Lördagen den 28 november 2020 - klockan 09:28
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Blunda hårt så försvinner det


Carin Högstedt 2013-05-30

Böksholms bruk spydde ut gifter och kemikalier i mark och vatten under 79 år. 1982 sprängdes fabriken med innehåll i luften och resterna grävdes ner i sedimenteringsbassänger och dammar i närheten av fabriken. Länsstyrelsen klassade föroreningarna som klass 1, mycket giftiga, under några år, men bestämde sedan att klass 2, farlig enkelt uttryckt, är rätt nivå.

Det var ingen överraskning att svaret på motionen "om att låta undersöka statusen på mark och vatten i Böksholm med omnejd" blev avslag! Frågan har varit politiskt och medialt död sedan 90-talet - ända tills författaren Trygve Bång kom ut med boken Modersuggan och det osynliga lort-Sverige. Modersuggan var arbetarnas namn på fabriken, som producerade massa. Boken kom 2012 och är en välskriven dokumentation av en fabrik, en bygd, ett företags uppgång och fall och den brist på miljömedvetande som ännu inpå 70-80-talet var den gängse i Sverige.
Sprängningen av fabriken la ett vitt damm över hela Böksholm. Det var asbest.
Jag har följt Böksholm under 10 år i länsstyrelsens styrelse (som fanns förr) och jag har följt tillblivelsen av boken under ett par år. Det kändes självklart att åter försöka göra något åt den oro som minnesgoda medborgare kan känna inför det faktum att vi vet väldigt lite om vad som finns nergrävt i marken och hur sedimenten i vattnen mår.
Böksholm ligger i Växjö kommun och här borde finnas intresse, kan man tycka.
Det politiska intresset var två röster i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, en från (V), Håkan Frizén, en från (MP), Ingemar Ljungcrantz. I tekniska nämnden en från (V), Örjan Mossberg. Alla andra var emot att så mycket som låta undersöka marken.
Däremot finns det en tjänsteman inom tekniska förvaltningen som arbetar för att göra något åt Drevsjön - går inte in på en teknisk beskrivning - men heder åt den mannen.
Carin Högstedt

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016