Lördagen den 23 juni 2018 - klockan 14:14
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Det händer även efter 65 - våld i nära relationer inom äldreomsorgen


Carin Högstedt 2017-04-28

Eva-Britt Svensson och Carin Högstedt föreslår att Växjö kommun - gärna tillsammans med Kvinnojouren Blenda - ger omsorgspersonal kunskaper om våld i nära relationer bland äldre och personer med funktionsvariationer. Alla ska lära sig tyda tecknen och vara medvetna om att detta våld inte upphör vid en viss ålder.

Motion till Växjö kommunfullmäktige

 

UTBILDNINGSSATSNING FÖR OMSORGSNÄMNDENS PERSONAL FÖR ATT GE KOMPETENS OM VÅLD I NÄRA RELATIONER

Våld mot äldre är ett stort och dolt problem. Rapporten från Länsstyrelsen i Stockholms län, ”Det slutar inte vid 65”, visar att många anställda inom äldreomsorgen på något sätt mött våldsutsatta, framför allt kvinnor, i sitt arbete. Den bild som kom fram i rapporten var att äldre kvinnor är mycket sårbara och har svårt att värja sig mot våldet.

 

Det våld som de mött omfattade inte endast fysiskt våld utan även ekonomiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av underlåtenhet. Äldre kvinnor är mindre benägna att anmäla våld, som bland annat kan bero på att de oftast är i beroendeställning till förövaren. I de flesta fall har de, eller har haft, en relation med den som utsätter dem för våld. Det kan också vara andra anhöriga, barn och barnbarn.

Detta våld är väldigt skambelagt. Den utsatta personens och förövarens liv är ofta väldigt sammanflätat och det är så tabubelagt. Det är därför otroligt viktigt att hemtjänst och äldreomsorg har kompetens och kunskap inom området. Personalen måste våga se och våga fråga.

Behovet av utbildning för att skaffa personalen välbehövlig kompetens är stort och en sådan utbildning kan ske tillsammans med Kvinnojouren Blenda.

Finansiering av utbildningen kan exempelvis ske genom att använda omsorgsnämndens egna kapital.

 

Vi föreslår

Att omsorgsnämnden får i uppdrag att tillsammans med exempelvis Kvinnojouren Blenda utreda förutsättningarna  för och genomföra   utbildningssatsningar  för omsorgsnämndens personal för att ge kompetens om våld i nära relationer.

För Vänsterpartiets kommunala grupp

20170426

Eva-Britt Svensson                                                         Carin Högstedt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                            


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016