Torsdagen den 23 november 2017 - klockan 15:40

|

Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »


Kalendarium

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Sparande och effektiviseringar


Lennart Värmby 2013-06-04

Lennart Värmby har lämnat en interpellation landstingsstyrelsens ordförande Suzanne Frank (M). Svar förväntas på nästa fullmäktige tisdagen den 18 juni.
Svaret kan du läsa här!

Min kommentar till detta kommer imorgon tisdag 18/6.

Interpellation

Till landstingsstyrelsens ordförande


Ang. sparande och effektiviseringar 2012

I revisorernas granskning av bokslutet 2012 för landstinget Kronoberg finns en genomgång av kärnverksamheterna i hälso- och sjukvården. Den ordinarie verksamheten gick minus 147 miljoner kronor. Under året var verksamheterna ålagda att genomföra effektiviseringar och att spara för att hålla budget.
När budgeten togs i juni 2011 och finansierades i november samma år var det med målsättningen att nå 5 miljoner i överskott. Hur gick det?

Kirurgicentrum (KIC) - 49,5 miljoner kronor.
Enligt Ernst&Young: ”Avvikelsen mot budget uppgår till -49,5 miljoner kronor och förklaras främst av kostnader för köpt vård och ej genomförda besparingar.”

Medicincentrum (MEC) - 44,7 miljoner kronor.
Enligt Ernst&Youngs skrivning är förklaringen;
” MEC redovisar fortsatt ökad användning av nya och dyra läkemedel och hävdar att det inte är möjligt att nå ett utfall i nivå med budget under nuvarande förutsättningar.”

Medicinskt servicecentrum (MSC) -17,3 miljoner kronor.
Ernst&Young skriver:
” MSC har inte uppfyllt de besparingskrav som ålagts dem med motiveringen att de på grund av att de arbetar på uppdrag och beställning från andra enheter endast marginellt kan påverka dessa,”

Psykiatricentrum (PSC) -31,5 miljoner kronor.
Ernst&Young noterar att budgetavvikelsen enligt centrumets egen uppfattning har utgjort en förutsättning för att bedriva vård.

Med detta resultat kan man notera att ni i den styrande majoriteten inför budget 2013 inte tog lärdom. I budget för 2014 tycks ni ha insett att sparpaket, som inte är realistiska är ekonomisk kosmetika för att dölja en bister verklighet.

Frågor:

  1. Kan du visa fram några besparingar under 2012 som genomförts utan att försämra vården?
  2. Accepterar du ovanstående förklaringar till de gjorda underskotten eller anser du att respektive centrum brutit mot fattade budgetbeslut på ett ansvarslöst sätt?
  3. En realistisk budget ger utrymme för arbetsro. Den bygger på bokslut och verklighet. Lovar du att i fortsättningen låta verkligheten gå före ideologin?

Växjö 2013-06-04

 

Lennart Värmby (V)


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv ut


Regionblad 2016

Regionblad nr 1
V Södra Småland | info@vsodrasmaland.se