Söndagen den 8 december 2019 - klockan 02:50
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Hänt i v 51


Carin Högstedt 2009-12-19

Åtta mål som kan förändra världen - och Växjö komun är med som "millenniemålskommun"!

Bra! Självklart ska kommuner och regioner ta större ansvar för den globala utvecklingen, bekämpa fattigdom och sjukdomar!

Och FC Vattentorget finns på film - 50 kr på IOGT - köp den gärna.

Växjö kommun – millenniemålskommun!

Världens länder enades år 2000 om åtta millenniemål för att halvera fattigdomen till år 2015:
  1. Fattigdom och hunger ska halveras
  2. Alla barn ska gå i grundskola
  3. Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas
  4. Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar
  5. Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar
  6. Spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra sjukdomar ska hejdas
  7. en miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas
  8. Globalt samarbete genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade skuldbördor i utvecklingsländerna

Alla mål ska vara förverkligade till år 2015. Under målen finns 18 delmål samt ett antal mätindikatorer.
I vissa delar av världen går arbetet riktigt bra, medan det står still i andra. Fortfarande lever 1,5 miljarder människor utan elektricitet. Något att fundera på när klimatet förhandlas i Köpenhamn. Det är inte konstigt att u-länderna har annan syn än t ex USA på hur och vilka som ska ta största ansvaret för att hejda klimatförändringarna!

I veckan var det kommunfullmäktige och det inleddes med att Daniel Sköld från SKL (Sveriges kommuner och landsting) informerade om millenniemålen och det faktum att SKL nu satt igång projekt ”millenniemålskommuner”. Växjö och Älmhult är först ut, om jag förstod rätt.

Bra! Den lokala och regionala nivån ska engagera sig i den globala utvecklingen och alldeles särskilt i ett lands som Sverige, där kommunerna har ansvar för välfärden och mycket resurser, makt och inflytande. Så har jag länge resonerat och jag är mycket glad att alla partier sa ja.
Daniel berättade lite kort hur det går med de olika målen. Det som går allra sämst är mål 5 – att minska mödradödligheten. Det som borde vara det enklaste, kan jag tycka. Kan det bero på att män styr världen i mycket hög utsträckning och inte satt sig in i elementära förhållanden, som är viktiga när barn kommer till världen? –Jovisst, så måste det vara.

Åtta mål som kan förändra världen – och Växjö kommun ska bidra till det.
Riktigt hur vi ska bidra ska utvecklas. Det var lite diffust i kanten, men ambitionen är rätt.

FC Vattentorget!
En annan händelse som kändes bra i jultid var att se filmen om fotbollslaget, som IOGT har dragit igång. Fotbollen samlar hemlösa, missbrukare m fl och är ett lovvärt projekt för att ge utsatta människor gemenskap, motion och att ha roligt utan droger den dagen man spelar eller tränar.
Vi som var där – kanske 50 personer – såg filmen, åt tårta och drack godtemplardricka. En timme av framtidstro, engagemang, enkelhet. All heder till de som arbetar med fotbollsklubben, som spelat in filmen och som inte ger upp.

God jul!
Carin Högstedt
Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016