Torsdagen den 28 januari 2021 - klockan 05:49
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
  Nästa »


Cykelvägar prioriteras dåligt i moderaternas Växjö

- Asfalt på bilvägarna finns det gott om. En cykelväg på 200 meter i Helgevärma får dock vänta med hårdgjord yta. Helt fel, säger Örjan Mossberg (V). Växjö är knappast på väg att bli Europas Grönaste Stad med en sådan prioritering.


Reservation ärende 9. TN 2018 03 28

Ett medborgarförslag om att göra en cykelväg i Helgevärma rimlig att cykla på året runt avvisas av en stor majoritet i TN.

Beslutet är ordagrant:
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att under våren 2018 utförs bärighetshöjande och avvattnande åtgärder på den aktuella sträckan. Dock är det inte aktuellt med hård...

Läs mer

Alliansen slösar med energi i Tekniska nämnden.

Ekonomiskt och miljömässigt lönsamma investeringar borde inte få vänta om Växjö någonsin ska bli Europas Grönaste Stad, skriver Örjan Mossberg i en reservation. Vänsterpartiet vill göra investeringarna nu.


Reservation ärende 19. TN 2018 03 28

Växjö kommun ska byta ut gamla gatlysen mot moderna LED lampor. Frågan i TN har blivit i vilken takt. På tre år säger Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. På nio år säger den moderatstyrda alliansen trots att det ger sämre ekonomi, sämre miljö och sämre trafiksäkerhet.

Faktum är att det handlar om en lönsam investering. Utbytet sänker den årliga driftkostnaden inklusive alla...

Läs mer

Hur gick det med kommunhuset i fullmäktige tisdag 17 oktober?

Det blev återremiss tack vare S och V.
Så i novemberfullmäktige kan förslaget komma tillbaka.
Här är återremissyrkandet som beslutats av fullmäktige.


Ärendet återremitteras för att ta fram följande underlag: 

En kalkyl samt en tidsplan på ett renoverat kvarter Ansgarius som kontor. Detta då det är nödvändigt för att kunna ta ställning till om en flytt till ett nytt stadshus minskar hyreskostnaderna med minst 10 procent såsom kommunstyrelsen villkorat.

Handlingar och beräkningar på det vinnande tävlingsbidraget som av VÖFAB beräknades till 425 miljoner kronor samt en analys på vad som fördyrat projektet mellan december 2016 till och med...

Läs mer

Grattis alla cyklister i Växjö.
Grönt ljus för cyklister, fler cykelpumpar, ny cykelväg längs Söderleden och säkrare vid Strykjärnet!


Cykel- och miljögruppen i Vänsterpartiet skrev till Tekniska nämnden och resultatet blev överväldigande. Alla förslagen fick positiva svar.
Här är skrivelsen och svaret från Tekniska.


Skrivelse till Tekniska nämnden i Växjö 2016-05-27

…om att prioritera cykling och säkerhet på riktigt

När man cyklar i centrala staden hamnar en i flera situationer där bilåkandet är prioriterat före cyklingen. Detta strider mot fullmäktiges beslut 2014 10 21  i Transportplanen: ”Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafiken”.

Ska Växjö bli Europas grönaste stad på riktigt måste vi börja med att följa de miljö...

  Läs mer

  Nej till systematiskt tillgänglighetsarbete

  Man kan inbilla sig att vissa förslag ställer alla sig bakom, därför att det...

  Läs mer

  Nej till giftfri förskola, ja, nej till det mesta

  Tre V-motioner behandlades på fullmäktige i mars -14. Giftfria förskolor, mäns...

  Läs mer

  Valfriheten inom äldreomsorgen sitter trångt i alliansens Växjö

  Blunda hårt så försvinner det

  Mobiltäckningen kartläggs tack vare ( V)

  Framgång för tillgänglighetsmärkning av bostäder


  Knytt 2017

  Knytt 11 # 2017

  Knytt 10 # 2017

  Knytt 9 # 2017

  Knytt 8 # 2017

  Knytt 7 # 2017

  Knytt 6 # 2017

  Knytt 5 # 2017

  Knytt # 4 2017

  Knytt # 3 2017

  Knytt 2 # 2017

  Knytt 1 # 2017
  Knytt 2016
  Knytt 12 # 2016

  Knytt 11 # 2016

  Knytt 10 # 2016

  Knytt 8 # 2016

  Knytt 7 # 2016

  Knytt 6 # 2016

  Knytt 5 # 2016

  Knytt 4 # 2016

  Knytt 3 # 2016

  Knytt 2 # 2016

  Knytt 1 # 2016