hagberg)

Patrik Hagman: Om sann gemenskap (Marco Aldén)

Gunnar Granberg: Kyrkan i Gamla Uppsala. Från katedral till församlingskyrka (Gunnar Weman)

SPT 4/2015

Jakob Tronêt: Förverkligad katolicitet. Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet (Peter Bexell)

Torbjörn Larspers: Konfessionalitet och medbestämmande. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922 (Rune Imberg)

Lina Mattebo (red.): Feminism och kyrkan – på spaning efter jämställdheten (Tobias Bäckström)

Nya testamentet och Psaltaren. Svenska Folkbibeln 2014 (Bengt Holmberg)

Erik Kennet Pålsson: Enhetens synliga kyrka – en katolik bemöter frikyrkofolket (Bo Zetterlund)

SPT 3/2015

Marie-Louise Flemberg: Filippa. Engelsk prinsessa och nordisk unionsdrottning. Santérus förlag, Stockholm 2014 (Markus Hagerg)

Biörn Fjärstedt: Människor, platser och en doft av jord. Artos, Skellefteå 2014 (Marco Aldén)

Eek, Jonas: Här en strand: människan i liturgin. Verbum, Stockholm, 2013 (Mikael Isacson)

SPT 2/2015

Johnny Hagberg (red:): Skara stift 1000 år. Skara stiftshistoriska sällskap, Skara 2014 (Richard Wottle)

Allan Willny: Tidens stygn. Gaudete förlag, Helsingborg 2014 (Gustaf Björck)

David Heith-Stade: The Rudder of the Church. A Study of the Theology of Canon Law in the Pedalion. Diss. CTR Lund 2014 (Björn Fyrlund)

SPT 1/2015

Jonas Jonsson: Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst. En biografi. Verbum, Stockholm 2014 (Maria Eckerdal)

Spänningen i livet. DVD utg. av Insamlingsstiftelsen Stengrunden 2014. Produktion: Stig Ekelund, Rolf Hamark, Anna Ehde Malmberg (Anders Brogren)

Biskop Sarapion av Thmuis böner. Artos, Skellefteå 2013 (Marco Aldén)

Håkan Möller: Lyx och mode i stormaktstidens Sverige. Jesper Swedberg och kampen mot perukerna. Atlantis, Stockholm 2014 (Markus Hagberg)

Per Stobaeus: Josef. Om Jesu far i bibeln och den kristna traditionen. Artos, Skellefteå 2014 (Judith Fagrell)

Torbjörn Aronson: Högkyrklighet och kyrkopolitik. Kretsen kring Svensk Luthersk kyrkotidning fram till ca 1895. Artos, Skellefteå 2014 (Kjell Petersson)

SPT 26/2014

Seung-bog Cho: En korean i folkhemmet. Podium förlag, 2014 (Carl Johan Erixon)

SPT 25/2014

Carl Axel Aurelius: På helig mark – Pilgrimen i historia och nutid. Artos bokförlag, Skellefteå, 2014 (K-G Fridman)

Legenden om Barlaam och Joasaf. Övers.: Barbro Styrenius. Artos, Skellefteå 2014 (Leif Nordenstorm)

SPT 24/2014

Johnny Hagberg (red.): Haquin Spegel – en antologi. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie 76; Gotlands kyrkohistoriska sällskaps skriftserie 3; Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stifts skriftserie 14. Skara 2014 (Gunilla Gren-Eklund)

Påven Franciskus: Jag tar bussen med de andra. Påven Franciskus med egna ord. Libris, Örebro 2014 (Mikael Löwegren)

Peter Halldorf: Den heliga mässan. Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, 2014 (Marco Aldén)

Lennart Karlsson: Ecce Homo. Om passionsdramat i svensk medeltidskonst. Historiska Media, Lund 2013 (Markus Hagberg)

Martin Wärnelid: En guide till Galaterbrevet. Bibeln idag 2014, Uppsala (Gabriel Bengtsson)

