Fredagen den 23 augusti 2019 - klockan 12:55
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Reservation mot glashus på löpande räkning


2017-11-23

Här är Vänsterpartiets reservation mot kommunfullmäktiges beslut om nytt så kallat stadshus och försäljning av det befintliga kommunhuset.

Reservation i ärende 5. Kommunfullmäktige 2017 11 21.

Nytt kommunhus och försäljning av det gamla.

På följande grunder reserverar vi oss mot beslutet att sälja befintliga kommunhuset och låta bygga nytt på löpande räkning.

Priset för ett nytt kommunhus vid Norra Stationsområdet är mycket högt och dessutom synnerligen osäkert. Det finns ett riktpris men bygget sker på löpande räkning vilket framgår av kontraktet mellan Vöfab och Skanska. Det hela kan bli dyrt för Växös skattebetalare.
I fullmäktigedebatten påstås att 85% av kostnaderna är garanterade i upphandling. Påståendet har inte bekräftats!

Det finns en risk med det så kallade vardagsrummet. Det rummet kan beskrivas vackert och det har arkitekten gjort men hur blir det i verkligheten. Risken att det blir ett ”tillhåll” är stor och kostnader för bevakning eller värdar för att få det att fungera finns inte med i kalkylerna.

En viktig pusselbit som saknas i jämförelserna är värdet av 140 p-platser. Nuvarande kommunhus har 200 p-platser. Det nya enbart 15. Motsvarande 45 p-platser görs det så kallat P-köp för (250 000 kr per plats). Men värdet av resterande 140 p-platser som finns i dagsläget saknas helt i kalkylerna. Det handlar om så mycket som 35 miljoner kronor om varje plats motsvarar ett p-köp eller det dubbla om p-platserna värderas enligt vad de faktiskt kostat i kommunens garage under WTC-huset.

Hanteringen av ärendet kunde ha varit bättre. Avsaknaden av tillräcklig dialog med medborgarna och de kommunanställda som nu arbetar i det befintliga kommunhuset är tydlig. Det visas genom ”folkets röst” som hörts på ett ovanligt tydligt sätt i media och på gator och torg i debatten om att lämna kommunhuset och flytta in i det betydligt mindre glashuset vid järnvägen.

Enligt handlingarna kan kommunen spara drygt 15 miljoner kronor på att behålla det befintliga kommunhuset ett antal år till. Hyran som kommunen betalar, 19,5 miljoner per år, innehåller ett antal miljoner för underhåll och reparationer. Dessa pengar har med god marginal räckt de senaste åren.

Eftersom nuvarande kommunhus har stora förtjänster, och gott duger ett antal år ytterligare, och eftersom den tiden kan användas till en förutsättningslös undersökning av hur kommunens framtida lokalbehov ska tillgodoses på bästa sätt reserverar vi oss till förmån för eget yrkande.

 För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 Örjan Mossberg (V)

Gruppledare


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016