Torsdagen den 23 november 2017 - klockan 15:31

|

Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Kalendarium

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Har fiskgjuse, storlom och skäggdopping en framtid i vår region?Nedanstående


Carin Högstedt 2016-07-12

Nedanstående är en artikel, publicerad i Smålandsposten 12/7 -16, och innehåller en kort sammanfattning av en bortåt 100 sidor rapport från sjöfågelinventering i Helgasjön. Det är också en jämförelse med Åsnen och berör hela regionen.
Inventeringen gjordes 2015 efter att en motion om sjöfåglarnas framtid bifallits i Växjö fullmäktige.Varför minskar sjöfåglarna i antal? Vilka minskar? Vad kan vi göra för att värna den biologiska mångfalden och ge även kommande generationer möjlighet att höra, se och uppleva den vackra storlommen? Sluta köra vattenskoter överallt kanske?

 

Skäggdopping, storlom, fiskgjuse – har de en framtid i Helgasjön?

I min hand har jag ”Helgasjön, fågelinventering 2015” av Tobias Ivarsson och Mikael Persson. Det är en mycket intressant skrift, som kommit till efter ett enhälligt beslut i Växjö fullmäktige efter en V-motion, som föreslog åtgärder för att trygga storlom, fiskgjuse och andra sjöfåglar i Helgasjön framför allt. Under 2015 har en inventering gjorts av fågelbeståndet och jämförts med Åsnen, som ju är högeligen aktuell som kommande nationalpark. Länsstyrelsen, Kronobergs ornitologiska förening (KOF), Växjö kommun har samarbetat och fältstudierna till stor del gjorts av Växjö Fältbiologer. Inventeringen omfattar många fåglar. De med nationellt stort intresse är storlom och fiskgjuse.

Storlommarna håller ställningarna i Helgasjön, men i Åsnen är det katastrofläge. Kanske flyttar några storlommar från Helgasjön till Åsnen och håller beståndet uppe är en fundering. 2015 häckade 13-14 par i Helgasjön och fick ut 11 ungar. Skäggdoppingen har minskat kraftigt i Åsnen. I Helgasjön fanns 2015 4-5 par som fick ut 9 ungar. I Toftasjön har det funnits ett häckande par i många år men de är nu borta sedan 3-4 år (egen iakttagelse).

Fiskgjusebeståndet i Sverige tillhör Europas största och i Kronobergs län finns 150-200 häckande par (2012). 2015 sågs 13-16 par häckande i Helgasjön. De är svårupptäckta. Hotbilder för fiskgjusen genom åren har varit DDT och miljögifter. Nu kan det vara grumligt vatten på grund av humus och klimatförändringar, ändrad fisksammansättning och mänskliga störningar nära boet.

Inventeringen innehåller kartor på boplatser för olika fåglar och även Helgasjöns mest intressanta och skyddsvärda fågelområden.

Det finns förslag på åtgärder för att skydda förekomsten och bestånden, så att kommande generationer också får se, höra och uppleva storlommarnas rop, skäggdoppingarna med hela barnaskaran på ryggen och fiskgjusens mäktiga boplatser. Det är även betydelsefullt för besöksnäringen. Förslag på åtgärder ska behandlas politiskt i höst. Inventeringen resonerar kring möjliga sådana. Här är några att fundera på under sommaren. Hur högt värderas den biologiska mångfalden när det kommer till kritan?

 • Storlom. En svagt sjunkande vattennivå i Helgasjön under häckningstiden, som minskar risk för översvämningar av bon (fungerar så nu).

 • Storlom. Vattenskotertrafik är ett allvarligt hot. Hastighetsbegränsningar för alla båtar/hela sjön fågelskyddsområde med förbud för vattenskotrar.

 • Storlom och andra. Rejält högvatten under tidig vår är bra för många fågelarter inklusive storlom.

 • Sjöfågellivet, storlom, fiskgjuse. Informationsfolder/upplysningskampanj till båtägare, kanotister, turister plus anslagstavlor/skyltar som uppmanar till frivillig hänsyn.

 • Aktivt skapande av bra boplatser för storlom, holkar för storskrake och knipa, boträd för fiskgjuse

 • Vissa öar och områden kan göras till fågelskyddsområden med tillträdesförbud.

 • Röjning av vissa öar så de bättre passar fisktärna och måsar.

 • På sikt – stopp för klimatförändringarna – bra för alla – fåglar som människor.

  Stort tack till inventerarna som gett oss ett underlag för att ta beslut för framtida fågelliv i vår region!

  Carin Högstedt, (V)

 


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Regionblad 2016

Regionblad nr 1
V Södra Småland | info@vsodrasmaland.se