Söndagen den 8 december 2019 - klockan 02:47
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Hur är tillståndet i Växjö kommuns förskolor?


Carin Högstedt 2017-02-28

Forskare anser att svenska förskolan, "flaggskeppet", har missgynnats under senare år: Brist på behöriga lärare, brister i pedagogiken och jämställdhetstänket, ökande sjukskrivningstal för stressrelaterade sjukdomar.... Hur ser det ut i Växjö kommun? Undertecknad frågar utbildningsnämndens ordförande. Svar på fullmäktige i mars förväntas.

INTERPELLATION

 

Till utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus, (M)

 

OM VÄXJÖ KOMMUNS FÖRSKOLOR OCH PERSONALSITUATIONEN

I januari i år presenterade Skolinspektionen rapporten ”Förskolans arbete med jämställdhet” (Kvalitetsgranskning 2016, diarienummer 400-2015:6591). Resultatet av granskningen av 36 förskolor, kommunala och fristående, är nedslående. De områden som granskats handlar bland annat om det finns förutsättningar för arbetet med att motverka traditionella könsmönster samt om jämställdhetsarbetet genomsyrar förskolans verksamhet. Huvudfrågan är om barnen, oavsett kön, får samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar av stereotypa könsmönster.

I SvD 25/2 skriver två forskare på ”Debatt” om förskolan, dels om jämställdhetsarbetet enligt ovan rapport, dels om personalsituationen i den svenska förskolan; det finns alldeles för få förskollärare, sjukskrivningstalen för stressrelaterade sjukdomar ökar och många inom personalen saknar utbildning för arbetet med barnen.

Mot bakgrund av den generella beskrivningen vill jag ställa några frågor om tillståndet på förskolorna i Växjö kommun:

 1. Om Skolinspektionen granskat Växjö kommuns förskolor och jämställdhet – hur bedömer du resultatet?

 2. Är du beredd att sätta igång ett intensivt arbete för jämställdhet inom förskolorna – allt för att ge de uppväxande barnen större frihet i sina val och liv?

 3. Hur ser personalsituationen ut och hur har den utvecklats de senaste 10 åren? Sjuktal? Andel personal med adekvat utbildning/ behöriga? Andel personal med specialpedagogisk utbildning?

 4. Hur ter sig förskollärarbristen i Växjö kommun? Leder den till att anställda förskollärare slutar på grund av arbetsbelastningen? Pensionsavgångar de närmsta åren?

 5. Hur ser könsfördelningen ut bland förskolelärare? Barnskötare?

 6. Om Växjö kommuns förskolor har ungefär samma problem som den generella beskrivningen – vad tycker du att kommunen ska göra för att minska sjukskrivningarna och anställa fler behöriga lärare?

   

   

  Carin Högstedt, (V)

  170228


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016