Lördagen den 23 mars 2019 - klockan 17:37

|

Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »Kalendarium

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Bisysslor?!


Lennart Värmby 2012-03-05

Landstinget Kronoberg har regler för vilka bisysslor anställda får ha. I Smålandsposten har en rad artiklar visat att man inom psykiatrin har dels arbetat för landstinget, dels haft egna företag eller arbetat för företag som ägnat sig åt likartad verksamhet. Länk till Smp här.
Det är bakgrunden till den interpellation som Lennart Värmby ställt till landstingsstyrelsens ordförande.

Interpellation till
Landstingsstyrelsens ordförande
Suzanne Frank


Ang. bisysslor för anställda i landstinget Kronoberg


Smålandsposten redovisar i några artiklar den 18 februari i år att flera anställda i landstinget samtidigt driver egna företag inom psykoterapi och psykologi.

Enligt landstingets policy ska anställda inte bedriva verksamheter som konkurrerar med landstinget.
” Konkurrerande bisyssla
Medarbetare får inte ha en bisyssla som menligt påverkar eller konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet. Det betyder att inte arbeta i egen regi eller hos annan arbetsgivare i en verksamhet med samma utbud och kundkrets som landstinget. Bisysslan får inte påverka Landstinget Kronobergs verksamhet, intäkter eller affärsuppgörelse på ett skadligt sätt. ”
(citat från policydokumentet giltigt från 2009-03-01).

Landstingsfullmäktige beslöt i februari i år att ersätta en rad policydokument med en gemensam policy för hela Landstinget Kronoberg. Mer detaljerade regler och riktlinjer fastställs av landstingsdirektören och verksamhetsansvariga.

Mina frågor:
  1. Hur kartläggs de anställdas bisysslor och hur ofta uppdateras detta?
  2. Vem ger sitt godkännande?
  3. Har det skett någon ytterligare granskning av psykoterapienheten och den personal som också har egna företag eller är anställda i likartad verksamhet?
  4. Kommer de nya riktlinjerna för bisysslor att se annorlunda ut?


Växjö 2012-03-05


Lennart Värmby,
Landstingsledamot (V)

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Regionblad 2016

Regionblad nr 1
V Södra Småland | info@vsodrasmaland.se