SPT 23/2014


Hjalmar Ekström: Nu lever inte mera jag utan Kristus lever i mig – Hjalmar Ekströms brev, liv och mystik. Gaudete förlag, Helsingborg 2014 (Magnus Olsson)

Heli Aaltonen: Fey e Esperanza. Women’s Road to Leadership and Ministry in the Lutheran Church of El Salvador 1952–2009. Åbo Akademis Förlag 2013 (Dag Sandahl)

Carl-Erik Sahlberg: Predikningar i katedralen. Semnos förlag, Värnamo 2013 (Åke Reinholdsson)

Philip Jenkins: The next Christendom. The coming of global Christianity. Oxford University Press 2011 (Kjell Petersson)

Christer Hedin: Läran om den helige Ande hos Gregorios av Nyssa. Artos, Skellefteå 2014 (Marco Aldén)

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm: Boerna. Hjältarna som blev skurkar. Carlssons bokförlag, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)


SPT 22/2014

Birger Sjungargård: Livsmässa i folkton. Hyllning till Erik Axel Karlfeldt (1864–1931), med illustrationer av Jerk Werkmäster. PEDAK, Järvsö, 2014 (Bengt Holmberg)

Svante Lundgren: Jesus med judiska ögon. Artos. Skellefteå 2014 (Leif Nordenstorm)

Anne-Mette Pleijel Johnsson: I min Faders blomstergård. GAudete, Helsingborg 2014 (Katriina Fyrlund)

SPT 21/2014

Åke Bonnier: Resan – ett herdabrev. Verbum, Stockholm  2014 (Karl-Erik Tysk)

Flemming Baatz Kristensen: Mødet mellem himmel og jord – På vandring gennem gudstjenesten. Lohses forlag, 2010 (Christian Braw)

Martin Modéus: Gudstjänstens kärnvärden – om relationer, värden och form i gudstjänsten. Verbum, Stockholm 2013 (Mikael Nordin)

SPT 20/2014

Ola Wikander: Gud är ett verb. Tankar om Gamla Testamentet och dess idéhistoria. Norstedts, Stockholm 2014 (Stig Norin)

Agneta Conradi Mattsson: Som spindeln i nätet. Kristina Laurensdotter av Aspenäsätten, centrum i sin egen släktkrets. Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, Skara, 2014 (Anders Brogren)

Kerstin Hesslefors Persson, Maria Ottensten och Carl Magnus Adrian: Tro & Liv. Texter för reflektion och samtal. Argument. Varberg 2014 (Åke Eldberg)


SPT 19/2014

Christina Lundström (red.): Amor Meus Crucifixus Est. Pilgrimsikon i vår tid. Artos, Skellefteå 2013 (Katriina Fyrlund)

Ellis Potter: 3 teorier om allt. Övers.: Malin Davidsson. CredoAkademin, Falun, 2014 (Anders Brogren)

Omi Söderblom: I skuggan av Nathan. Texter av Helge Söderblom. Verbum förlag. Falun 2014 (Maria Eckerdal)

Efraim Syriern: Hymnerna om tron. Övers.: Sten Hidal. Artos, Skellefteå, 2014 (Marco Aldén)

Johannes Sandgren: Symbolon. Om samspelet mellan tro, förnuft och handling. Artos, Skellefteå 2014 (Åke Eldberg)


SPT 18/2014

David Larsson Heidenblad: Vårt eget fel: moralisk kausalitet som tankefigur från 00-talets klimatlarm till förmoderna syndastraffsföreställningar. Doktorsavhandling, Lunds universitet. Agerings bokförlag, 2012 (Andreas Wejderstam)

Per Beskow: Möten och minnen. Artos, Skellefteå 2014 (Biörn Fjärstedt)

Dan Nässelquist: Public Reading and Aural Intensity. An Analysis of the Soundscape in John 1–4, Lund 2014 (Biörn Fjärstedt)

Jan-Olof Aggedal (red): Britt G. Hallqvist – diktare och teolog. Arcus och Stiftshistoriska Sällskapet i Lunds stift, 2014 (Anders Alberius)

