Fredagen den 25 maj 2018 - klockan 01:18
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Vattenskotrar i naturreservat - påtaglig störning


Carin Högstedt 2017-08-22

Nedanstående insändare har varit publicerad i Smålandsposten 22/8 -17. Vattenskotrarna hör inte hemma i ett naturreservat, då de är påtagligt störande för sjöfåglarna och för människor. Det är stor skillnad på andra farkoster på Helgasjön och skotrarna. Kanoter, kajaker båtar av olika sorter är på väg från en punkt till en annan. Vattenskotrarna används ofta på ett helt annat och störande sätt.

Till Opinion, Smp

 

VATTENSKOTRAR OCH ANDRA FARKOSTER TILL SJÖSS

Länsstyrelsen i Kronobergs län har föreslagit ett utökat Naturreservat Kronoberg. Motiveringen är biologisk mångfald, ge goda förutsättningar för fågellivet, som är av internationellt intresse. Det är också för att främja upplevelsevärdena, friluftslivet och naturupplevelser. Förslaget är alltså välkommet i en tid av stark expansion, både beträffande invånarantal i kommunen och besöksnäringen. Fler människor behöver mer fredade ytor att njuta av, motionera i och uppleva djur och natur i.

I förslaget till skötselplan för reservatet ingår att förbjuda vattenskotrar, eftersom de utgör ”en påtaglig störning” för fåglar och friluftslivet. Kommunstyrelsen i Växjö kommun hade Länsstyrelsens förslag på sitt möte 15/8. Vänsterpartiet stödde Länsstyrelsens förslag, övriga ville tillåta vattenskotrarna i naturreservatet. De hade ett tillägg om eventuella fågelskyddsområden och hastighetsbegränsningar.

Till saken hör att Vänsterpartiet motionerade om åtgärder för att skydda fågellivet i Helgasjön för ett par år sedan. Fiskgjuse, storlom, lärkfalk hör till de arter som är speciella för Helgasjön och intressanta för vem som men även naturturister.  Motionen  blev bifallen och en inventering av fågellivet gjordes med hjälp av Kronobergs ornitologiska förening. Bra så långt. Men i sista änden blev det inga hastighetsbegränsningar i någon del av Helgasjön och inga fågelskyddsområden heller. Det blev en broschyr med upplysningar om fågelarterna och vad en ska tänka på i sjön, så fåglarna inte störs.

Nu finns ett förslag till Naturreservat Kronoberg, som innehåller en begränsning för vattenskotrarna inom reservatet till förmån för fåglar och friluftslivet, alltså även människor som rör sig i naturen. Det tycker undertecknad är bra. Det ska vara skillnad på reservat och icke reservat. För övrigt har jag bott 30 år vid Toftasjön och har gott om erfarenhet av skillnader mellan kanoter, kajaker, båtar och vattenskotrar.

 

Carin Högstedt, (V)


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016