Lördagen den 23 september 2017 - klockan 02:12
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
  Nästa »


280 miljoner kronor skattemedel till sämre miljö och sämre klimat

Kommunfullmäktige i Växjö satsar på klimatförsämring i stället för hållbar utveckling.
Detaljplanen för den gigantiska trafikplatsen "Fagrabäcksrondellen" stämmer dåligt med...

Läs mer

Växjö kommuns majoritet betalar för sämre klimat

Insändare publiserad i Smålandsposten 29/8.

280 miljoner för sämre klimat?

Alla miljöpartier borde säga nej!

Läs mer

Vattenskotrar i naturreservat - påtaglig störning

Nedanstående insändare har varit publicerad i Smålandsposten 22/8 -17. Vattenskotrarna hör inte hemma i ett naturreservat, då de är påtagligt störande för sjöfåglarna och för mä...

Läs mer

KALENDARIUM 2017   Vänstern i Växjö


September
  

  5 KGau kl 16.00 i V-rummet i kommunhuset    + valberedningen (Sandra, Atti, Anders)
  6 Valledning kl 17.00, partilokalen, IOGT, Vattentorget 
11 Kommunala gruppen, kl. 17.30, Kronobergsrummet,...

Läs mer

V-förslag till yttrande över Länstransportplan 2018-2029

Länstransportplanen handlar om drygt 700 miljoner, om investeringar i vägar, järnvägar och cykelvägar framför allt.
Förslaget från Region Kronoberg är ute på remiss i kommunerna och Vä...

Läs mer

Omodernt och ohållbart - Trafikplats Fagrabäck 

Om du inte redan gjort det - läs Kjell Johanssons artikel i dagens Smp! Vilken kapacitet det finns bland medborgare i Växjö kommun. Och engagemang!

Här är en i raden av reservationer som (V) måst göra. V = Vä...

Läs mer

Planket är kvar!Interpellation
till Nils Fransson, ordförande i Byggnadsnämnden

 

Om det livsfarliga planket vid Strykjärnet

  

Planket öster om Strykjärnet fick helt felaktigt bygglov. Det är för högt och skymmer...

Läs mer

Sydostleden - Växjö kommuns del upprör cyklister

Hur tänker Växjö kommuns tekniska nämnd hantera klagomålen på Sydostleden, den 27 mil långa cykelleden med nationell status? Besvikelsen gäller den del som går genom Växjö kommun; tvä...

Läs mer

Arbetskraftsbrist och bostadsbrist - ond cirkel

Växjö kommun har både bostadsbrist - ca 8 års köande för en...

Läs mer

Politisk enighet - eller block mot block?

Om cykelvägar utanför stan, om bygdebolag, bredband och ridstallen/fritidsgårdar - finns det något som blocken kan enas om? Mycket är partierna i ord ense om, men hur är praktiken? Artiekln publicerad i Små...

Läs mer

Knytt nr 6

Budgetdebatt och glad sommar från (V)äxjös kommunnytt
Här är länken!

Läs mer

Växjö kommuns budget - reservation

Det är stora skillnader i synen på Växjö kommuns budget, finansiering, prioriteringar. Oppositionen S+V har ett gemensamt förslag som syftar till mer jämlikhet, jämställdhet och en kommun som håller...

Läs mer

Pendelcykelvägar till Växjö

Ny teknik nya behov. Elcyklarnas nya möjligheter skapar behov av bättre cykelvägar.
Vänsterpartiet kräver en plan för Växjö kommuns pendelcykelvägar.

Läs mer

Senaste nytt från Växjöpolitiken
(V)äxjös kommunnytt nr 5 2017 är här ---->

Läs om Blågrön tröghet, kloka medborgarförslag, solenergi, Braås skola, utsatta barn, hyrcyklar och inte minst om vad vänstern vill göra för unga i Växjö.

Läs mer

Bort med den farliga plasten


Mikroplaster tas upp av fiskar i haven och förstör kretsloppet och hela livsmiljön för djur och människor. Därför har Vänsterpartiet motionerat om viktiga begränsningar.  Här är motionen.

Läs mer

Ingen fiber - inget internet.
Verkligheten på landsbygden!Interpellation till

 Anna Tenje, ordförande i Kommunstyrelsen

 om fiber på landsbygden i Växjö kommun

 

Bakgrund

 De flesta hushållen i Växjö kommun har möjlighet till bredband men det finns...

Läs mer

KALENDARIUM 2017
   Vänstern i VäxjöJuli 
   8 Vänsterns blåsorkestrar och sångare från Lund, Uppsala och andra platser i landet  musciserar i Linnéparken i Växjö kl 14.00-17.00. Picnic för den som vill. Alla vä...

Läs mer

Miljö eller bilar?

Att mänskligheten aldrig lär sig! Vi har bara en planet. Den ska räcka till barn och barnbarn och alla kommande generationer efter dem. Mikael Karlsson (V) skriver om detta nedan. Har varit publicerad i Smålandsposten.

Läs mer

Det händer även efter 65 - våld i nära relationer inom äldreomsorgen

Eva-Britt Svensson och Carin Högstedt föreslår att Växjö kommun - gärna tillsammans med Kvinnojouren Blenda - ger omsorgspersonal kunskaper om våld i nära relationer bland äldre och personer med...

Läs mer

Jourservice för hjälpmedel

Det borde vara en självklarhet att det finns jourservice om t ex en elrullstol går sönder under en helg. Det anser Eva-Britt Svensson och Carin Högstedt och har lämnat in en motion om det till Växjö...

Läs mer

Nytt nummer av Växjös Kommunnytt ute nu! Nummer 4 2017


Nya numret ute! Läs om trafikplats Fagrabäck, tillgänglighetsmärkning och allas rätt till bostad! http://webnews.textalk.com/upload/bnrimg/document/43775-Knytt4_2017.pdf

Läs mer

Vänstern sätter klimat och miljö först

Här är senaste reservationen i ärendet Trafikplats Fagrabäck. Det är - hör och häpna - ett enda parti som inte vill bygga mastodonttrafikplatsen Fagrabäck. Det är Vänsterpartiet som anser att det...

Läs mer

75 förslag för ny landsbygdspolitik, nödvändiga att genomföra

Nedanstående har varit införd i Smp 15/4 -17. Artikeln handlar om att en parlamentarisk kommitté på nationell nivå arbetat fram 75 förslag för att göra det möjligt och attraktivt att bosätta sig...

Läs mer

Knytt 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016