Lördagen den 23 juni 2018 - klockan 14:15
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


75 förslag för ny landsbygdspolitik, nödvändiga att genomföra


Carin Högstedt 2017-04-15

Nedanstående har varit införd i Smp 15/4 -17. Artikeln handlar om att en parlamentarisk kommitté på nationell nivå arbetat fram 75 förslag för att göra det möjligt och attraktivt att bosätta sig i landsbygderna. Bra - nu får partierna visa om de menar vad de sagt i kommittén, där de var eniga. Till riksdagen med förslagen, besluta - allt för att stoppa krackeleringen och hejda urbaniseringen!

Till Smp. Opinion

EN NÖDVÄNDIG LANDSBYGDSPOLITIK

En kommitté med alla partier representerade har kommit fram till en enhällig slutrapport med 75 förslag för en sammanhållen landsbygdspolitik (SOU 2017:1). Det är faktiskt riktigt bra – om och när det blir verkställt. Många förslag kräver beslut på nationell nivå, men Växjö kommun kan och ska bereda vägen för de stora strukturella förändringarna, som kommittén föreslår: Bl a ska 10 000 statliga tjänster i Stockholmsregionen ut i landet till områden där de saknas. Det ska ske inom en tidsperiod på 5-7 år. En decentralisering krävs efter år av centralisering och nerläggningar i landsbygderna.

Kommittén föreslår en infrastruktur som säkerställer person- och godstransporter för medborgarna och näringslivet på landsbygden. I klartext betyder det att alla ska ha tillgång till bra kommunikationer, digitala och fysiska. Det kräver betydligt mer och snabbare satsningar på bredband. I Växjö kommun finns föreningar som har lagt ner ett jättestort arbete på att förbereda fiber. Sedan saknas det pengar. Ohållbart att såsa med dessa oundgängliga investeringar, om folket ska kunna bosätta sig och driva företag utanför tätorter. Behoven är inte mindre utanför. Det finns mycket produktion på landsbygden, skog inte minst, besöksnäring, grönsaker, potatis. För att förnya, utvidga och fortsätta är fungerande kommunikationer avgörande för export t ex. Skogstranporterna kräver bra vägar, väg 941 i Kronoberg (regional fråga) är ett exempel på hur bygd och näringsliv motarbetats i åratal, när de vill bredda en väg för de tunga transporterna. Kommittén har sett att det finns regler för företagande i landsbygderna som försvårar i onödan. Ett forskningscentrum ska bildas.

Kommittén har förstått att människor vill bo i landsbygderna och att det behövs bostäder. Detta är ett kommunalt samhällsuppdrag att planera för bostäder också utanför tätorten. I förslagen ingår att utreda om särskilda statliga landsbygdslån ska införas för nya bostäder. Banker är ju ovilliga. Växjö kommun tog nyligen beslut om ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Vi i (V) gläder oss åt att ha fått med att detaljplaner ska redovisas, inte bara för stadsdelar utan för orterna utanför staden också. Vi har innan dess fått igenom att alla orter utanför staden ska behandlas likvärdigt; det ska finnas tomter, detaljplaner och planering för alla orterna. Det ska inte uppstå situationer med efterfrågan och inget att erbjuda. Vi tycker vi fått gehör, men bevakar tills det blivit en självklarhet att stad och land behandlas likvärdigt.

Vi kommer att följa landsbygdskommitténs förslag genom riksdagen med intresse! Det finns hopp om förändringar till det bättre – för hela Sverige.

Carin Högstedt, (V)

Gertrud ”Atti” Andersson, (V)

Maria Garmer, (V)

 

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016