Torsdagen den 14 november 2019 - klockan 07:32
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
  Nästa »


Medborgarbudget - en demokratireform

Medborgarförslag, allmänhetens frågestund, direktmöten, offentliga nämndsammanträden, TV-sända fullmäktige - alla sådana reformer i Växjö kommun har kommit till tack vare Vänsterpartiets förslag och inte utan motstånd. Alla vill inte ge medborgarna mer inflytande utan tycker det ska vara förbehållet de valda...

Läs mer

Forskning för förskola/skola på vetenskaplig grund

Det finns kommuner som arbetar systematiskt med forskning och praktik/samarbete forskare och...

Läs mer

Kranvatten till folket på stan

- Ge alla möjlighet att släcka törsten på stan genom tillgängligt...

Läs mer

Växjö kommun saknar handlingsplan för full deaktighet för personer med funktionsnedsättningar

Krav på utförsäljningen.
Hur gick det?

Fria arbetskläder inom yrken som behöver

Gratis kollektivtrafik på skolloven - för alla

Betala med kontanter ska vara möjligt

Svårt att få personal till förskolan och grundskolan

Sluta dölja Växjös klimatutsläpp

Odla mera - också i staden

Konstnärlig utsmyckning - även i privata byggnader

Snåla vindar för kollektivtrafiken

Hyresrätter till rimliga hyror - saknas i utbudet!

Stor brist på undersköterskor i Växjö

Lasershow iställer för fyrverkerier

Har Växjö kommuns skolor "porrfilter"?

Reservation mot glashus på löpande räkning

Livet utanför stadsgränsen - läget?

Ytterligare en motion som blivit ännu mer aktuell genom #metoo-rörelsen

Trender i personalsammansättningen?

280 miljoner kronor skattemedel till sämre miljö och sämre klimat

V-förslag till yttrande över Länstransportplan 2018-2029

Omodernt och ohållbart - Trafikplats Fagrabäck 

Sydostleden - Växjö kommuns del upprör cyklister

Pendelcykelvägar till Växjö

Bort med den farliga plasten

Ingen fiber - inget internet.
Verkligheten på landsbygden!

Vänstern sätter klimat och miljö först

Det händer även efter 65 - våld i nära relationer inom äldreomsorgen

Jourservice för hjälpmedel

Ta vara på textilier - bränn inte

Mer solenergi i Växjö kommun!

Trafikplats Fagrabäck, 14 - 1!

HANDBOK i FN.s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Hur är tillståndet i Växjö kommuns förskolor?

Bostad först!

Bygg bostäder - kommunhuset håller ett antal år ännu!

Tillgänglighetsmärkning av bostäder

Når Växjö de egna klimatmålen?

Fiskgjuse, storlom, skäggdopping - vilken framtid har de?

Arbete åt alla?

Civilkurage mot våld i nära relationer - genom huskurage

Tillgänglighet för alla - i vår tid

Färre barn i grupperna i förskolan?

Giftfri förskola och kemikalieplan 2016 - hur går det?

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, för breddning av sociala sektorns driftformer

Sötsaker i skolan?

Fossilbränslefritt Växjö.

Sockerhalten i Växjö kommuns förskolor, skolor, fritids

En kommun fri från våld

Vänsterpartiet motionerar:
Offensiva markköp för framtida expansion

Mindre klassklyftor - bättre folkhälsa

Sydostleden - förslag till förbättringar

Vad händer elever som går ut gymnasiesärskolan 2?


Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016