Torsdagen den 21 mars 2019 - klockan 13:09
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Hyresrätter till rimliga hyror - saknas i utbudet!


Carin Högstedt 2018-02-06

Det byggs mycket bostäder i Sverige och Växjö för närvarande. Men ofta är det bostadsrätter och villor, fast efterfrågan på hyresrätter är väldigt stor av unga, av nya i Sverige, av pensionärer, av studenter, av folk som vill bo i hyresrätt. 
Kan det göras något mer för att de hyresrättet som byggs kan efterfrågas av de som behöver? Ja, det tror vi i Vänsterpertiet. Därav denna nya motion, se nedan.

MOTION

Till Växjö fullmäktige

 

Om att bygga fler hyresrätter med rimliga hyror

Det byggs mycket bostäder i Sverige just nu – men alldeles för få för de mest behövande. 2016 byggdes 42 000 nya bostäder. Av dem var bara 15 000 hyresrätter och av dem byggdes ca hälften av allmännyttan. Boverket har konstaterat at det främst är nyanlända, låginkomsttagare och unga som har stort behov av bostäder i form av hyresrätter med rimliga hyror.

Exempel på kommuner som 2010 – 2016 byggde flest hyresrätter i antal är Örebro, Lund, Helsingborg, Umeå. Räknat per tusen invånare är det i toppen Sigtuna, Upplands Väsby, Örebro, Sundbyberg. Alla fakta hittills i Dagens Samhälle, nr 18 2017.

Överhuvudtaget är Örebro kommun i många nyhetsrubriker för sin bostadspolitik. Så vad gör de då? Det nämns att de pressar priserna vid markanvisningar. De ger hyresrabatt på nybyggt i 10 år. De låser räntorna i 10 år. De bygger kontinuerligt och vid markanvisning skriver de in i avtal att ett visst antal bostäder ska vara hyresrätter. Örebro kommun har tagit fram ”Örebromodellen” som innebär snabb planering, samarbete och dialog med privata bostadsbolag för att få fram bostäder till nya invånare med reguljära löner. Speciellt det privata företaget Botrygg har ett intressant koncept för låga hyror, där bostadsrätter subventionerar hyresrätter i ett område och där marken upplåts med tomträtt. Se Dagens Samhälle nr 26 2017 om det sistnämnda.

Malmö kommun har beslutat att hälften av markanvisningarna ska gå till hyresrätter.

Göteborgs stad har gett sin allmännytta direktiv om betydligt högre takt på bostadsbyggandet. En nybyggd trea på 70 kvm ska inte kosta mer än 6 000 kr.

Ett annat exempel är SABO som har tagit fram Kombohus City, för den växande staden. Ett sätt att bygga kostnadseffektivt och funktionellt, utan att göra avkall på kvaliteten. Dessa hus upphandlas via ett ramavtal och ligger 25% under marknadspris.

ETC-bygg håller på med ett projekt för ekologiskt och klimatpositivt byggande av hyreshus i massivträ till en hyresnivå som ligger ca 10% under rådande marknadshyror.

Flera kommuner tillämpar maxhyra vid markanvisningar. Såvitt vi erfar t ex Västerås, Uppsala, Göteborg. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har upphandlat en modell som kan sänka kostnaderna med 25 %.

Ett socialt hållbart samhälle bygger för alla kategorier människor. Vi i Vänsterpartiet anser att Växjö kan lära av andra kommuner, där byggtakten är hög vad gäller hyresrätter och där hyrorna ligger på nivåer, som även låginkomsttagare mäktar med. Staten har ett stort ansvar för bostadspolitiken och kan göra mer än för närvarande, men omvärldsbevakning kan måhända ge Växjö kommun nya impulser som driver på för produktion av fler hyresrätter.

Vi hemställer att fullmäktige ger VKAB i uppdrag att använda alla till buds stående och möjliga verktyg enligt ovan  för att fler hyresrätter till rimliga priser ska byggas, med sikte på att alla ska ha rätt till bostad.

180206

Mikael Karlsson, (V)

 

Upptages som egen motion: Carin Högstedt, (V)


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut







Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016