Söndagen den 8 december 2019 - klockan 02:46
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Växjö kommuns budget - reservation


Carin Högstedt 2017-06-16

Det är stora skillnader i synen på Växjö kommuns budget, finansiering, prioriteringar. Oppositionen S+V har ett gemensamt förslag som syftar till mer jämlikhet, jämställdhet och en kommun som håller ihop där tillit och trygghet  ökar.

RESERVATION

Ärende budget 2018 med plan för 2019-20

Växjö kommunfullmäktige 20170613-14

Vi i Vänsterpartiets fullmäktigegrupp reserverar oss mot beslutet att anta majoritetens förslag till budget till förmån för det förslag som lades fram av oppositionen S+V.

Vi gör det av följande viktiga skäl:

Det är inte seriöst att finansiera en årsbudget med en ej inträffad reavinst på 70 milj kr för att sälja kommunhuset, innan vi ens vet om det finns någonstans att flytta. Över huvud taget är det en dålig idé, ekonomiskt och socialt, att sälja gemensam egendom för att finansiera löpande verksamhet.

S och V väljer en skattehöjning för att finansiera den löpande verksamhet och skapar på så sätt en hållbar finansiering av de verksamheter vi värnar, utvecklar och som de många är berörda av: Utbildning, vård och omsorg, främst barn, unga och äldre. Vårt förslag klarar 30 milj kr mer till omsorgsnämnden än det vinnande förslaget. Omsatt i tjänster är det ca 60. I den här verksamheten finns redan höga sjukskrivningstal.

Vi väljer att dra ner på nämnder som har det mycket gott ställt: Tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Vi lägger mesta nya pengarna på utbildning, plus 152 milj kr. De ska bl a användas till att förstärka elevhälsan, till specialpedagoger, färre barn i förskolans och de lägre klassernas grupper, lokalförbättringar och nattomsorg, när det finns behov av det.

I vårt förslag ökar vi på Kultur- och fritidsbudgeten med 6 milj kr, främst för att äntligen komma loss med att stötta ridsporten. Ridstallen har dålig arbetsmiljö, eftersatt underhåll sedan lång tid. Jämfört med den manligt dominerade Arenastaden är det som natt och dag. Vi vill under ett par år se avsevärda förbättringar för en verksamhet som betyder mycket för tjejer och troligen skulle kunna bli ännu bättre för både flickor och pojkar med ett rejält stöd.

För övrigt anser vi att det stora problemet i Växjö kommun är bostadsbristen, bristen på hyresrätter som ungdomar, studenter, nyanlända, vanliga lönearbetande har råd att efterfråga. Löser vi bostadskrisen, så ökar möjligheten att bo och arbeta i kommunen, företagen kan expandera, nyföretagandet öka, vård, skola, omsorg kan rekrytera och därmed ökar intäkterna och tillväxten, socialt och ekonomiskt.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Carin Högstedt

170616

 

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016