Syster Sofie O.P.: Stairway to heaven – en andlig resa. Artos, Skellefteå 2013 (Katriina Fyrlund)

Anders Piltz: Som regnet och snön. Artos, Skellefteå 2013 (Mikael Nordin)

Andreas Linderyd & Carl Henric Svanell (red.): Tro – en politisk kraft. Verbum, Stockholm 2014 (Tobias Bäckström)

Naomichi Masaki: He Alone is Worthy!: The Vitality of the Lord’s Supper in Theodor Kliefoth and in the Swedish Liturgy of the Nineteenth Century. Församlingsfakultetens skriftserie 12. Göteborg: Församlingsförlaget, 2013 (Mikael Isacson)


SPT 17/2014

Björn Fyrlund, Markus Hagberg, Sture Hallbjörner (red.): Biskop Bertil undervisar. Hittills outgiven bibelundervisning av Bertil E. Gärtner. arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse årsbok 2012. Artos, Skellefteå 2013 (Gunilla Gren-Eklund)

SPT 14/2014

Adèle Schreiber: Den gröne mannen. Dialogos förlag, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Colm Tóibín: Marias testamente. Norstedts, Stockholm 2014 (Markus Hagberg)

David Gudmundsson: Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611–1721. Universus, Malmö 2014 (Markus Hagberg)

SPT 13/2014

Eva-Lotta Grantén: Utanför paradiset – arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etik. Verbum 2013 (Kjell Petersson)

Otfried Czaika: Sveno Jacobi. Boksamlaren, biskopen, teologen. En bok- och kyrkohistorisk studie. Kungliga biblioteket, Skara stiftshistoriska sällskap, Finska kyrkohistoriska samfundet, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Egied van Broeckhoven: Vänskapens sakrament. Inledning och bearbetning av Dominik Terstriep, Veritas förlag, Stockholm 2013 (Björn Fyrlund)

SPT 12/2014

Lennart Lundmark: Tvivlarens guide till Nya testamentet. Fri Tanke, 2013 (Bengt Holmberg).

Ingvar Bengtsson: »Detta öppna brev». Spiritualitet och regelverk i prästbrev inom Svenska kyrkan. Bibliotheca historico-ecclesiastica Lundensis 55. Artos, Skellefteå 2013 (Markus Hagberg)

Mikael Löwegren (red.): Låt er förvandlas – kallad till efterföljelse i hela livet. Årsbok för ignatiansk spiritualitet. Polanco, Föreningen Kompass 2013 (Marco Aldén)

Jan Carlquist: Allt är faktiskt inte Guds fel. Lite har vi oss själva att skylla. GAudete, Helsingborg
2013 (Björn Fyrlund)


SPT 11/2014

Claes Theliander (red.): Kyrka och tro på medeltidens Gotland. Gotländskt arkiv 2013. Meddelande från Föreningen Gotlands Fornvänner, Årgång 85, Fornsalens förlag, Visby 2013 (Markus Hagberg)

Bertil Åhman: Daniel Ndoundou: Väckelseledare i den Evangeliska Kyrkan i Kongo. Uppsala universitet, Uppsala 2014 (Gustaf Björck)

Paul Glynn: En sång för Nagasaki. Berättelsen om Takashi Nagai, en kristen vetenskapsman som överlevde atombomben. Fredestad förlag, Ängelholm 2013 (Leif Nordenstorm)

Lena Petersson: Kärlekens måltid. Arcus förlag, Lund 2013 (Mikael Nordin)

Michael G. Baylor: The German Reformation and the Peasants’ War: A Brief History with Documents. Bedford/S.t Martin’s, 2012 (Simon O. Pettersson)


SPT 10/2014

Michele Mazzeo: Den lyssnande Maria. En väg att se och följa Jesus. Veritas förlag, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Lars Eckerdal: När fikonträdet skjuter blad. Några sånger under tiden. Bibliotheca Theologiae Practicae 92. Artos, Skellefteå 2013 (Carl Sjögren)

