Tisdagen den 20 februari 2018 - klockan 12:04
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
  Nästa »


DAGS FÖR MAKTSKIFTE - VÄNSTERPARTIET ÄR REDO!


Vänsterpartiets medlemmar valde igår vilka som ska stå på valbar plats i kommunalvalet i september och därmed vilka som kommer vara de som tar över styret efter valet. Vårt mål är att byta ut de...

Läs mer

Snåla vindar för kollektivtrafiken


På fullmäktige i tisdags frågade Carin Högstedt (V) om det ska saknas vindskydd och bänkar hela tiden då stadsbussarna huserar på Kronobergsgatan. Sofia Stynsberg (M), orförande i TN, kunde inte svar men...

Läs mer

Hyresrätter till rimliga hyror - saknas i utbudet!

Det byggs mycket bostäder i Sverige och Växjö för närvarande. Men ofta är det bostadsrätter och villor, fast efterfrågan på hyresrätter är väldigt stor av unga, av nya i Sverige, av...

Läs mer

KALENDARIUM 2018   Vänstern i Växjö   Valår!


Februari

15 Styrelsemöte inför årsmötet kl 17.00
15 Gemensamt medlemsmöte V-Växjö-Braås-Rottne kl 18.00 Vattentorget 1, Växjö

15 Årsmöte Vänsterpartiet Växjö, Direkt efter...

Läs mer

Stort gap mellan mål och verklighet

De ekologiska livsmedlen i Väcjö kommun måltidsorganisation minskar. Det finns höga mål, men de betyder inget, när det sparas pengar. 
Däremot är de höga målen bra att ha, när...

Läs mer

Öppna Kanalen i Växjö
Här är Vänstern i rutan med 
Kommunnytt nr 1 2018
Pia Johansson och Örjan Mossberg presenterar


http://okv.se/play/vansterpartiet/vansterns-kommunnytt-januari-2018


Läs mer

Strejkrätten bör utvecklas, inte avvecklas


 

Allt sedan Göteborgs containerhamn privatiserades så har det varit återkommande konflikter mellan arbetare och arbetsgivare. Detta har lyfts fram som ett nationellt problem och därför har det kommit krav från...

Läs mer

Stor brist på undersköterskor i Växjö

Det varierar säkert men på vissa enheter inom äldreomsorgen i Växjö är det kris.
Därför interpellerar Örjan Mossberg (V) Ulf Hedin (M) i frågan.

Läs mer

Senaste Kommunnytt

Klicka här:
(V)äxjös Kommunnytt Nr 11

Läs mer

Tyst i klassen!

Redan i grundskolan börjar sextrakasserierna kan tjejerna berätta. Amanda Karlsson (V) vill ändra på detta och har skrivit en motion om genusutbildning för gymnasieelever i Växjö kommun. Eva-Britt Svensson har...

Läs mer

Lasershow iställer för fyrverkerier

Amanda Karlsson (V) har genom en motion föreslagit att Växjö kommun ska skuta med fyrverkerier och istället använda så kallad lasershow, som inte skrämmer djur och är miljövänligare. Amanda kan inte...

Läs mer

Centrumskolan i centrum

13 lärare bort från Centrumskolan i Araby. Det får en läsa i tidningen. Bygger på en rapport från Ernst o Young, sägs det. Om den har nämndens ledamöter fått muntlig rapport i mars. Sedan hä...

Läs mer

Har Växjö kommuns skolor "porrfilter"?

Eva-Britt Svensson (V) har lämnat in en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) om hur det ser ut i kommunens skolor, egna och privatdrivna, med tillgänglighet till nätets pornografiska...

Läs mer

Reservation mot glashus på löpande räkning

Här är Vänsterpartiets reservation mot kommunfullmäktiges beslut om nytt så kallat stadshus och försäljning av det befintliga kommunhuset.


Reservation i ärende 5. Kommunfullmäktige 2017 11 21.

Nytt kommunhus och försäljning av det gamla.

På följande...

Läs mer

Livet utanför stadsgränsen - läget?

Hur många beslut som än tas om bostäder utanför Växjö stad, så verkar det trögt. Det är mitt bestämda intryck
Frågor ställs nu till Anna Tenje (M) om hur läget är och om hon...

Läs mer

Bevare oss för lönesänkningar!

Håkan frizén skriver i en insändare, införd i Smp, om hur lönesänkningar för en grupp människor kommer att sänka lönerna för andra, bli ett sänke för andra löntagare. Läs...

Läs mer

Ytterligare en motion som blivit ännu mer aktuell genom #metoo-rörelsen

För ett par veckor sedan lämnade V in en motion om intensivt jämställdhetsarbete, där skolan, föräldrarna, barnen/ungdomarna ska verka för att framtiden inte innebär sexistiska trakasserier, krä...

Läs mer

Låt inte #metoo bli en krusning på ytan!

Det måste hända något för att vi i framtiden ska slippa sexistiskt våld och trakasserier! Att flickor/kvinnor nu berättar är bra, men det kan inte stanna där. Grogrunden ska bort och vi tror att skolan kan...

Läs mer

Hur gick det med kommunhuset i fullmäktige tisdag 17 oktober?

Det blev återremiss tack vare S och V.
Så i novemberfullmäktige kan förslaget komma tillbaka.
Här är återremissyrkandet som beslutats av fullmäktige.

Läs mer

Växjö behöver inget nytt kommunhus nu!

Vänsterpartiet har en tydlig linje i "stadshusfrågan". 
Här vår insändare i Smålandsposten 2017 10 11:


Nytt kommunhus behövs inte nu
Den styrande alliansen i Växjö vill bygga nytt kommunhus...

Läs mer

Trender i personalsammansättningen?

Det finns forskare som menar att allt fler anställda i offentlig sektor ägnar sig åt styrning, ledning och kontroll, färre verkställer välfärden "på golvet", det vill säga främst inom vård...

Läs mer

Tillgänglighet i vår tid - för alla!

Nedanstående artikel har varit publicerad i Smp. Det är en sammanfattning av fram- och motgångar på senare tid inom tillgänglighetspolitiken i Växjö kommun. Trägen vinner sägs det.

Läs mer

280 miljoner kronor skattemedel till sämre miljö och sämre klimat

Kommunfullmäktige i Växjö satsar på klimatförsämring i stället för hållbar utveckling.
Detaljplanen för den gigantiska trafikplatsen "Fagrabäcksrondellen" stämmer dåligt med...

Läs mer

Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016