Lördagen den 7 december 2019 - klockan 11:12
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
Tipsa redaktionen
  Nästa »

Strider mot kommunallagen!?

Strider mot kommunallagen!?


Carin Högstedt 2018-06-05

Växjö kommuns hantering av överklaganden sedan 2012 är absurd! Det är delegerat till en tjänsteperson. Kommer inte upp till beslut utan bara redovisas som en inkommen eller skickad skrivelse. Ingen har möjlighet att delta i diskusion eller ha en avvikande åsikt. Därför kan en som ledamot i kommunstyrelsen få läsa i tidningen att vattenskoterförbudet i naturreservatet Kronoberg är överklagat - av den grönaste kommunen i Europa! 

SKRIVELSE

 

Till kommunstyrelsen Växjö kommun

 

Angående överklagande av utökning av naturreservat Kronoberg, avsnitt C, punkt 15

 

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 180605 finns under den stående punkten ”Inkomna och besvarade skrivelser och inbjudningar” ett överklagande från Växjö kommuns ”ombud”, två tjänstepersoner. Överklagandet gäller Länsstyrelsens beslut att inte medge vattenskoteråkning i det utökade naturreservatet. 

Bortsett just nu från sakfrågan, vattenskotrarnas framfart, så anser undertecknad att Växjö kommun ska sluta att hantera överklagningar genom ombud och utan att frågan prövas i demokratiskt vald instans, lämpligen kommunstyrelsen. Det är väldigt konstigt att få veta i media att den kontroversiella frågan om vattenskoteråkningen är överklagad av Växjö kommun – utan att en som ledamot i kommunstyrelsen haft en chans att påverka utgången.

Undertecknad anser att Växjö kommun bryter mot Kommunallagens 6 kap 38 § p 2 som lyder: Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. Framför allt är det klart olämplig hantering ur demokratisk synpunkt.

 

Jag hemställer att Växjö kommun ändrar sin hantering av överklaganden och bereder dem som andra ärenden, öppet och med möjlighet för valda ledamöter att ha olika åsikter.

 

Carin Högstedt, (V)

180605

 


Tipsa en vän     Skriv ut
Knytt 2017

Knytt 11 # 2017

Knytt 10 # 2017

Knytt 9 # 2017

Knytt 8 # 2017

Knytt 7 # 2017

Knytt 6 # 2017

Knytt 5 # 2017

Knytt # 4 2017

Knytt # 3 2017

Knytt 2 # 2017

Knytt 1 # 2017
Knytt 2016
Knytt 12 # 2016

Knytt 11 # 2016

Knytt 10 # 2016

Knytt 8 # 2016

Knytt 7 # 2016

Knytt 6 # 2016

Knytt 5 # 2016

Knytt 4 # 2016

Knytt 3 # 2016

Knytt 2 # 2016

Knytt 1 # 2016