Stephan Borgehammar (red.): Med skilda tungors ljud: Körsång och gudstjänstspråk (Årsbok för Svenskt gudstjänstliv; 88). Artos & Norma, Skellefteå 2013 (Gustaf Björck)

Stefan Gustavsson: Skeptikerns Guide till Jesus, del 1: Om evangeliernas trovärdighet. CredoAkademin, 2013 (Magnus Magnusson)


SPT 9/2014

Henrik Ågren: Erik den helige – landsfader eller beläte? En rikspatrons öde i svensk historieskrivning från reformationen till och med upplysningen. Sekel bokförlag, Lund 2012 (Markus Hagberg)

Bengt Pohjanen (övers.): Filokalia II. Artos, Skellefteå. 2013 (Mikael Nordin)

Kari Tarkiainen & Ülle Tarkiainen: Provinsen bortom havet. Estlands svenska historia 1561–1710. Svenska litteratursällskapet i Finland och Bokförlaget Atlantis, Helsingfors och Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Susanna Åkerman: Fenixelden. Drottning Kristina som alkemist. Gidlunds förlag, Möklinta 2013 (Markus Hagberg)

Eva Fjellander: Myndighetsperson, själasörjare eller driftkucku: En studie av prästgestalter i svenska romaner 1809–2009. Artos & Norma Bokförlag, Skellefteå 2014 (Gustaf Björck)

SPT 8/2014

Gunnar Hyltén-Cavallius: Timmerstockarnas knäppta händer. En andlig läsning av Tomas Tranströmers dikter. Hålegården, Billinge, 2013 (Christian Braw)

Anders Göranzon: The Prophetic Voice of the South African Council of Churches after 1990 – Searching for a Renewed Kairos. Studia Missionalia Svecana CXI. Kapstaden 2011 (Gustaf Björck)


SPT 7/2014

Åke Eldberg: Det ointagliga tornet. Om kristen tro och Jehovas vittnen. Gaudete förlag, Helsingborg 2013 (Evelina Johansson)

Carl Henrik Martling: Tjänst i heligt rum. GAudete förlag, Helsingborg 2013 (Markus Hagberg)

SPT 6/2014

John Henry Newman: Hjärta talar till hjärta. Catholica, 2013 (Marco Aldén)

Kent Andersson: I Skuggan av Rom. Romersk kulturpåverkan i Norden. Atlantis, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Jan Svanberg: Medeltida byggmästare i Norden. Bokförlaget Signum, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

SPT 5/2014

Christer Jonsson, Eva Sjöstrand, Bengt af Geijerstam: Änglar och drakar. En gotländsk kulturskatt. Gotlands museum (utg.), Visby 2013 (Markus Hagberg)

Ann Aldén: Mission i vår tid: Här och nu är allting möjligt. Verbum, 2013 (Gustaf Björck)

Paul Veyne: När världen blev kristen 312–394. Daidalos, Göteborg 2013 (Markus Hagberg)


SPT 4/2014

Ekenberg, Anders, Jonas Holmstrand, Mikael Winninge (red.): 2000 år med Paulus. Bibelakademiförlaget, Uppsala 2013 (Biörn Fjärstedt)

Walter, Sofie: »Det var en plågsam stund, en stund af indre smärta.» En psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning mellan åren 1858–1861. Artos, Skellefteå, 2013 (Rune Imberg)

Påven Franciskus: Behåll ert hopp! Predikningar i urval och översättning Ylva-Kristina Sjöblom. Veritas förlag, Stockholm 2013 (Björn Fyrlund)


SPT 3/2014

Jacques Philippe: Tid för Gud. Vägledning till ett liv i bön. Catholica, Ängelholm 2013 (Leif Nordenstorm)

Dom Xavier Perrin o.s.b.: Vad du är skön Maria. GAudete, Helsingborg 2013 (Markus Hagberg)

