Lördagen den 23 november 2019 - klockan 02:59
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Grattis alla cyklister i Växjö.
Grönt ljus för cyklister, fler cykelpumpar, ny cykelväg längs Söderleden och säkrare vid Strykjärnet!


Örjan Mossberg 2016-10-04Cykel- och miljögruppen i Vänsterpartiet skrev till Tekniska nämnden och resultatet blev överväldigande. Alla förslagen fick positiva svar.
Här är skrivelsen och svaret från Tekniska.

Skrivelse till Tekniska nämnden i Växjö 2016-05-27

…om att prioritera cykling och säkerhet på riktigt

När man cyklar i centrala staden hamnar en i flera situationer där bilåkandet är prioriterat före cyklingen. Detta strider mot fullmäktiges beslut 2014 10 21  i Transportplanen: ”Prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik framför biltrafiken”.

Ska Växjö bli Europas grönaste stad på riktigt måste vi börja med att följa de miljökloka riktlinjer som fullmäktige dragit upp.

Korsningar med trafikljus är det tydligaste exemplet på att cyklingen inte är prioriterad. Bilar får grönt och cyklar som ska i samma riktning måste trycka på en knapp för att eventuellt få grönt samtidigt; ibland senare än bilarna. Fel prioritering!

En annan observation i centrum är det relativt nybyggda staketet vid Strykjärnets östra ända. Det skymmer sikten för både bilister och cyklister. Här korsar cykel- och bilväg varandra. Olyckor har redan skett. Hade det handlat om en häck i ett lugnt villakvarter med samma höjd som detta plank vid Strykjärnet hade det lett till allvarliga påpekanden och förelägganden. Har bygglov beviljats för planket som försämrar säkerheten för trafikanterna måste det ändå strida mot gällande normer. Vi kräver lägre plank och bättre sikt för säkerhetens skull. 

I samma område i staden kan man notera cykelbanor på ömse sidor av Storgatan från Sigfridsrondellen förbi Strykjärnet och Smålandsposten men cykelbanorna upphör vid den korta backen upp mot Stora torget, dvs mellan Linnégatan och Kronobergsgatan. Varför? Vi förutsätter att detta rättas till i budget och cykelvägplan snarast.

Vi förutsätter också att fler publika cykelpumpar ordnas. Till exempel i Hovshaga och Teleborgs centrum där det finns många cyklister. I framtida prioriteringar förutsätter vi också att Söderleden får cykelväg längs hela bilvägen.

Våra viktigaste förslag just nu är:

1 Prioritera cykling i alla korsningar med trafikljus. Vi förespråkar en snabb utredning om detta.

2 Åtgärda det livsfarliga planket vid Strykjärnet så att det inte hindrar sikten för bilister och cyklister som ska korsa varandras vägar. Kan detta kompletteras med en spegel som gör att korsande trafikanter upptäcker varandra tidigare så föreslår vi det 

3 Cykelbanor på Storgatan mellan Linnégatan och Kronobergsgatan.

 4 Cykelpump i Hovshaga centrum och Teleborgs centrum

 5 Cykelväg längs hela Söderleden.

 för Vänsterpartiets arbetsgrupp Miljö och cykling

Örjan Mossberg (V),  ledamot i tekniska nämndenTekniska nämnden beslutar att ge tekniska förvaltningen följande uppdrag:

  1. Utreda prioritering av cyklister i trafiksignaler
  2. Återställa tidigare målade cykelfält och cykelbox på Storgatan mellan Linnégatan och Kronobergsgatan med mer hållbar markering.
  3. Inleda dialog med tänkbara aktörer för att utveckla möjligheten att etablera cykelpumpar i Teleborg och Hovshaga centrum.
  4. Gällande cykelväg längs Söderleden i Växjö och planket som skymmer sikten för trafikanter vid Strykjärnet så pågår arbete med detta.    

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016