Söndagen den 24 februari 2019 - klockan 02:30
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Tillgänglighet i vår tid - för alla!


Carin Högstedt 2017-09-29

Nedanstående artikel har varit publicerad i Smp. Det är en sammanfattning av fram- och motgångar på senare tid inom tillgänglighetspolitiken i Växjö kommun. Trägen vinner sägs det.

Opinion Smp

TILLGÄNGLIGHET I VÅR TID – FÖR ALLA

Två gånger har (V) motionerat till Växjö fullmäktige om att ta fram en handlingsplan för ett systematiskt arbete för tillgänglighet för alla. Med tillgänglighet menar vi tillgång för alla, oavsett funktionsnedsättningar, till arbete, kultur, idrott, information, parker, lokaler, kollektivtrafik… Enkelt utryckt: alla ska kunna leva sin vardag i frihet.   

Just inom detta område, som rör oss nästan alla förr eller senare i livet, har inte Växjö kommun något program, handlingsplan eller mål för. Annars så finns det gott om sådana. Första motionen skrev vi 2015 och svaret var nej från de styrande i M, C, FP, KD, MP. Nej till handling, systematik och metodik ifråga om tillgänglighet. Fortsatt slumpartade åtgärder och nerslag här och där.

2016 försöker vi igen. Vi ville ha mätbara tidssatta mål för utveckling, tydligt ansvarsutpekande och avsatta resurser. Vi ville ha samarbete med näringslivet och föreningar/organisationer, för kommunen blir inte tillgänglig om inte samhällssektorer är med. Fortfarande nej från samma partier!

Senaste kommunfullmäktige hade (V) tre motioner på tema tillgänglighet. Vi ville ha jourservice för hjälpmedel som går sönder under kvällar eller helger till exempel. Det blev nej. ”Finns redan”, sa ordföranden i omsorgsnämnden. Att ingen vet om att det finns något förråd någonstans är tydligen en bisak. Så föreslog vi att den så kallade Skellefteåmodellen eller liknande skulle användas för att ge särgymnasiestudenter chans till arbete med lön och villkor som andra arbetande. Går inte in på detaljer. Enligt en rapport från 2015 står 78 % i den gruppen utanför ordinarie arbetsmarknad! Det var därför vi ville visa på att omvärlden hittat en modell väl värd att använda i Växjö kommun. Svaret var ett samfällt nej från övriga partier.

Tredje förslaget var också en idé hämtad från annan kommun; en handbok för alla anställda och beslutsfattare som utgår från FN.s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (som är underskriven av Sverige) för att ge vägledning i vardagen, allt för att undvika alla ”tänkte inte på det” i efterhand och undvika dåligt bemötande av okunskap. I underlaget för svaret var kostnaderna ett argument att säga nej (!) – ja, det är sant. Men här skedde en förändring faktiskt. Förslaget skickades till kommunens arbete med Agenda 2030.

Ett förslag inom detta område har (V) fått igenom på senare tid: Det gäller ”Tillgänglighetsmärkning av bostäder”. Vi ställde det till VKAB, kommunens moderbolag, som nu arbetar med att synliggöra hur bostäderna på bostadsförmedlingen är utrustade, belägna och tillgängliga. Boverket och andra kommunala bostadsföretag i andra kommuner kallar det T-märkning. Nu är det på gång i Växjö kommun. En önskan från (V) var att också privata bostadsbolag inbjuds att delta.

För vissa människor är en personlig assistent länken till frihet i vardagslivet. Den lag som reglerar denna frihetsreform är LSS. Den är ytterst viktig för mångas delaktighet i samhällsutveckling och tillgång till allt det som andra betraktar som självklarheter. Därför säger vi: Rädda LSS!

170914

Carin Högstedt, (V)

Eva-Britt Svensson, (V)

 

 

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016