Måndagen den 9 december 2019 - klockan 15:09
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Tillgänglighetsmärkning av bostäder


Carin Högstedt 2017-01-27

Skam den som ger sig! Vi skrev till VKAB 2013. Bolagsstyrelsen var positiv till att inventera tillgängligheten i allmännyttans bestånd. Visst arbete påbörjades. Sedan dog det ut. Lägenheter skulle omvandlas/säljas i stor omfattning.
Nu försöker vi igen genom denna motion.

MOTION

 

Till Växjö kommunfullmäktige

Om att införa tillgänglighetsmärkning av bostäder

Många invånare vill bo i egen lägenhet i det vanliga beståndet av hyresrätter så länge i livet som möjligt. Det är möjligt om utbudet är anpassat till alla former av funktionsvariationer. Det gäller hyresgästerna själva men även hyresgästers möjligheter att ta emot anhöriga och vänner, som har någon funktionsvariation. Kort sagt är alla människor betjänta av att alla bostäder är tillgängliga.

Göteborgs stad började för några år sedan med tillgänglighetsmärkning av bostäder, T-märkning. Både privata och allmännyttiga företag deltog i arbetet med att ta fram kriterier för T-märkningen. För märkningen krävdes en inventering av lägenheterna och en inventeringsmall togs fram.

Under 2011 – 2016 har Boverket arbetat för att öka tillgängligheten i den fysiska miljön.  De har tagit fram en rapport som ska stimulera till att fler kommuner gör tillgänglighetsinventeringar. I rapporten finns exempel på inventeringsverktyg och exempel på hur några kommuner gått tillväga: Norrköping, Kristianstad, Halmstad, Karlskrona, Göteborg.

En inventering av det befintliga beståndet ger kunskaper om lägenheternas tillgänglighet ur olika aspekter, inne- och utemiljön. Den kunskapen är mycket bra att använda i bostadsförmedlingens beskrivning av bostäder. När väl kunskapen finns och kriterier är beslutade, så är ett ”T” en viktig upplysning för den som söker bostad. Inventeringen ger också kunskaper till samhällsplanerare. Hur ser det ut? Vad saknas i det här området? Exkluderas t ex rörelsehindrade från att bo i en viss stadsdel? Självfallet kan inventering också ge kunskaper inför renoveringar. Kanske är det enkelt avhjälpta hinder i inne- och eller utemiljön, som går att rätta till. Ett ”T” innebär en kvalitetsstämpel.

2013 skrev vi undertecknare av denna motion till Växjö kommuns moderbolag VKAB om tillgänglighetsmärkning. Det blev ett positivt beslut och vissa ansatser gjordes så småningom, men ambitionen verkar ha dött ut.

Nu gör vi ett nytt försök och hemställer

Att Växjö fullmäktige beslutar att uppdra åt de kommunala bostadsbolagen att tillgänglighetsinventera och ta fram kriterier för T-märkning av lägenhetsbeståndet, att sprida kunskap om lägenheternas status samt att gärna om möjligt samarbeta med privata bostadsbolag i detta arbete.

Växjö 170126

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

 

Carin Högstedt, (V)                           Eva-Britt Svensson, (V)

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016