Måndagen den 25 juni 2018 - klockan 19:19
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
« Föreg. Nästa »


Politisk enighet - eller block mot block?


Carin Högstedt 2017-07-11

Om cykelvägar utanför stan, om bygdebolag, bredband och ridstallen/fritidsgårdar - finns det något som blocken kan enas om? Mycket är partierna i ord ense om, men hur är praktiken? Artiekln publicerad i Smålandsposten 10/7 -17.

Till Opinion, Smp

FÖRÖDANDE TRÅKIG BLOCKPOLITIK I VÄXJÖ KOMMUN!?

En samhällsengagerad man i kommunen sa att blockpolitiken i Växjö kommun är världens tråkigaste och mest cementerade. –Ja, det ligger rätt mycket i den utsagan. En budgetdebatt som inte rubbar ett kommatecken i något av de två förslagen, där förslag om 38 öres skattehöjning kallas ”destruktivt” och upptar halva debatten, fast alla är överens om 20 kr i skatt… De ideologiska skillnaderna är uppenbara. S+V står för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och gemensam finansiering av välfärden. Övriga finansierar genom att sälja  gemensam egendom och spara på äldreomsorgen. Samtidigt är ju texterna i de båda budgetförslagen väldigt lika på många punkter. Inget parti är uttalat emot landsbygdsutveckling t ex. Här är några förslag:

 1. Gunnar Petersson (C ) har i en insändare i Smp (23/5) lagt ett mycket intressant förslag som går ut på att erbjuda landsbygden beredskapsuppgift vid kriser. Tänk Stormen Gudrun – vad hade vi gjort utan landsbygdens folk och kunskaper? Ett ”bygdebolag” kan bildas på olika orter och stå som mottagare av beredskapspeng mot att hålla lager av livsmedel, ta emot människor i nöd etc. Gotland har nio utvecklingsbolag. Jag har sett vilken dynamik ett sådant kan åstadkomma.  Beredskapsförslaget gör det ännu intressantare.

 2. Bredband i hela kommunen för alla är nödvändigt. Vi hoppas att regeringen inser det snarast! Vi i (V) hoppas också få gehör för vår motion om cykelpendlingsvägar från orter runt om Växjö, som är på upp mot 15 - 20 km avstånd. Vi tänker på Rottne, Bramstorp, Öhr, Gemla, Tävelsås, Åryd med fler orter. I och med elcyklarna så är cykelpendlingssträckan längre än tidigare. Folk på dessa orter efterfrågar ofta cykelvägar. Kan finnas bitvis men ska vara bekväma och säkra hela vägen. Kan regionen, Trafikverket och Växjö kommun samarbeta om detta V-förslag – eller ska det slentrianmässigt avslås?

 3. En annan motion står Lena Wibroe (M) för; Växjö kommun ska göra en strategi för utveckling av besöksnäringen. Det har jag länge ansett och nu finns förslaget, som lär bli bifallet. Bra! Det är positivt för landsbygden och hela kommunen! Se Bergveckan – den drar folk! Besöksnäringen finns även i småbyar som Berg och Lädja. Växjö kommun sitter på en skatt; entreprenörer och kulturarbetare runt om i kommunen.

 4. Det är himmelsvid skillnad i standard på anläggningarna för idrott på Arenastaden och de anläggningar som ridsporten har, häststallen/fritidsgårdarna, där så många flickor tillbringar sin lediga tid. Inget parti förnekar behovet. S+V tog fram resurser i sin budget, men det föll och det ser inte ljust ut. ”Ge goda förutsättningar för hästsportens utveckling” är ett uppdrag från budgetfullmäktige, men inga pengar. Finns det möjlighet till omprioritering? Eller ska häst- och ridintresserade ungdomar fortsätta att stå tillbaka – alltmedan Växjö kommun betalar stora pengar i hyra till Öster för timmar som inte används?

 5. Vi återkommer med förslag om närproducerad grön energi och mat, stimulans av solkraft med mera – allt för en hållbar utveckling och levande landsbygd.

   

   

  Carin Högstedt, (V)

 

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016