Hakon Långström: Inställningar: Predikningar för fastetid och påsktid. Bokförlaget TEMAMET 2013 (Gustaf Björck)

Ritwa Herjulfsdotter: Mariaväxter i folktron. Skara stiftshistoriska sällskap, Skara 2013 (Katriina Fyrlund)

Magnus Malm: Kännetecken – att söka Guds närvaro i en kaotisk tid. Artos, Skellefteå 2013 (Marco Aldén)

SPT 2/2014

Arne Cajdert (red.), Gratia Dei 1962–2012. En jubileumsskrift. Artos, Skellefteå 2012 (Markus Hagberg)

Dan Korn: Kejne. Verkligheten bakom 1950-talets rättsröteaffärer. Carlssons bokförlag.0 Stockholm 2013 (Markus Hagberg)
SPT 1/2014

Mats Kumlien: Finns det ett kristet synsätt på abort? Uppsala Faculty of Law. Working Paper 2012:2 (Markus Hagberg).

Björn Fjärstedt: Brev om hopp i en uppbruten tid. Artos & Norma bokförlag, Skellefteå 2013 (Magnus Magnusson).

Eskil Franck: Giv mig, min son, ditt hjärta. Fri tanke. Stockholm 2013 (Markus Hagberg).

Marta Axner: Public Religions in Swedish Media: A Study of Religious Actors on Three Newspaper Debate Pages 2001–2011. Uppsala 2013 (Gustaf Björck).

Vibeke Hammarström, Bror Holm och Ann Törnblad: Kyrkoherde & kvinna. 25 kvinnor om ledarskap. Argument förlag i samarbete med Kyrkans Akademikerförbund. Varberg 2013 (Inger Lindeskog)

Mikael Mogren: Livets helighet. Verbum, Stockholm 2013 (Jan Svensson).

SPT 26/2013

Rune Söderlund: Kristi lag, naturlig lag och antinomism. Församlingsfakultetens skriftserie nr 11. Församlingsförlaget, 2012 (Bo Johanneryd)

Berth Löndahl: Mysteriet. Om ett förlorat leende, livets frågor och mässan. Artos, Skellefteå 2013 (Björn Fyrlund)

Christopher Hibbert: Borgia. Berättelsen om 
en ondskefull familj, Norstedts, Stockholm 2013 (Markus Hagberg)

Liao Yiwu: Gud är röd. Narin förlag 2013 (Anders Brogren)

Jorge Mario Bergoglio och Abraham Skorka: 
Pope Francis on Faith, Family, and the Church in the Twenty-First Century. On Heaven and Earth; Översättning till engelska 2013 av spanskt original från 2010. Image, New York (Björn Fyrlund)


SPT 25/2013

Richard Wottle (red.): Kyrkornas ö. Årsbok 2012–2013 för Gotlands kyrkohistoriska sällskap. Visby 2013 (Andreas Wejderstam)

Gunnar Sundin: Läs Bibeln med påskglasögon! Två studier kring en bibelsyn som utgår från tesen: Trons tempus är presens. Nomen förlag. www.books-on-demand.com (Harry Nyberg)

SPT 24/2013

Jan-Olof Johansson: Pilgrimsfärd för färd i heligt land. Verbum Förlag, Stockholm. 2013 (Christina Forsgren Norin)

SPT 23/2013

Marie Lennersand, Åsa Karlsson och Henrik Klackenberg (red.): Fragment ur arkiven. Festskrift till Jan Brunius. Skrifter utgivna av Riksarkivet 37. Stockholm 2013 (Markus Hagberg).

Tobias Bäckström: I närkamp med Jesus. GAudete förlag, Helsingborg 2013 (Åke Eldberg).

SPT 22/2013

Emma Tribell: Livet & Frälsarkransen samt Konfirmandarbete med Frälsarkransen. Verbum, Stockholm, 2011 (Åke Eldberg).

