Lördagen den 23 juni 2018 - klockan 14:15
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Vänstern sätter klimat och miljö först


Carin Högstedt 2017-04-20

Här är senaste reservationen i ärendet Trafikplats Fagrabäck. Det är - hör och häpna - ett enda parti som inte vill bygga mastodonttrafikplatsen Fagrabäck. Det är Vänsterpartiet som anser att det strider mot klimat- och miljömålen. Det gynnar bilismen och då växer den istället för att minska.

RESERVATION

Ärende Medfinansieringsavtal Rv 25 Österleden i Växjö, kommunfullmäktige 170418

MED KNUFFAR I RÄTT RIKTNING FÖR KLIMAT OCH MILJÖ OCH EN TVÅFILIG FAGRABÄCKSRONDELL – NEJ TILL TRAFIKPLATS FAGRABÄCK

 

Vänsterpartiet i Växjö kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet att godkänna Trafikplats Fagrabäck och teckna medfinansieringsavtalet, som kostar 78 miljoner kr för Växjö kommun och dess skattebetalare och ytterligare drygt 200 miljoner kr för nationens skattebetalare. Vi vill ej godkänna avtalet.

Vi säger nej till Trafikplats Fagrabäck, för vi anser att projektet inte leder framåt vad gäller klimatmålen, t ex det nationella målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030. Trafikverket räknar med mer person- och lastbilstrafik, fast vi vet att det krävs stora minskningar av utsläppen för att klara målen. Även Trafikverket vet att det krävs minskad trafik för att komma till målen, men i ”inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018-2029” räknas med 25 % ökad personbilism och 55 % ökade lastbilstransporter.

När Växjö kommun, Trafikverket och Rambölls konsultbolag utgår från målen som ställts upp beträffande framkomligheten för bilismen: 100 kn/h på Rv 25, mötesseparerad fullskalig trafikplats, då kan det vara så att förslaget är det bästa av de lösningar som diskuterats. Men om utgångspunkten är att klimat- och miljömål ska uppfyllas och Sverige och Växjö kommun bidra till det, så är det inte det bästa. Trafikplatsen leder till mer bilism helt enkelt. I Växjö kommuns transportplan har beslutats att inte underlätta för bilismen.

Växjö kommun hänvisar till ”stadens expansion” österut enligt översiktsplanen, säger att det är bättre för bussarna och cyklisterna. Och fler boende ska få bullerskydd! De boende på Högstorp ska få en gångbro över Rv 25, så de lättare kan ta sig in i Fyllerydsskogen. I och med detta har miljön gynnats jämfört med nuläget. Men vad är det som hindrar att Växjö kommun verkligen satsar på just kollektivtrafiken, på cykelvägarna och på en gångbro till ett naturreservat, som inte är bullerstört? Varför sätter inte Trafikverket upp bullerskydd redan nu för en bättre boendemiljö? Svaret är förstås att inget hindrar men att poängen med Trafikplats Fagrabäck är att gynna bilismen.

I Rambölls så kallade ”second opinion”, granskning av de liggande förslagen som Trafikverket tagit fram, konstateras att ”genheten” för cyklister försämras i alla alternativen och att bussarna ska slippa köer som inträffar ca 1 timme per dygn, men att i övrigt är det ytterligare minst en rondell till att passera för regionbussarna. Annars lika med nuläget.

Sammanfattningsvis: Växjö kommun ska satsa på cykel- och kollektivtrafik som ett led i att uppnå klimat och miljömålen. Bilköerna är inte miljövänliga och ska bearbetas med att göra alternativen attraktiva och att t ex förmå stora arbetsplatser att variera sina arbetstider, så att inte alla ska till och hem från jobbet vid samma tid. Lägg därtill en tvåfilig Fagrabäcksrondell.

Det är rätt märkligt ändå att Europas grönaste stad hårdgör del av naturreservatet Fylleryd, som just här har visat sig vara botaniskt intressant (t ex gröna sköldmossan), lättillgängligt för Fagrabäcks skolelever och ypperligt nära boende i närheten och andra stadsmänniskor som vill motionera eller bara njuta. Det är ett unikum i nära stadsmiljö och torde bli än mer unikt och uppskattat i en framtid med ännu fler invånare. Just expansionen, växande befolkning, gör det än viktigare att värna och vårda den natur som finns tillgänglig.

Vi konstaterar att Vänsterpartiet är enda partiet som sätter klimat och miljö före bilismen. Samtliga övriga partier gör tvärtom.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Carin Högstedt

170420

 

 

 

 

 

 

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utKnytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016