Tisdagen den 24 april 2018 - klockan 04:55
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Mer solenergi i Växjö kommun!


Carin Högstedt 2017-04-04

Växjö kommun ligger långt ner på solligan, men ändå finns det potential att få ut mer av solenergi, anser (V)s Carin Högstedt och Eva-Britt Svensson. Solpaneler har blivit billigare under de senaste åren och privatpersoner är intresserade av solceller på taken till sina hus.
Vissa kommuner som Västerås, Linköping, Uppsala, Helsingborg har gått före och leder solenergiligan. Skapa en strategi för Växjö kommun, lär av andra och höj andelen solenergi. Det är bara positivt för klimat/miljö!

MOTION

 

Till Växjö fullmäktige

 

OM STRATEGISK SATSNING PÅ SOLENERGI

Växjös energiplan antogs 2016. I den står att ”År 2014 producerades totalt 755 MWh el från solceller i Växjö varav hälften i kommunala anläggningar.” Det hänvisas till en studie från 2010 av KTH om en teknisk potential att producera drygt 500 GWh el från solceller i Växjö, men att den ekonomiskt realiserbara delen ansågs vara mycket begränsad.

Det har hänt en hel del på solsidan sedan 2010. Allt fler kommuner satsar på solenergi, Linköpings kommun lär ligga i toppen. Där har kommun avgiftsbefriat byggloven för solcellsinstallationer. En solkarta har tagits fram som visar solinstrålningen över Linköpings tätort och ett par andra tätorter. På nätkartan kan en se var det är lönsamt att installera solceller. Det pågår inventering av tak på offentliga byggnader som är lämpliga för solceller.

Enligt Energimyndigheten spelar lokala initiativ stor roll för spridningen av solenergi och det varierar mycket mellan kommunerna i Sverige. Västerås, Uppsala, Helsingborg är andra kommuner som ligger bra till i utvecklingen av solenergi.

Växjö kommun har föredömligt installerat solpaneler på flera byggnader. Störst är den på Kungsmadskolan som ger ca 110 MWh el årligen.

Vi tror att Växjö kommun ska göra en rejäl och medveten satsning på att öka användningen av solenergi, både av privatpersoner, näringsliv och offentlig sektor. Det verkar vara rätt tid nu med stort intresse för solenergi. Åtgärder i de ledande kommunerna kan tas tillvara och samverkan med byggsektorn för att installera solenergi är ett bra grepp för framtiden. Det handlar om att solenergi blir standard vid byggnationer och inte det udda tillskottet av el och värme. Solenergi är förnybar, miljövänlig och utsläppsfri. Teknisk utveckling pågår och det är nödvändigt att ta tillvara varje förnybar möjlighet om Växjö kommun, Sverige och världen ska uppnå miljö- och klimatmålen.

Vi hemställer att Växjö fullmäktige beslutar

Att uppdra åt berörda nämnder/styrelser i samverkan med berörda delar av näringslivet att göra en strategisk genomgång av möjligheter till mer användning av solenergi och sätta upp mål för en utökning av andelen solenergi i Växjö kommun.

Växjö 170404

Carin Högstedt, (V)     Eva-Britt Svensson, (V)

 

 

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016