Tisdagen den 10 december 2019 - klockan 21:32
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Trender i personalsammansättningen?


Carin Högstedt 2017-10-10

Det finns forskare som menar att allt fler anställda i offentlig sektor ägnar sig åt styrning, ledning och kontroll, färre verkställer välfärden "på golvet", det vill säga främst inom vård och utbildning, där de ca 6 000 anställda i Växjö kommun verkar. Hur ser det ut i Växjö kommun under den gångna 10-årsperioden? Undertecknad frågar, kommunstyrelsens ordförande ska svara.

INTERPELLATION

 

Till kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje, (M)

 

OM RELATIONEN PERSONAL INOM STYRNING, LEDNING ovh KONTROLL KONTRA OPERATIVT ARBETE I VÄXJÖ KOMMUN

 

Det finns rapporter om att t ex lärare och läkare lägger mycket tid på  dokumentation istället för på sina patienter och elever. Det finns också rapport om att ”allt fler styr och kontrollerar – allt färre gör själva jobbet”, se DN Debatt 29/9 2017, Patrik Hall, professor i statsvetenskap, Malmö Högskola. Hans artikel bygger på studier av personalutvecklingen i offentlig sektor under 2001-13.

Det vore intressant att se liknande analys av Växjö kommuns personalsammansättning, låt säga de senaste 10 åren. Vilka yrkeskategorier växer, vilka minskar? Vad har privatiseringarna lett till i form av avtalsskrivande, kontroller, upphandlingar? Är proportionerna ungefär desamma över åren eller har det skett förändringar mellan gruppen operativ personal och administrativ?

Är medveten om att det säkert inte är enkelt att svara på, men tycker samtidigt att Växjö kommun ska ha grepp om utvecklingen och att en analys kan leda till större medvetenhet om var behoven är störst.

Så mina frågor om vad en analys av de senaste 10 åren ger för resultat:

  1. Är tendensen att allt fler styr och kontrollerar och allt färre gör själva jobbet, dvs vårdar, undervisar etc? Vilka förklaringar finns i så fall? Fördelning kvinnor/män?

  2. Vilka yrkeskategorier har ökande tendens antal anställda respektive minskande? Vad beror det på?

  3. Vilka operativa yrkeskategorier har fått utökade krav på dokumentation och kontroll i sina arbetsuppgifter? Fördelning kvinnor/män?

  4. Hur mycket administrativt merarbete har privatiseringarna/entreprenaderna lett till?

  5. Om det kräver mycket tid och arbete att göra en analys – kan du tänka dig att låta utomstående forskare göra den?

Carin Högstedt, (V)

171009

 

 

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016