Söndagen den 19 januari 2020 - klockan 04:13
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Når Växjö de egna klimatmålen?


Örjan Mossberg 2017-01-16

I en interpellation till miljöberedningens ordförande Cheryl Jones Fur (MP) ställer Örjan Mossberg (V) en rad klimatfrågor.
Här är interpellationen:

 INTERPELLATION

 till Cheryl Jones Fur (MP), ordförande i kommunstyrelsens miljöberedning 

 Om att klara kommunens klimatmål

 1       Växjö som koncern ska vara fossilbränslefri senast 2020 enligt Miljöprogrammet. Allt fossilt bränsle ska alltså bort. Det borde vi kunna klara men det kan krävas extra åtgärder och tydliga direktiv. Huvudansvaret ligger på alla kommunens nämnder och bolagsstyrelser men det borde underlätta med några centrala initiativ, ledning och styrning. 

  1. Klarar koncernen målet i tid? Vilka nya initiativ kan vi få se från miljöberedningen och kommunstyrelsen som ju har ett särskilt ansvar för att leda och styra rätt?

 2        Eftersom verksamhet som upphandlats, bedrivs på entreprenad eller köps in på annat sätt visat sig var svår att följa upp behövs det extra uppmärksamhet här och nya metoder för uppföljning. Många avtal sträcker sig över längre tid. 

         Hur ska alla nämnder och styrelser jobba för att hinna med att ändra avtal och göra nya upphandlingar så att fossilbränslefriheten kan garanteras? Finns det ”fossila” avtal som inte hinns med i tid?

 3      Att tekniska förvaltningens entreprenader kräver extra uppmärksamhet fick fullmäktige information om i december 2016.  Säkert finns det fler områden. Jag utgår från att kommunal verksamhet som utförs av annan inte går fri från från kravet på fossilbränslefrihet. 

  1. Stämmer det att kravet på fossilbränslefrihet gäller all verksamhet oberoende av driftsform?

    Vilka områden är viktigast att jobba med förutom entreprenader?

    Vilka nämnder och bolag har mest att göra för att nå målet?

    Hur blir det med flygresor för ledande tjänstemän och politiker?

 Växjö 2017 01 13

  

Örjan Mossberg (V)

ledamot i fullmäktige


Tipsa en vän     Skriv ut
Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016