Söndagen den 18 februari 2018 - klockan 02:28
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
  Nästa »


Hur gick det med kommunhuset i fullmäktige tisdag 17 oktober?

Det blev återremiss tack vare S och V.
Så i novemberfullmäktige kan förslaget komma tillbaka.
Här är återremissyrkandet som beslutats av fullmäktige.


Ärendet återremitteras för att ta fram följande underlag: 

En kalkyl samt en tidsplan på ett renoverat kvarter Ansgarius som kontor. Detta då det är nödvändigt för att kunna ta ställning till om en flytt till ett nytt stadshus minskar hyreskostnaderna med minst 10 procent såsom kommunstyrelsen villkorat.

Handlingar och beräkningar på det vinnande tävlingsbidraget som av VÖFAB beräknades till 425 miljoner kronor samt en analys på vad som fördyrat projektet mellan december 2016 till och med...

Läs mer

Grattis alla cyklister i Växjö.
Grönt ljus för cyklister, fler cykelpumpar, ny cykelväg längs Söderleden och säkrare vid Strykjärnet!


Cykel- och miljögruppen i Vänsterpartiet skrev till Tekniska nämnden och resultatet blev överväldigande. Alla förslagen fick positiva svar.
Här är skrivelsen och svaret från Tekniska.


Skrivelse till Tekniska nämnden i Växjö 2016-05-27

…om att prioritera cykling och säkerhet på riktigt

När man cyklar i centrala staden hamnar en i flera situationer där bilåkandet är prioriterat före cyklingen. Detta strider mot fullmäktiges beslut 2014 10 21  i Transportplanen: ”Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafiken”.

Ska Växjö bli Europas grönaste stad på riktigt måste vi börja med att följa de miljö...

  Läs mer

  Nej till systematiskt tillgänglighetsarbete

  Man kan inbilla sig att vissa förslag ställer alla sig bakom, därför att det ligger i allas intresse att Växjö kommun är en framåt kommun som är anpassad för allas möjligheter till ett rikt liv utan hinder. Det mesta går ju att åtgärda.
  Men, nej, så enkelt är det inte. Motionen om systematiskt arbete för tillgänglighet för alla är ett sådant exempel på förslag i allas intresse. Vi tvingas dock reservera oss mot beslutet.


  RESERVATION

  Ärende Motion om behovet av ett systematiskt arbete för tillgänglighet för alla, kommunfullmäktige 150519

   

  Det är bedrövligt att förslag om ett bättre och handlingsinriktat arbete för...

  Läs mer

  Nej till giftfri förskola, ja, nej till det mesta

  Tre V-motioner behandlades på fullmäktige i mars -14. Giftfria förskolor, mäns uttag av föräldraledighet, mer demokratisk budgetprocess. Lite är skrivet om hur det gick på (V)äxjös KommunNytt nr 2, 2014, som finns att läsa här på webbplatsen. Här är dock en sammanfattning.


  Även (MP) hade en motion om giftfria förskolor. Den rönte förstås samma öde - nej, i princip. Förskolan följer lagar och förordningar (ja, skam vore det väl annars!) och så ska det tas fram en inventering av kemikalieanvändningen till 2016.
  Inga förskolor är hjälpta med det. Naturskyddsföreningen har i Operation giftfri förskola gjort ett jättejobb med...

  Läs mer

  Valfriheten inom äldreomsorgen sitter trångt i alliansens Växjö

  Motion om att alla boende på kommunens särskilda boenden ska ha tillgång till...

  Läs mer

  Blunda hårt så försvinner det

  Böksholms bruk spydde ut gifter och kemikalier i mark och vatten under 79 år. 1982...

  Läs mer

  Mobiltäckningen kartläggs tack vare ( V)

  Framgång för tillgänglighetsmärkning av bostäder

  Vänstern fick bra svar från Tekniska nämnden i Växjö

  Folket ska fråga, men inte svara.


  Knytt 2017

  Knytt 11 # 2017

  Knytt 10 # 2017

  Knytt 9 # 2017

  Knytt 8 # 2017

  Knytt 7 # 2017

  Knytt 6 # 2017

  Knytt 5 # 2017

  Knytt # 4 2017

  Knytt # 3 2017

  Knytt 2 # 2017

  Knytt 1 # 2017
  Knytt 2016
  Knytt 12 # 2016

  Knytt 11 # 2016

  Knytt 10 # 2016

  Knytt 8 # 2016

  Knytt 7 # 2016

  Knytt 6 # 2016

  Knytt 5 # 2016

  Knytt 4 # 2016

  Knytt 3 # 2016

  Knytt 2 # 2016

  Knytt 1 # 2016