Söndagen den 24 februari 2019 - klockan 01:58
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


280 miljoner kronor skattemedel till sämre miljö och sämre klimat


Örjan Mossberg 2017-09-03

Kommunfullmäktige i Växjö satsar på klimatförsämring i stället för hållbar utveckling.
Detaljplanen för den gigantiska trafikplatsen "Fagrabäcksrondellen" stämmer dåligt med kommunens egan beslut i Miljöprogram mm. Här är Vänsterpartiets reservation.

Reservation 

Beslutet om Trafikplats Fagrabäck går stick i stäv mot klimat- och miljömål, globala såväl som nationella, regionala och lokala. Trafikplatsbygget medför mer bilism, mer asfalt, mer betong, mer buller, mer partiklar, mer klimatgaser och gör intrång i naturreservatet i Fyllerydsskogen. Kort sagt: Det är inte ett för framtiden hållbart projekt ur någon aspekt. Den omställning som krävs för att uppfylla miljö- och klimatmål finns inte i projektet.

En omställning som pekar framåt innebär en samhällsförändring, där privat och offentlig sektor t ex förändrar arbetstider så att inte alla börjar och slutar sina arbeten samtidigt. Det innebär också en princip att inte underlätta för bilismen utan i varje läge stimulera kollektivtrafiken, cyklande och samåkning. En omställning kräver också fordon som går på klimatneutrala bränslen och som genom smart teknik blir säkrare och effektivare.

Miljöprogrammet, Transportplanen och Agenda 2030 som alla tre är beslutade av kommunfullmäktige talar för investeringar i en hållbar framtid. Dagens fullmäktigebeslut är motsatsen nämligen 280 miljoner kronor av offentliga skattepengar som går till en sämre miljö och allvarligast av allt ett sämre klimat. Bygget av den gigantiska trafikplatsen genererar 2,8 miljoner kg CO2 på grund av transporter till och från bygget samt de enormt stora mängderna betong som går åt, allt enligt Trafikverkets analys klimateffekten.

”Europas Grönaste Stad” ska, enligt vår mening, satsa på hållbar utveckling inte i ökade klimatutsläpp och sämre miljö.

Därför reserverar vi oss mot beslutet att godkänna detaljplanen för Fagrabäcksrondellen!  

Örjan Mossberg för
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016