Måndagen den 23 juli 2018 - klockan 19:30
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
   


1                       VÄNSTERPARTIETS PROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2014-2018

Manifest för jämställdhet


2014-04-23

Detta valprogram tar upp en del av de jämställdhetsfrågor som (V) drivit under de senaste åren och vad vi ytterligare kommer att driva - och förhoppningsvis genomföra -  under nästa mandatperiod.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det betyder att vi analyserar samhälle, utveckling och beslut ur dimensionen jämställdhet mellan kvinnor och män. Det betyder att vi ser den globala könsmaktsordningen, som underordnar kvinnor, att vi ser den som en djup orättvisa, att vi vill göra något för att förändra och åstadkomma jämställdhet. Jämställdhet handlar om makt; makt över sin kropp, makt över sin försörjning, makt över sitt vardagsliv.

I Sverige skiljer det ca 6000 kr i månaden mellan mäns och kvinnors pensioner, till männens fördel. Det beror på att deltidsarbete är vanligare bland kvinnor och att lönerna är lägre i de branscher där kvinnor arbetar. Deltidsarbete kan vara självvalt, men beror också på att kvinnor tar större ansvar för hem, barn, svärföräldrar, barnbarn etc. 
Unga flickor mår i för hög utsträckning psykiskt dåligt. Näthat riktas ofta mot unga flickor. Ja, det finns massor med exempel på hur verkligheten är ojämställd och annorlunda för flickor/pojkar, kvinnor/män. Trots kunskaper i genus, så föser vi fortfarande flickor in i en trängre fålla än pojkarna. Flickors frihet i val begränsas av stereotyper och invanda mönster. Pojkars frihet begränsas också, men de tenderar att få större rörelsefrihet. Vi tänker på val av utbildning, yrke, partner, kläder, sättet att leva. Pojkarna har svårare än flickorna att klara skolan vad gäller resultat och betyg. Skolan verkar inte vara uppbyggd för att utveckla pojkarnas studiemotivation. Det går igen när vuxenutbildning och universitet attraherar 60-65% kvinnor.

Ovanstående är en snabb genomgång med exempel på  tillståndet i världen, Sverige, Växjö kommun. Vad gör vi åt det? Vad vill Vänsterpartiet?

En enkel genomgång av de förslag vi har lagt i kommunfullmäktige på senare tid:

 • Anställ efter 12 månaders vikariat inom t ex äldreomsorgen! Ingen ska behöva gå på vikariat för evigt.
 • Fria arbetskläder för utomhusbruk för fritids- och förskolepersonal. Analys av hur fria arbetskläder fördelar sig på yrkesgrupper i kommunen som helhet.
 • Hur ser det ut med delade turer? Hur minimera?
 • Barnomsorg på obekväma tider inklusive nattis!
 • Färre barn i förskolans grupper! Bättre ljud- och lekmiljö för alla.
 • Trygghetsvandringar i alla kommunens skolor! (Genomförs)
 • Renovering av Lillestadsskolan för bättre kök och tillgänglighet m m
 • Giftfri förskola – genomgång av leksaker och utrustning för att göra oss kvitt hormonstörande och farliga kemikalier i barnens miljö.
 • Flaggning på Internationella kvinnodagen. (Genomfört)
 • Bidrag till föreningslivet som leder till stimulans för mångfald.
 • Ta emot ensamkommande flyktingbarn.
 • Kampanj för mäns uttag av föräldraledighet.
 • Sociala investeringar för att möta barns behov i ett tidigt skede i livet.
 • Större frihet för äldre att välja mat, att välja sitt boende utan myndighetsbedömningar, att välja aktiviteter, att kunna använda internet ”på hemmet”, att välja innehåll i sin hemtjänst.
 • Nattstopp på bussen! Genomfört 1 mars 2014!
 • Jämställdhetsanalys av Växjö fullmäktige och kommunstyrelse.
 • Krav på jämställdhet och rättvis fördelning inom idrotten.
 • Kartläggning av nyttjandet av idrottsytor ur könsperspektiv.

I de allra flesta fallen blev svaret i kommunfullmäktige NEJ. I de allra flesta fallen var oppositionen S+V+MP enig i bifall till förslagen. De förslag som inte gått igenom kommer vi att driva igen och igen tills målen är nådda. Det är därför Vänsterpartiet vill få fler röster, fler mandat och ingå i en ny regering som är för jämställdhet, som är för jämlikhet.

Vallöften

 • Vi ska ha ett jämställdhetsperspektiv i alla beslut och en feministisk analys av utvecklingen
 • Vi ska verka för att rätt till heltid för kommunens anställda genomförs, att ofrivilliga delade turer minimeras, att ofrivilliga deltider avvecklas, att lönekartläggning genomförs varje år och att arbetsvärdering används som verktyg för att åstadkomma jämställda löner
 • Vi tror på kortare arbetsdag som norm för att fler ska få arbete, för att alla skall må bättre och för att klimatet också skulle må bättre. Vi testar gärna försök med sex timmars arbetsdag i kommunen. Vi börjar gärna med föräldrar som har barn under 15 år.
 • Vi ska långsiktigt verka för att kommunens anställda fördelar sig mer jämställt inom alla områden
 • Vi ska verka för att mäns uttag av föräldraledigheten ökar och det gäller allmänt i hela kommunen
 • Vi vill se åtgärder för att pojkarna ska kunna höja sina resultat i skolan -resultaten är generellt sämre än flickornas
 • Förskola och skola ska tillämpa genuspedagogik och lärare ska få fortbildning i ämnet.
 • Kvinnojouren Blenda ska ha långsiktigt avtal med kommunen om trygg finansiering av verksamheten
 • Samhällsplaneringen ska ta hänsyn till mäns och kvinnors olika vardag – gäller trafik, gäller P-hus, gäller bostäder, gäller snöröjning, gäller kollektivtrafiken – vi vill återinföra servicelinjerna, små smidiga bussar som fungerade bra för personer med funktionsnedsättningar och i hög grad kvinnor
 • Vi vill att alla anställda i kommunen ska ha utbildning i HBTQ och bemötande av HBTQ-personer
 • Vänsterpartiet i Växjö kommun gör inte halt vid kommungränsen. Vi ser gärna internationellt samarbete kring jämställdhet, tillgänglighet, mångfald. Vår handlingsplan för jämställdhet kommer att innehålla många mål, många förslag och många idéer. Allt kan inte genomföras under ett år eller fyra år, men vi vet vartåt vi vill, riktningen lägger vi nu: Jämställdhet, jämlikhet, mångfald – allt ska berika vår kommun!

                         VÄNSTERPARTIETS PROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2014-2018


 

 

 

 

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016