Torsdagen den 21 mars 2019 - klockan 12:44
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Nej till systematiskt tillgänglighetsarbete


Carin Högstedt 2015-05-20

Man kan inbilla sig att vissa förslag ställer alla sig bakom, därför att det ligger i allas intresse att Växjö kommun är en framåt kommun som är anpassad för allas möjligheter till ett rikt liv utan hinder. Det mesta går ju att åtgärda.
Men, nej, så enkelt är det inte. Motionen om systematiskt arbete för tillgänglighet för alla är ett sådant exempel på förslag i allas intresse. Vi tvingas dock reservera oss mot beslutet.

RESERVATION

Ärende Motion om behovet av ett systematiskt arbete för tillgänglighet för alla, kommunfullmäktige 150519

 

Det är bedrövligt att förslag om ett bättre och handlingsinriktat arbete för att förbättra Växjö kommuns tillgänglighet för alla möts av total nonchalans, när det besvaras. De styrande partierna, M, C, FP, KD, MP,  hänvisar till ett kommande mångfaldsprogram. De kan alltså inte skilja på övergripande program och systematiskt, metodiskt och proaktivt arbete för att komma till målen.

 Det görs en hel del bra för att öka tillgängligheten i Växjö kommun, men det har ofta karaktär av ad hoc, slumpartat, när någon klagar över något. Samarbetet med privata näringslivet i dessa frågor är obefintligt.

I motionen föreslås att senast 2018 ska arbetet med att göra kommunen tillgänglig vara klart, vilket betyder att såväl den fysiska miljön som tillgänglighet till kultur, idrott, arbetsmarknad, friluftsliv, information, debatt och politik är genomgånget och åtgärdat. Det i sin tur betyder att vi skapat en kommun som är bättre för alla medborgare. Detta borde ligga i alla förtroendevaldas intresse, men så fungerar det inte i Växjö kommun, där svar på seriösa förslag kan bli vad som helst. I det här fallet att Växjö kommun inte behöver ännu ett program. ”Program” finns inte i motionen, föreslås inte. Det är handling som krävs, systematik och metodik. Allt för att komma ifrån nerslag här och där, när enskilda medborgare och deras organisationer påpekar brister.

Vi reserverar oss mot den styrande majoritetens beslut och tackar för stöd från S och SD.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Carin Högstedt

150520

 

 

 

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016