Torsdagen den 21 november 2019 - klockan 02:04
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Tillgänglighet - en mänsklig rättighet


Carin Högstedt 2015-07-06

En av Smp ratad artikel, trots aktualitet, nyhetsvärde och intresse för många. Det påstår jag. Skrevs och skickades in sönd 28 juni. Reportaget, som den föranleddes av, dagen innan.

TILLGÄNGLIGHET – EN FRÅGA OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

-Vi har bara diskuterat gatsten, säger Per Schöldberg (C) i ett reportage i Smp 27/6 och med det argumentet vill han lägga ner samtliga kommunens samverkansråd med handikapporganisationerna utom ett. Men han hugger i sten. Så är det inte. Jag har deltagit i kommunstyrelsens samverkansråd i ett antal mandatperioder och drivit tillgänglighetspolitiska frågor. Jag vet. Att gatsten är ett återkommande ämne kan ju faktiskt bero på att Växjö kommun haft uppenbara problem med att avstå från gatstenar och att fasa ner kanterna. Andra ofta diskuterade ärenden har handlat om ljudmiljön i skolorna, färdtjänst, kollektivtrafiken, arenor och lokaler, lättläst information, praktikplatser för ungdomar… Ja, helt enkelt allt som berör allas vardag och ska fungera oavsett funktionsvariationer.

Förre ordföranden i kommunstyrelsens samverkansråd och undertecknad tog initiativ till en organisationsförändring. Vi såg att visst dubbelarbete förekom i råden. Vi träffade presidierna i samtliga råd. Med ett undantag var de nöjda med sina respektive råd. En tjänsteman fick i uppdrag att komma med ett förslag till organisation. Det innebar ett förslag med färre ledamöter, något färre råd och tydligare beslutsgång. Det diskuterades med rörelsen och fanns gott om synpunkter. Dock ställde sig hela kommunstyrelsens samverkansråd efter vissa justeringar bakom förslaget.

Men så gick det snett. Istället för att skicka det hela till fullmäktige, så tog den borgerliga majoriteten sig för att omarbeta alltihop och komma med ett helt annorlunda förslag, som innehöll två samverkansråd: Kommunstyrelsens och ett med bl a utbildningsnämnden som grund. Det senare lär vara en tillfällig kompromiss inom majoriteten. I deras budget står tydligt samverkansrådet i singular. I förslaget ingår att en tillgänglighetslinje ska inrättas. Dit ska medborgarna kunna vända sig och påtala brister i tillgänglighet. Låter bra. Ett sådant förslag fick (V) bifallet i fullmäktige 2012. Tekniska förvaltningen fick uppdraget. Ett telefonnummer togs fram. Sedan hände ingenting och ingenting. Frågan är om intresset är större nu?

-Schöldberg vill lyfta nivån och utvecklingen långsiktigt, sägs i reportaget. Lovvärt, absolut. Precis det hade (V) en motion om alldeles nyligen. Arbeta systematiskt, metodiskt för att lyfta Växjö kommun och göra den tillgänglig för alla. Men då sa denne Schöldberg att något mer program behövs inte. Det var inte heller det vi föreslog utan handling inom kultur, idrott, arbetsmarknad, kollektivtrafik, fysisk miljö, tillgänglig information. Som parti kan vi leva med att få avslag på goda idéer, men jag förstår om tillgänglighetsrörelsen är frågande inför avsikterna med samverkansrådens upplösning.

Carin Högstedt, (V)

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016