Söndagen den 24 januari 2021 - klockan 00:52
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Gratis kollektivtrafik på skolloven - för alla


Carin Högstedt 2018-03-13

Ett statligt bidrag för att skolungdomar ska kunna åka kollektivt på skolloven införs. Det är bra. Men det ska omfatta ALLA i gruppen, även de som måste använda färdtjänst för att ta sig fram. Det motionerar Eva-Britt Svensson och Carin Högstedt om.

Motion till Växjö kommunfullmäktige 

 

AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK FÖR SKOLUNGDOMAR BÖR GÄLLA ÄVEN FÖR SKOLUNGDOMAR MED FUNKTIONSVAIATIONER SOM MÅSTE ANVÄNDA FÄRDTJÄNST________________________________________________________

Från och med 2018 införs ett statligt bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under skolloven. Skolungdomar som är folkbokförda i kommunen och som ska börja högstadiet eller gymnasiet upp till andra ring, kommer att beröras. Pengarna kommer kommunerna till del genom ett statligt bidrag som kommunerna sedan ansöker om.

Beslutet omfattar inte en stor grupp ungdomar som är helt beroende av färdtjänst för sina förflyttningar. Egenavgiften är generellt mycket högre för den som åker färdtjänst än för den som åker annan kollektivtrafik. Många unga medfunktionsvariationer kan av olika skäl inte använda sig av kollektivtrafiken utan måste använda sig av färdtjänst. Även dessa ungdomar bör ha rätt att kunna vara delaktiga i samhällslivet under de perioder som beslutet om avgiftsbefrielse medger. I konsekvens med detta menar vi i Vänsterpartiets fullmäktigegrupp att ungdomar som är beroende av att använda färdtjänst bör omfattas av samma avgiftsbefrielse och tillgång till resande under dessa perioder. Rätten till ett självständigt liv ska ske under så lika villkor som möjligt.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp föreslår Växjö kommunfullmäktige besluta

Att skolungdomar med funktionsvariationer, och som p g a funktionsnedsättningen måste använda färdtjänst för förflyttning, istället för kollektivtrafik, beviljas avgiftsfri resa på samma sätt som övriga berörda skolungdomar.

Växjö den 13 mars 2918

 

Eva-Britt Svensson (V)                                              Carin Högstedt (V)


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016