Måndagen den 25 mars 2019 - klockan 23:03
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Har Växjö kommuns skolor "porrfilter"?


Carin Högstedt 2017-11-25

Eva-Britt Svensson (V) har lämnat in en interpellation till utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus (M) om hur det ser ut i kommunens skolor, egna och privatdrivna, med tillgänglighet till nätets pornografiska utbud. Det finns filter som skyddar från sådana sidor. Då porren är en inspirationskälla till förnedrande kvinnosyn och sexism, så är det angeläget att filtrera dylikt. Se #tystiklassen!

INTERPELLATION TILL UTBILDNINGSNÄMNDENS ORDFÖRANDE PERNILLA TORNÉUS

PORR-FILTER PÅ SKOLORNAS DATORER

Forskare har konstaterat i flera rapporter att porrsurfning går allt längre ner i åldrar, för pojkar så lågt som i 11-årsåldern och för flickor i 13-årsåldern när de börjar titta på porr.  Samtidigt visar forskarna på att pornografin blir allt grövre och än mer grövre våld.  De som surfar och ser på porr får en mycket snedvriden uppfattning om samliv och relationer och om den manliga rollen.  Porren är gratis på internet och är bara ett knapptryck bort.  92 % av porrfilmerna innehåller våld, sadism och förnedring. Våldet i dessa filmer eskalerar och blir allt grövre.  Vuxenvärlden vet inte vad barnen utsätts för.

 

I en rapport från Skolverket, dnr 20115:00067, utkommen år 2016, konstaterar Skolverket att mer än 50% av skolorna saknar porr-filter på skoldatorerna. Det är alltså mer än hälften av alla skolor!

Skolan är skyldig enligt skollagen att upprätta en plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. Frågorna om kränkningar har den senaste tiden fått stor uppmärksamhet och nu måste skolorna se till att skydda eleverna från att surfa på datorerna eller surfplattor. Det finns filter som skyddar mot pornografiskt innehåll och detta borde ingå i det förebyggande arbetet på alla skolor oavsett huvudman

Utdrag ur Skolverkets rapport:

”Få skolor blockerar tillgång till vissa internettjänster. Av alla grund- och gymnasieskolor är det ganska få som blockerar elevernas och/eller personalens tillgång till olika internettjänster. Det kan gälla tjänster som t.ex. Facebook, Spotify, Youtube. Fristående grundskolor är mer benägna att blockera tillgången till olika internettjänster jämfört med kommunala. Ungefär var fjärde rektor i fristående grundskola uppger att skolan blockerar vissa internettjänster för elever och/eller personal. En av tio kommunala grundskolor har den typen av begränsning.

Jämfört med internettjänster är det fler skolor som blockerar elevers och/eller lärares tillgång till visst material på internet, t.ex. våld och pornografi. Knappt hälften av skolorna blockerar åtkomsten till den typen av material, vilket är ungefär samma resultat som för fyra år sedan. Om skolorna blockerar åtkomsten av visst material är det vanligast att man gör det både för elever och personal.”

Med anledning av Skolverkets rapport frågar jag

1 - om skolorna i Växjö kommun har infört porr-filter på datorerna,

2 - om inte så är fallet,  finns det intresse att undersöka förekomsten av filter, både i kommunala    skolor och i privata, samt vidta åtgärder för att förhindra möjligheter att porr-surfa.

 

Eva-Britt Svensson (V)

 

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016