Torsdagen den 12 december 2019 - klockan 10:57
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Sluta dölja Växjös klimatutsläpp


Örjan Mossberg 2018-02-26


Till Växjö kommunfullmäktige                                   2018 02 26

 Motion om att redovisa Växjö kommuns hela klimatpåverkan

 Växjö kommun framställs ofta som en föregångskommun när det gäller att minska utsläpp som påverkar klimatet. Den bilden är dock inte helt sann. Faktum är att de utsläpp av växthusgaser som vår konsumtion orsakar, de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen, inte räknas med. I Sverige är de här utsläppen faktiskt dubbelt så stora som de utsläpp som sker inom Sveriges gränser. Två tredjedelar av de konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige sker i andra länder. Trots det omfattas inte de här utsläppen av dagens klimatpolitik i Sverige eller i Växjö.

Siffrorna från Naturvårdsverket och SCB är tydliga:

 Dagens skeva bild visar att mat producerad i närheten ger mer utsläpp än importerad mat. Biffen från Brasilien är bättre än moroten från Tävelsås. En bussresa i Växjö är sämre än en flygresa till New York. Dessa felaktigheter måste rättas till i nya korrekta redovisningar.

 Vi har lyckats minska de inhemska klimatutsläppen både i Sverige och i Växjö. Det är bra! Så, nu är det dags att sluta gömma de konsumtionsbaserade utsläppen.

 På nationell nivå jobbar bland andra Naturskyddsföreningen för att Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp ska redovisas och minska.

På kommunal nivå kan Växjö kommun bli en av föregångarna i den viktiga klimatpolitiken.

 Med anledning av ovanstående yrkar vi

 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att årligen redovisa Växjös verkliga klimatpåverkan så att arbetet för att minska de skadliga utsläppen kan fortsätta på allvar.

 för Vänsterpartiets kommunala grupp

  

 Örjan Mossberg                                                  Carin Högstedt

 

 

 

Intressant länk:

https://www.naturskyddsforeningen.se/minskautslappen

 

                     


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016