Söndagen den 7 juni 2020 - klockan 08:26
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Vänsterpartiet motionerar:
Offensiva markköp för framtida expansion


Örjan Mossberg 2016-08-24

- Passa på nu när kommunen har extremt god likviditet. Köp mark så att det räcker till bostäder och verksamheter ett bra tag framöver, säger Örjan Mossberg (V).  Han har motionerat ihop med Elisabeth Riesedahl (V) om denna framtidssatsning i god tid.

Motion

Till kommunfullmäktige i Växjö

Offensiva marköp för framtida byggnation

 

 Växjö är och har varit en expansiv kommun. Strategiska markköp har gjort detta möjligt. När Teleborgs gård köptes och när I11:s mark inhandlades, i båda fallen långt innan exploateringen, möjliggjordes den framtida expansionen. Stadsdelen Teleborg, Campusområdet och I11-området blev möjliga! Just att kommunen var ägare till större områden förhindrade att någon blockerade expansionen genom att vänta på ännu högre pris och större vinster på markförsäljningen. Lärdomen är att det gäller att vara ute i god tid.

 Ska Växjö stad och de större tätorterna kunna fortsätta att växa måste det finnas mark att bygga på. Behovet av mark för verksamheter sägs vara akut och behovet av mark för bostäder kommer troligen att öka kraftigt inom en snar framtid. Det lär inte bli billigare att köpa tätortsnära mark i framtiden så en intensivare aktivitet för att hitta lämplig mark för framtida exploatering eller byte borde starta nu.

 Kommunen har en mycket hög likviditet. Ränteläget är lågt och avkastningen på likviditeten är noll eller nära noll. Att i det läget placera stora delar av likviditeten i mark som möjliggör framtida expansion kan därför vara långsiktigt klokt och ekonomiskt.

 

Därför föreslår vi att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag

att göra offensiva markinköp för Växjös framtida tätortsnära expansion. Finansiering sker med kommunens likvida medel.

 

För Vänsterpartiets kommunala grupp

 

Örjan Mossberg (V)                                                     Elisabeth Risedal (V)

ledamot i fullmäktige                                                   ersättare i VKAB

 

2016 08 24


Tipsa en vän     Skriv ut
Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016