Måndagen den 9 december 2019 - klockan 15:08
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Simskola - för alla barn


Carin Högstedt 2015-10-19

Simkunnigheten minskar i Sverige. Vad görs åt det? Simma ska väl alla lära sig! En billig försäkring mot drunkningsdöden. Ja, vissa kommuner inför gratis simundervisning. Det finns många föräldrar som inte har råd med avgifterna. Benägenheten att anmäla barnen till simskolor är större om det inte är förenat med kostnader för de som lever på marginalen. Växjö kommun skulle kunna räkna på kostnader i akt och mening att öka simkunnigheten.
Först var svaret ja, sedan blev det nej från det moderatledda styret i Kultur- och fritidsnämnden. Därav nedanstående artikel.

 ALLIANSEN SIMMAR LUGNT! 

Tydliga och oroande tecken från flera av landets kommuner visar att simkunnigheten bland våra barn och ungdomar stadigt sjunker. Rapporter från simskoleföreningar pekar också samstämmigt på att barn idag har betydligt mindre vattenvana än för 10 år sedan. Sambandet mellan detta och de ökade drunkningsolyckorna och tillbuden vid våra vattendrag är naturligtvis uppenbart. Färre barn/ungdomar klarar idag läroplanens krav på att kunna simma 200 m för att få godkänt betyg i idrott/hälsa. Många av våra nyanlända ungdomar kommer inte ens in i skolans organiserade simundervisning. Avgifter på mellan 2-3000 kr/barn i simskola utanför skoltid har många barnfamiljer dessutom helt enkelt inte råd med.

I bland annat Göteborg och Stockholm tar nu kloka och framsynta politiker dessa tecken på största allvar. Göteborgs kommun satsar ex.vis 10 miljoner kronor på att införa en helt skattefinansierad och solidariskt uppbyggd simskoleundervisning och gratis tillträde till samtliga simhallar för barn upp till 16 år. Man betraktar det klokt nog som en mycket billig livförsäkring för sina barn och ungdomar!

Hur angriper då den styrande blågröna alliansen dessa oroande tendenser här i Växjö? Tyvärr måste vi säga  uppseendeväckande passivt och till synes utan någon som helst vilja att hjälpa barn, ungdomar och nyanlända till ökad simkunnighet. Undertecknade har lämnat in ett förslag till kommunen att i första hand utreda vad en fullt ut skattefinansierad simskoleundervisning skulle kosta, hur den skulle kunna organiseras och vad det skulle kosta med fri entré till simhallen och Lammhultsbadet för ungdomar upp till 16 år. Alliansens svar är att helt krasst  avslå förslaget rakt av!  Än mer anmärkningsvärt kan vi tycka att det är, när det står i alliansens budgetförslag inför 2016 att ”kostnadsfria aktiviteter ska erbjudas (ungdomar) efter skoltid”. Ett tidigare förslag från Vänsterpartiet om att ta bort avgiften för ungdomars konstlabb på Konsthallen avslogs även det av den moderatledda alliansen. En befogad undran är ju vilka aktiviteter alliansen egentligen menar ska vara kostnadsfria. Vi vet nu att det i vart fall inte är simskoleundervisning eller konstlabb. Upp till bevis eller är det bara dimmiga löften som till intet förpliktigar? Kultur- och fritidsnämnden har ett eget kapital på närmare 1 miljon kronor så någon brist på pengar för en inledande utredning är inget hållbart  argument. Vi trycker det är  ytterst bekymmersamt och beklagligt  att  borgarna och miljöpartiet inte bryr sig mer om våra barn, ungdomar och nyanlända, utan fortsätter ”simma lugnt” som om ingenting hänt.

 

Håkan Frizén (V)                                     Carin Högstedt (V)


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016