Fredagen den 13 december 2019 - klockan 04:57
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Regionpolitiken är mycket viktig - och inte bara sjukvård.


Carin Högstedt 2018-07-09

Nedanstående  artikel har varit införd i Smålandsposten och Smålänningen. Där tar jag upp det som Region Kronoberg styr över som inte är sjukvård. Regional utveckling är viktig och skulle kunna bli mer systematiskt politiskt driven. Det handlar om näringsliv, om besöksnäring, om kultur, om kollektivtrafik, om forskning och utveckling. Vänsterpartiet har idéer inom alla områdena. Ta del!

 REGIONPOLITIK FRÅN VÄNSTER

För medborgarna betyder Region Kronoberg sjukvård, lasarett, vårdcentraler och tandläkare. Det är inte konstigt. Mesta resurserna och verksamheten är just sjukvård. Men regionen har hand om annat också. Det här handlar om det andra.

Forskning och utveckling

Under mandatperioden har resurserna till FoU (forskning och utveckling) stärkts med fem miljoner årligen 2018-2020. Det betyder bl a att fler medarbetare, läkare och sjuksköterskor, kan beviljas anslag och forska på deltid i sin tjänst. De bidrar därmed till positiv utveckling för verksamheten, för patienterna och för anhöriga. Möjligheten att forska är en mycket bra rekryteringsfaktor, både vid nyanställning och att få behålla personal. Vid en jämförelse med andra landsting/regioner så ligger Region Kronoberg under snittet i alla parametrar inom området. Med fortsatt och utvecklat stöd efter 2020 kan vi förbättra resultaten. Vänsterpartiets regionprogram för nästa period föreslår en successiv ökning av anslaget. 2017 års bokslut för FoU berättar att totalt pågick 42 unika forskningsprojekt, de flesta inom primärvård, psykisk ohälsa, barn och unga, infektioner och vissa sjukdomar. Totalt satsades 2017 drygt 21 milj kr på forskning och forskarutbildning.

Besöksnäringen

Region Kronoberg har ett särskilt helägt bolag för utveckling av turism och besöksnäringen, Destination Småland. Namnet är ingen slump. Det är mycket samarbete med övriga län i Småland. Besöksnäringen är en starkt växande bransch i Sverige; så också i Kronoberg. Medarbetarna i bolaget redovisar positiva rapporter om lyckade pressbesök (utländska journalister/skribenter bjuds in), om pågående samarbete kring tillgänglighetsguide, om invigningen av Nationalpark Åsnen, om gästnätter, cykelturism m m. Utveckling pågår ständigt. Vänsterpartiet föreslår i sitt program att länstrafiken ska planera för sommarturismen och sätta in busslinjer utifrån besökarnas resmål, t ex Glasriket, IKEA-muséet, Nationalpark Åsnen. Det ska vara möjligt att resa kollektivt hela vägen som turist. En restaurering av Kronobergs slottsruin är ett annat förslag, för att möjliggöra betydligt flitigare kulturell användning av den gamla vasaborgen.

Kollektivtrafik och cykelvägar

Tåg och buss är en viktig del av Region Kronobergs verksamhet. Den har också stor betydelse i strävan mot koldioxidfri trafik 2020 och arbetet med Agenda 2030-målen. Vi föreslår att pensionärer, som första grupp, ska kunna åka gratis buss under lågtrafiktid i hela Kronoberg. Fördelarna är flera: Fler resenärer på bussar som redan går, fler personer som kan bryta sin ofrivilliga ensamhet och miljöskäl. Troligen kan en sådan enkel reform ge positiva hälsoeffekter också. Social isolering och ensamhet är inte hälsofrämjande.

I glesbygdslänet Kronoberg är ”närtrafiken”, den så kallade anropsstyrda, väldigt viktig för möjligheten att bo på landsbygden, även som billös. Det ska gå snabbare att införa närtrafik! Vi fick ja på en motion om det i ”gamla” regionförbundet för minst 10 år sedan. Det är ett av fundamenten, jämte bredband,  för boende, företagande och kvarboende i gles- och landsbygderna.

Elcyklarna har gjort det ännu mer angeläget att bygga bekväma cykelvägar. Pendling på cykel är fullt möjlig på betydligt längre avstånd än tidigare. Vi föreslår att cykelvägarnas andel av statliga och regionala medel ska öka jämfört med bilismens. Region Kronoberg ska på olika sätt stimulera sina medarbetare att cykla till jobbet. Att erbjuda säkra och bekväma cykelvägar är ett bra sätt.

Vänsterpartiet ser fram mot en ny och rödgrön period i Region Kronoberg! Mycket återstår att göra.

Carin Högstedt, (V)

 

 

 

 

 

 

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016