Söndagen den 7 juni 2020 - klockan 09:05
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
  Nästa »


Hej,


Här kommer du till vår nya hemsida:
vaxjo.vansterpartiet.se
Välkommen till Vänsterpartiet i Växjö kommun

Läs mer

Medborgarbudget - en demokratireform

Medborgarförslag, allmänhetens frågestund, direktmöten, offentliga nämndsammanträden, TV-sända fullmäktige - alla sådana reformer i Växjö kommun har kommit till tack vare Vänsterpartiets...

Läs mer

Forskning för förskola/skola på vetenskaplig grund

Det finns kommuner som arbetar systematiskt med forskning och praktik/samarbete forskare och pedagoger, för att förbättra undervisningen, skapa tryggare lärare, fortbildning och bättre inlärningsmiljö för barn...

Läs mer

KALENDARIUM 2018   Vänstern i Växjö   


Juli
Utdelning av Sommarupplagan av Växjös Kommunnytt på börjas i juli.

Kom och hjälp till:
23 Kuvertering av valutskicket. Expeditionen, Vattentorget 1, kl. 10-16.
24 Kuvertering av valutskicket. Expeditionen, Vattentorget 1,...

Läs mer

Regionpolitiken är mycket viktig - och inte bara sjukvård.

Nedanstående  artikel har varit införd i Smålandsposten och Smålänningen. Där tar jag upp det som Region Kronoberg styr över som inte är sjukvård. Regional utveckling är viktig och skulle...

Läs mer

Nya kommunNytt

Vad händer i Växjöpolitiken.
Budget 2019 för Växjö kommun mm


KommunNytt nr 6 2018

Läs mer

Vänsterpartiet - det nya gröna

Vänsterpartiets budgetförslag avviker från övrigas genom att ha betydligt mer resurser till omsorgsverksamheten, äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi satsar också från 2019 på arbets- och...

Läs mer

Ett Växjö för alla

För jämställdhet och jämlikhet 

Vänsterpartiets förslag till budget för Växjö kommun 2019


Vänsterns bästa budget

Vbudget19_20180606.pd

Läs mer

Strider mot kommunallagen!?

Växjö kommuns hantering av överklaganden sedan 2012 är absurd! Det är...

Läs mer

Kranvatten till folket på stan

- Ge alla möjlighet att släcka törsten på stan genom tillgängligt dricksvatten, säger Eva-Britt Svensson och Örjan Mossberg om motionen som passar extra bra i majvärmen i Växjö.

Läs mer

Kommunala programmet för Växjö kommun

Rättvisa, frihet och utveckling för alla!


1. Trafik, energi, klimat och miljö

Vänsterpartiet i Växjö kommun tycker att klimatmålen måste gå före kortsiktiga...

Läs mer

Växjö kommun saknar handlingsplan för full deaktighet för personer med funktionsnedsättningar

Men nu - tredje gången gillt! - ska det bli! Eller? Den totala oförståelsen har två gånger tidigare visats våra motioner  i detta ämne i fullmäktige. Andra kommuner har handlingsplaner, mål,...

Läs mer

Svårt att få personal till förskolan och grundskolan

Växjö kbättringsåtgärderommun har haft höga ambitioner och hög andel behörig personal inom skolan. Nu är det inte så längre. Hur ser det ut och vad kan göras? Undertecknad ställer...

Läs mer

Krav på utförsäljningen.
Hur gick det?

Även de nya privata fastighetsvärdarna ska in i systemet med bostadsförmedling, Boplats Växjö.
Det ska finnas ett antal sociala lägenheter även när privatiseringen genomförts.
Men hur gick det med detta?

Läs mer

Alliansen slösar med energi i Tekniska nämnden.

Ekonomiskt och miljömässigt lönsamma investeringar borde inte få vänta om Växjö någonsin ska bli Europas Grönaste Stad, skriver Örjan Mossberg i en reservation. Vänsterpartiet vill göra...

Läs mer

Cykelvägar prioriteras dåligt i moderaternas Växjö

- Asfalt på bilvägarna finns det gott om. En cykelväg på 200 meter i Helgevärma får dock vänta med hårdgjord yta. Helt fel, säger Örjan Mossberg (V). Växjö är knappast på...

Läs mer

Fria arbetskläder inom yrken som behöver

I Växjö kommun är det inte självklart att personal med ibland risk för smuts och gegga har fria arbetskläder. Inte om personal är inom kvinnodominerade yrken. Vissa enheter har infört det, men tar de pengarna...

Läs mer

Amnesti nu!

Finns bara ett värdigt slut på de ensamkommande barnens/ungdomarnas situation: Låt de stanna! De som kom 2015 har nu i bästa fall fått en familj att bo hos, lärt sig svenska, går i skolan.Den tryggheten ska...

Läs mer

Gratis kollektivtrafik på skolloven - för alla

Ett statligt bidrag för att skolungdomar ska kunna åka kollektivt på skolloven införs. Det är bra. Men det ska omfatta ALLA i gruppen, även de som måste använda färdtjänst för att ta sig fram...

Läs mer

Betala med kontanter ska vara möjligt

En kan ju undra vad vi skulle ha de nya sedlarna och mynten till!? Det blir vanligare och vanligare att kontantfritt betalsätt ät rnda möjligheten. finns fördelar med det, men alla är inte bekväma med det digitala utan...

Läs mer

Sluta dölja Växjös klimatutsläppTill Växjö kommunfullmäktige                                   2018...

Läs mer

Odla mera - också i staden

 Lär av Göteborg som har satsat på stadsnära odling sedan 2012! Vänsterpartiet i Växjö kommun föreslår mer av den varan i Växjö stad. Det är bra för alla när tä...

Läs mer

Konstnärlig utsmyckning - även i privata byggnader

I kommuner gäller att en procent av byggkostnaderna ska avsättas till konstnärlig utsmyckning av något slag. Det kan handla om bostäder men också andra publika byggen. Den regeln är bra och borde även kunna...

Läs mer

Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016