Fredagen den 22 juni 2018 - klockan 21:11
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Ta vara på textilier - bränn inte


Carin Högstedt 2017-04-15

Källsorteringen ska omfatta textilier - tekniken att sortera och använda igen är utvecklad. Växjö kommun ska ligga i framkanten, tycker vi.
Textilier kan användas igen - av någon annan, kan återvinnas och användas till annat. Ca 8 kg per år och person slägs bara för deponi eller brännbart. Inte hållbart alls.

SKRIVELSE

 

Till tekniska nämnden och kommunstyrelsen i Växjö kommun

 

Om att påbörja källsortering av och textilåtervinning/användning i Växjö kommun

 

För ett år sedan skrev (V) till kommunstyrelsen om behovet av att få in även textilier i kretsloppet. Svaret var negativt; det skulle lösa sig med Återbruksbyn.

Självfallet ska en återbruksby innefatta textilåtervinning, men vi anser inte att Växjö kommun ska vänta på dess tillkomst. Vi anser att Växjö kommuns ambition ska vara att ta del i den tekniska utveckling som pågår i Sverige kring just att sluta bränna textilierna. Ca 8 kg kilo per år och person slängs som restavfall. Mycket av det kan återvinnas/återanvändas.

Returtex i Avesta har byggt Skandinaviens största anläggning för manuell sortering av textilier. Där tas emot ca 2 700 ton textilier per år och har kapacitet för dubbelt så mycket. Endast 8 % går efter sortering till förbränning. I Kristinehamn bygger Re:newcell nu en anläggning för återvinning av textilmaterial, kanske upp till en nivå för 25 000 ton. Här gäller det att utvinna cellulosamassa ur bomull.

Enligt Naturvårdsverket finns en plattform där berörda statliga verk tillsammans med branschföreträdare, forskare och avfallsbranschen i dialog ska ta fram lösningar för hantering av textilier.

I en skrift från Avfall Sverige säger representant för Naturvårdsverket att ”Frågan är på bordet, vi har den kunskap som behövs och nu har vi ett gemensamt ansvar för att få till stånd en hållbar lösning där textilavfallet tillåts bli en resurs och inte bara något som vi bränner upp med annat avfall”.

 

Vi föreslår

Att Växjö kommun vidtar åtgärder för att återanvända, återvinna och få in även textilier i kretsloppet.

Växjö 170415

Carin Högstedt, (V)

Örjan Mossberg, (V)

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016