Fredagen den 6 december 2019 - klockan 03:20
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Vänsterpartiet - det nya gröna


Carin Högstedt 2018-06-27

Vänsterpartiets budgetförslag avviker från övrigas genom att ha betydligt mer resurser till omsorgsverksamheten, äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi satsar också från 2019 på arbets- och djurskyddsmiljön på kommunens fem ridanläggningar. Ett tillskott på fem miljoner till måltdsorganisationen, bättre mat, ekologisk, närodlad. Artikeln nedan säger mer och hela budgeten finns på vaxjo.vansterpartiet.se. Artikeln har varit publicerad i Smp.

Vänsterns budget – fokus på arbetsmiljö, utbildning och äldreomsorg

Vänsterpartiets kommungrupp har de senaste månaderna besökt alla kommundelscentra (Ingelstad, Gemla, Åryd, Lammhult, Braås, Rottne) och där träffat privata företag, samhällsföreningar, äldreomsorgs- och skolpersonal, föreningar m fl. Vi har också besökt de fem ridklubbarna som finns i kommunen. Det vi hört, sett och fått oss till livs har vi använt i vårt budgetarbete.

Vi har träffat personal inom hemtjänsten som berättar hur det saknas behörig personal, saknas obehörig personal, medarbetare ger upp,  slutar, blir sjuka. Samma sak inom utbildningen; det saknas behörig personal i förskolegrupper, i klasser… Stress och stressrelaterade sjukdomar suger musten ur välfärdsarbetarna. Det är svårt att rekrytera. För att lyckas få nya medarbetare och behålla de som finns behöver Växjö kommun bli en mycket god arbetsgivare, någon som låter tala om sig, som har nya idéer. Sjukskrivningar är dyrt för hela samhället. Går det att hejda stressen och pressen? Vi tror det.

Vi slopar alla generella besparingar under 2019. Det må kallas effektivisering, men är en stressfaktor. Utbildningsnämnden får 139 milj mer i den blågröna budgeten, men ska samtidigt spara drygt 10. Enkelt att säga: Effektivisera er, men det betyder i allmänhet färre personal och större press på de som är kvar. Som enda parti slopar vi sparkraven på nämnderna och ger personalen, de ca 7 000 anställda, ett andrum. Vi föreslår också att villkoren för fortbildning inklusive forskning i jobbet förbättras, så det blir lättare att kombinera arbete och studier. Därtill vill vi att minst två arbetsplatser ska testa sex timmars arbetsdag, ett projekt tills vidare. Vad händer med människor på en arbetsplats när orken finns att arbeta heltid för att den är sex timmar? När det finns ork kvar till egna barn, barnbarn eller motionsspåret? Följeforskning kan hjälpa oss dra slutsatser. På samma sätt, genom projekt, föreslår vi att något hemtjänstområde får tid att laga mat hos vårdtagare, som vill det. Förutom en trivsam måltid minskar det den ofrivilliga ensamheten. Vänstern är positiva till intraprenader. När någon arbetsplats vill införa mer makt och delaktighet genom intraprenad ska kommunen bejaka det.

Många flickor och några pojkar tillbringar sin fritid på någon av de fem ridanläggningarna i kommunen. Alla rider inte men är i stallet, umgås med djur och andra barn/unga. Vissa av klubbarna har mycket bred verksamhet och är egentligen fritidsgårdar. En del är dock under all kritik när det gäller arbetsmiljö, tillgänglighet och har inte optimala platser för hästarna. Detta är utrett på längden och tvären. Det finns skisser, ritningar och starka behov av förbättringar. Det finns jämställdhets- och  djurskyddsmotiveringar för att satsa rejält på denna sektor i fritids- och idrottskommunen. Vänsterpartiet har i sin budget de medel som krävs, fördelade på två år.

Vår budget bygger på en skattehöjning med 40 öre. Det gör det möjligt att lägga avsevärt mer resurser på skolan och på omsorgen. För oss är de viktigt att att bygga välfärd som kommer alla till del. Det kostar. Men när vi betalar gemensamt blir det ingen börda, utan en möjlighet till dräglig arbetsmiljö, undervisning och omsorg.

Maria Garmer, (V)

Carin Högstedt, (V)

Eva-Britt Svensson, (V)


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016