Lördagen den 23 mars 2019 - klockan 18:06

|

Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »Kalendarium

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Nu ska regionens cykelvägnät utvecklas


Carin Högstedt 2012-08-14

Regionförbundet är väldigt mycket trafik - vägar, resecentrum, bytesplatser, tåg och räls, bussar... Viktiga beslut och resurser som gör att människor ska kunna mötas, arbeta och trivas någorlunda bekvämt. Nu är det dags att lyfta in gång- och cykel i trafikplaneringen, tycker Vänsterpartiets regiongrupp. Billigare, miljövänligare och mer folkhälsobefrämjande transportmedel får man leta efter!

MOTION

Till Regionförbundet Södra Smålands regionfullmäktige

 

OM BEHOVET AV EN REGIONAL GÅNG- OCH CYKELVÄGPLAN

Att gå och cykla innebär så gott som nollutsläpp. Små utsläpp kan ske vid produktionen av cyklar men är i princip försumbara jämfört med biltrafikens. Att gå och cykla innebär en bättre hälsa. En tredjedel av svenskarna lär vara inaktiva och det leder till sjukdomar, som kostar flera miljarder årligen.

En bil i rörelse tar upp samma gatuutrymme som 14 cyklister. En enda parkerad bil tar upp 25-30 kvm, vilken yta kan rymma minst tio parkerade cyklar. Städer och orter med en hög andel gång- och cykeltrafik har ofta en attraktiv och levande stadsmiljö, där människor gärna vill vara och som inbjuder till sociala aktiviteter.

Cykel och gång är viktiga sätt att ta sig fram för barn och unga. Deras möjligheter och frihet att ta sig fram till aktiviteter, skola gynnas av bilfria gator och bra infrastruktur på G-C-vägar. Enligt en rapport från SIKAS 2002 (inte ny alltså) så är det stor skillnad på kvinnors och mäns användning av bil respektive kollektivtrafik och också inställning till minskad bilanvändning. Kvinnor är mer positiva till att åka kollektivt och cyklar större andel av sitt resande.

Det finns otroliga fördelar med att öka andelen gång- och cykeltransporterna av det totala resandet:  Folkhälsa, billigt, ytsnålt, klimatmässigt bra…  I förslag till ”trafikförsörjningsprogram” för regionen står mycket lite om cyklandet och behovet av cykelvägar. Vi anser att en plan för cyklandets utveckling är nödvändig och att mer resurser ska läggas på den delen av transporterna. Det finns forskare som kommit fram till att investeringar i bilfria cykelvägar ger 38 kr tillbaka i samhällsnytta per cyklad timme.

Ombyggnaden av vägar med vajrar, så kallade 1:2-vägar, är trafiksäkrare för bilister, men innebär att cyklande är uteslutet, om man är rädd om livhanken. Här behövs nytänk för att åtminstone inte exkludera alternativet cykel mellan orter som är fullt möjliga att cykla emellan, om cykelväg finns. För att satsa på barn och ungas hälsa och frihet behöver en rejäl inventering göras av hur infrastrukturen ser ut mellan byar, orter och skolor, idrottsplaner, förskolor och samlingslokaler. Kort sagt: Det är ett rejält arbete, som ska göras och komma in i transporttänkandet. Självfallet görs en del i de enskilda kommunerna, men vägar och även cykelvägar behöver binda ihop hela regionen, tvärs över kommungränserna.

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiets regiongrupp

Att regionfullmäktige beslutar att ta fram en inventering av behov av gång- och cykelinfrastruktur, gör en handlingsplan och anslår resurser för att förverkliga de mål man kommer fram till, varvid andelen cykeltransporter ska öka på bilresandets bekostnad.

120813

För Vänsterpartiets regiongrupp 

Carin Högstedt, (V)


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Regionblad 2016

Regionblad nr 1
V Södra Småland | info@vsodrasmaland.se