Måndagen den 16 december 2019 - klockan 07:12
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Pendelcykelvägar till Växjö


2017-06-02

Ny teknik nya behov. Elcyklarnas nya möjligheter skapar behov av bättre cykelvägar.
Vänsterpartiet kräver en plan för Växjö kommuns pendelcykelvägar.

 Till Växjö kommunfullmäktige                                 2017 06 02

Motion gällande bättre cykelpendlingsvägar

Alltfler cyklar och med elcyklar ökar den möjliga distansen. ”Inte bilen under milen” är en god devis men med bra cykelvägar och elcykel kan milen lätt bli två.

Cykelpendling mellan de mindre orterna runt Växjö och staden kan i många fall ersätta bilresandet om förutsättningarna är de rätta. Bra cykelvägar borde vara en självklarhet i cykelkommunen Växjö. Både för miljön skull och för folkhälsan.

Regionen har nu föreslag på fyra pendelcykelvägar till Växjö och fler kan det bli om kommunen är på bettet. I vissa fall kan kommunal förskottering tillämpas så att de bra pendelcykelvägarna kommer till de närmaste åren.

Ansvarsfördelningen mellan stat, region och kommun borde inte vara ett hinder för bra cykelvägar.

Samarbete med Trafikverket och grannkommuner ska vara en självklarhet i arbetet med nya cykelpendlingsvägar. Till exempel sträckan Alvesta – Gemla – Växjö kräver sådant samarbete.

Mitträcken och höga hastigheter har försvårat för cyklister. I vissa fall finns det parallella äldre vägar som skulle kunna användas för pendlare. Skyltning och viss upprustning av vägen kan vara tillräckligt i visa fall.

Farliga bilvägar kan i vissa fall ersättas av iordninggjord gammal järnvägsbank för cyklister som pendlar längre sträckor. Det kan gälla sträckan Rottne – Växjö och det gäller sträckan Uråsa – Ingelstad – Bramstorp – Växjö.

Många som bor eller arbetar i till exempel följande orter ser fram emot möjligheten till att cykla till jobbet: Furuby, Åryd, Rottne, Gemla, Öhr, Bramstorp, Ingelstad, Åby, Öja, Tävelsås, Vederslöv, Attsjö och Brittatorp.

 

Med anledning av ovanstående yrkar vi

att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en plan för cykelpendlingsvägar i Växjö kommun.

 

för Vänsterpartiets kommunala grupp

      Örjan Mossberg                                                    Carin Högstedt

                      


Tipsa en vän     Skriv ut
Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016