Tove Andersson: Det sanna, det goda och det sköna. Dimensioner av Pavel Florenskijs ontologi. Artos, Skellefteå 2008 (Biörn Fjärstedt).

Guy Jonquière S.J.: 35 andliga övningar enligt Ignatius av Loyola. Artos, Skellefteå 2012 (Leif Nordenstorm).

SPT 21/2013

Patrik Hagman: Efter Folkkyrkan. Artos, Skellefteå 2013 (Marco Aldén)
YouVersions bibelapp, https://www.youversion.com/sv (Anna Eklund)

Anders Jarlert, Drottning Victoria. Ur ett inre liv. En existentiell biografi, Carlssons 2012, Stockholm (Andreas Wejderstam)

Tryggve Mettinger, I Begynnelsen. En forskare tolkar Bibelns urberättelser och tar en promenad i astrofysikens universum. Bibelakademiförlaget, Svenska Bibelsällskapet 2013 (Bengt Holmberg)

SPT 20/2013

Latinska ord, citat och uttryck för teologer och andra. En sammanställning av Gereon Gustavsson. Artos, Skellefteå 2011.

Sten Edgar Staxäng: Jag heter Sten Edgar – minnen, människor, möten. GML Förlag, Stockholm 2013.


SPT 19/2013

Prinsessan Estelles bönbok. Verbum förlag AB 2013 (Katriina Fyrlund)

Johanna Dahl: En guide till Första och Andra Petrusbrevet. Bibeln idag, Uppsala, 2013 (Gabriel Bengtsson)

SPT 18/2013

Dorotheos av Gaza: Undervisande tal och brev i urval. Översättning: Per Rönnegård. Artos, Skellefteå, 2012 (Marco Aldén)

Peter Halldorf: Med evig kärlek. Artos & Norma bokförlag, Skellefteå 2012 (Magnus Magnusson)

Johan Sundeen: Reflektioner från periferin. Böcker, bildning och idédebatt. Borås Tidning och Högskolan i Borås (utg.), Borås, 2012 (Markus Hagberg)

SPT 17/2013

Christian Braw: Himmelrikets skrin. En berättelse om Ingvar Hector och den kyrkliga förnyelsen. Artos & Norma Förlag, Skellefteå 2013. Växjö Stiftshistoriska Sällskap, Skrifter 19 (Ove Lundin).

SPT 15/16/2013

Torsten Kälvemark: Vägen mellan öst och väst, minnen, gränser, samband. Artos, Skellefteå 2012 (Katriina Fyrlund)

Bengt Arvidsson: Till sakralt bruk. Kyrkobyggnaden i lundabiskopen Mads Jensen Medelfars (1579–1637) liv och teologi. Kulturteologiskt förlag, Lund, 2012 (Markus Hagberg)

Birgitta Rengmyr Lövgren: »Vår vänskap når över tidens gräns». Mystikern frå

Skriv ut
Provprenumeration / gåvoprenumeration
ett halvår för 225 kr
BankGiro 5822-9196
.
SPT

Svensk Pastoraltidskrift
vill vara en röst för klassisk kristen tro i Svenska kyrkan på den allmänneliga kyrkans trosgrund. Tidningens perspektiv bygger på förtroende för att kyrkans Herre, Jesus Kristus, genom sin Helige Ande leder dess utveckling genom seklerna och i vår tid. Därför är arvet från fornkyrka, reformation, kyrkoväckelse av normerande betydelse också för vår kyrka.

SPT är en tidning för alla med intresse för kyrka och kristen tro – lekfolk, präster, diakoner och andra. Den utkommer varannan fredag med material av betydelse för att leva och tänka katolskt – med hela kyrkans djup och bredd – i Svenska kyrkan.

Logo5spt
_______________________
Svensk Pastoraltidskrift - Kyrkligt forum
Ansvarig utgivare:   Berth Löndahl
Webmaster:   Anders Brogren
Redaktion:   Marco, Anders, Markus, Bo, Markus, Maria, Berth, Bertil, Kjell, Rolf, Johan