Onsdagen den 25 november 2020 - klockan 11:27
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Hur gick det med kommunhuset i fullmäktige tisdag 17 oktober?


Örjan Mossberg 2017-10-17

Det blev återremiss tack vare S och V.
Så i novemberfullmäktige kan förslaget komma tillbaka.
Här är återremissyrkandet som beslutats av fullmäktige.

Ärendet återremitteras för att ta fram följande underlag: 

En kalkyl samt en tidsplan på ett renoverat kvarter Ansgarius som kontor. Detta då det är nödvändigt för att kunna ta ställning till om en flytt till ett nytt stadshus minskar hyreskostnaderna med minst 10 procent såsom kommunstyrelsen villkorat.

Handlingar och beräkningar på det vinnande tävlingsbidraget som av VÖFAB beräknades till 425 miljoner kronor samt en analys på vad som fördyrat projektet mellan december 2016 till och med september 2017.

En analys på vad som har förändrats i förutsättningarna som möjliggjort att det nya stadshuset som tidigare bedömdes klara 430 miljoner kronor nu bedöms klara en 50 procentig ökning av investeringssumman

Var ett kommunhus ska lokaliseras

Hur ett funktionellt kommunhus kan realiseras till en försvarbar kostnad

Läs mer om hela fullmäktige i (V)äxjös Kommunnytt:
http://webnews.textalk.com/upload/bnrimg/document/45755-Knytt8_2017.pdf


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016