Söndagen den 17 november 2019 - klockan 18:55
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Om valfrihet för äldre - på riktigt


Carin Högstedt 2014-12-02

Den har några veckor på nacken. Den är inte för lång. Den är tämligen välskriven, om jag får säga det själv. Den är aktuell, berör många...men är ratad. Varsågoda!

Lobbyn, Smp

ÄLDRES VALFRIHET

”Den som inte vill att äldre ska ha fler valmöjligheter borde pröva att äta hemtjänstmat på låda i en månad”. Så skrev en ledarskribent i Smp häromsistens med udden riktad mot vänster, som han menar inte vill ha diskussion om äldres valfrihet utan bara om faran med vinster. Ett mantra som upprepas dagligen och stundligen i media. Vi i vänstern talar mycket och gärna om reell valfrihet, att kunna välja innehållet i livet, även om man är beroende av hjälp och stöd för sin existens. Till denna valfrihet hör rätten att välja maträtt, att välja sitt boende, att välja aktiviteter, att välja innehållet i åtminstone några hemtjänsttimmar per månad. Dit hör också rätten att ha tillgång till internet, liksom förstås rätten att bo ihop med sin partner på det särskilda boendet, om båda vill.

Tyvärr har de borgerliga partierna fått hegemoni över begreppet ”valfrihet”. Till och med ärevördiga opinionsinstitut tror att valfrihet består i att välja firma, som kommer med maten eller driver ett äldreboende. Det valet borgar inte för någonting, så länge som innehållet dikteras av samma kommunala myndighet och politiken oavsett driftsform.. Det är först när individen själv kan bestämma vad man vill ha utfört, när och vad man ska äta, som valfriheten har en god innebörd. Genom motioner till Växjö fullmäktige har (V) drivit rätten att välja maträtt i äldreomsorgen, rätten till internetuppkoppling, rätten att välja aktiviteter, rätten att välja innehållet i ett visst antal hemtjänsttimmar som man har beviljade… Svaret  från de borgerliga partierna har varit mer eller mindre starka avslag  med hänvisning till att det blir för dyrt eller något annat. Så mycket för ”valfrihet”.

Så till äldres mat. Har just haft ett långt samtal med 85-årig kvinna som berättar om den oaptitliga mat som levereras till dörren, ja, där har ledarskribenten rätt.  En i raden av berättelser om hur det är att vara äldre och beroende, som var ständigt återkommande i valstugan. Äldre är ju inget menlöst kollektiv med en enda smak. Äldre är individer som är vana att bestämma vilken mat de vill ha dag för dag. Det är stor risk att maten som kommer slängs rakt upp och ner, vilket leder till undernäring, fallolyckor, tristess, depression…

Växjö kommun ska ta fram en måltidspolicy och sedan bygga en organisation som ska sköta barns och äldres måltider. I den policyn och den organisationen ska äldres rätt att välja vara i centrum. Maten ska vara god, näringsriktig, ekologisk, närodlad, lagad från grunden så nära den som ska äta som möjligt. Ledarskribent Bred menar att det är en god idé att lagstifta om äldres mat. Med våra principer som utgångspunkt behövs ingen lagstiftning.

Carin Högstedt, (V)

141113


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016