Lördagen den 23 september 2017 - klockan 02:12
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
  Nästa »


280 miljoner kronor skattemedel till sämre miljö och sämre klimat

Kommunfullmäktige i Växjö satsar på klimatförsämring i stället för hållbar utveckling.
Detaljplanen för den gigantiska trafikplatsen "Fagrabäcksrondellen" stämmer dåligt med kommunens egan beslut i Miljöprogram mm. Här är Vänsterpartiets reservation.


Reservation 

Beslutet om Trafikplats Fagrabäck...

Läs mer

V-förslag till yttrande över Länstransportplan 2018-2029

Länstransportplanen handlar om drygt 700 miljoner, om investeringar i vägar, jä...

Läs mer

Omodernt och ohållbart - Trafikplats Fagrabäck 

Om du inte redan gjort det - läs Kjell Johanssons artikel i dagens Smp! Vilken kapacitet det...

Läs mer

Sydostleden - Växjö kommuns del upprör cyklister

Pendelcykelvägar till Växjö

Bort med den farliga plasten

Ingen fiber - inget internet.
Verkligheten på landsbygden!

Vänstern sätter klimat och miljö först

Det händer även efter 65 - våld i nära relationer inom äldreomsorgen

Jourservice för hjälpmedel

Ta vara på textilier - bränn inte

Mer solenergi i Växjö kommun!

Trafikplats Fagrabäck, 14 - 1!

HANDBOK i FN.s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Hur är tillståndet i Växjö kommuns förskolor?

Bostad först!

Bygg bostäder - kommunhuset håller ett antal år ännu!

Tillgänglighetsmärkning av bostäder

Når Växjö de egna klimatmålen?

Fiskgjuse, storlom, skäggdopping - vilken framtid har de?

Arbete åt alla?

Civilkurage mot våld i nära relationer - genom huskurage

Tillgänglighet för alla - i vår tid

Färre barn i grupperna i förskolan?

Giftfri förskola och kemikalieplan 2016 - hur går det?

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, för breddning av sociala sektorns driftformer

Sötsaker i skolan?

Fossilbränslefritt Växjö.

Sockerhalten i Växjö kommuns förskolor, skolor, fritids

En kommun fri från våld

Vänsterpartiet motionerar:
Offensiva markköp för framtida expansion

Mindre klassklyftor - bättre folkhälsa

Sydostleden - förslag till förbättringar

Vad händer elever som går ut gymnasiesärskolan 2?

Vad händer elever som slutar gymnasiesärskolan?

Redovisning av social utveckling, inte bara rent ekonomisk

Fysiskt och psykiskt självförsvar för flickor i gymnasiet

Landsbygdsutveckling i handling

Ändra beslutsprocessen till allmänhetens fördel

Källsortering även av textilier

Cykel som förmån

Simkunnigheten sjunker i Sverige - och i Växjö?

Sälj inte hyresrätterna!

Blir maten bättre av att transporteras?

Mycket prat om Araby men för lite verkstad

"Tystnadskultur" i Växjö kommun

Körkort till alla!

Hemlagad mat i hemtjänsten

Mobil Återvinningscentral

Stora bostadsförsäljningar till fullmäktige - också efter att köpeavtalen är klara

Svar inom fem arbetsdagar

Hur går det med utbyggnad av cykelvägar o bredband på landsbygden?

Behov av barnomsorg på obekväm arbetstid

Lever Växjö kommun upp till målen i landsbygdsprogrammet?

Andrum krävs för Trafikplats Fagrabäck


Knytt 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016