En tidning till Dig från Göteborgs Stad
Lördagen den 16 februari 2019 - klockan 16:18
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

Okänd akademi delar ut pengar


Louise Brodin 2001-10-19

Albatross. Källa: Kung. vetenskaps- och vitterhets-samhället i Göteborg 1875–1953
Albatross. Källa: Kung. vetenskaps- och vitterhets-samhället i Göteborg 1875–1953

Tre miljoner delas ut varje år av Göteborgs okända akademi Det är inte många som känner till det, men Göteborg har en alldeles egen akademi, populärt kallad ”Vitterheten”. Den instiftades 1778 av Gustav III och är därmed äldre än självaste Svenska akademin. Och den delar ut miljoner varje år...

Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets- Samhället i Göteborg (KVVS) är det fullständiga namnet på akademin, som många göteborgare aldrig hört talas om.
Ändå är det tack vare denna akademi som bland annat stadens museer, universitet och Botaniska trädgården kommit till!
Att den bekostade städerskornas tripp till Paris – som du kan läsa om härintill – kan förefalla märkligt. Men inte om man känner till bakgrunden.
Vi får gå tillbaka sisådär 300 år i tiden, till tidigt 1700-tal. Det var då intresset började växa för vetenskap och upptäckter.
De Ostindiska kompanierna kom till, vårt eget bildades 1731. Nyfikenheten väcktes för asiatisk konst och kultur samt aptit för utbyte med främmande länder. Linné blev världsberömd och Jonas Alströmer lärde oss äta potatis.
I Göteborg, där man oftast ”skrev fakturor i stället för poesi”, bildades en Witterhets Klubb av Johan Rosén, lektor i latinsk vältalighet och poesi vid gymnasiet, numera Hvitfeldtska.
Vitterheten
Sällskapet ordnade föreläsningar och intresserade sig för ”ekonomien, naturalhistorien, botaniken samt fäderneslandets och Göteborgs stads historia”.
Det var den klubben som 1778 omvandlades till Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets- Samhället i Göteborg.
Numera säger man Kungl. Samhället, vilket kan låta litet väl högtidligt eller KVVS, vilket låter som en sanitetsfirma eller helt enkelt ”Vitterheten”.

Håller på traditioner
Akademins syften är i högsta grad relaterade till aktuell vetenskap med sikte på framtiden men samtidigt håller man på traditionerna, ledamöterna tituleras ”herr” och ”fru”, mer som ett kuriosum än för att vara konservativ.
I dag har akademin 219 svenska och 40 utländska ledamöter, som är verksamma inom matematik och naturvetenskap, teknik, medicin, rätts- och samhällsvetenskaper, teologi, filosofi, språkvetenskaper konst och litteratur.
Redan från början kunde damer väljas in fast de har hittills varit i minoritet.
Forskning och stipendier
En viktig uppgift för KVVS har varit att initiera och stödja vetenskaplig forskning. Det gör man genom att dela ut drygt 3 miljoner kronor om året i form av stipendier och stöd till tryckning av vetenskapliga skrifter.
Merparten av pengarna, som kommer från 17 olika fonder, går till arbetsstipendier resten består av rese- och publiceringsstipendier.
Vetenskapliga expeditioner som Vega-expeditionen på slutet av 1800-talet och Albatrossexpeditionen i mitten av 1900-talet har fått stöd av KVVS.
Genom expeditionerna och kontakterna med rederierna, inte minst Ostindiska kompaniet, samlade KVVS på sig föremål från främmande länder.
Det blev ett litet naturhistoriskt museum, som blev grunden till nästan alla Göteborgs museer av i dag. Med tiden lämnades såväl museerna och det vetenskapliga biblioteket över till offentliga huvudmän.
För sex år sedan tyckte KVVS att det kunde vara dags att knyta an till akademins tidigare roll som tillskyndare av museerna.
Det gör man dels i form av stöd till museianknuten forskningsverksamhet vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola, dels som forsknings- och resestipendier åt anställda på museet och i Botaniska trädgården.

Gamla minnestal intressanta
Varje år, på Gustav III:s födelsedag 24 januari, firar Kungliga Samhället sitt högtidliga årssammanträde på Börsen. Det sker efter urgamla regler och med sedvanlig akademisk pompa.
Att studera minnestalen över avlidna ledamöter är en intressant läsning, som vittnar om människans otroliga förmåga att tänja sig intellektuellt och flytta gränser för efterföljare.
–Det är kombinerad vetenskaps- och personhistoria, menar ständige sekreteraren Birger Karlsson, professor i materialteknologi på Chalmers.
–Det skall vittna om insatser relaterade till sin tids vetenskap och kultur och som har en allmängiltig betydelse för framtiden. Kungl. Samhället må vara gammalt men verksamheten syftar framåt.
Som en jämförelse nämner han det symposium som ägde rum 5-7 maj i år till minne av polarforskaren Otto Nordenskiölds 100-årsdag.
Symposiet ägnades åt aktuell polarforskning där inte minst turismens påverkan och juridiska konsekvenser för områdets framtida utveckling redovisades.
Förutom verksamheten med stipendier, publiceringsstöd och anslag till forskning anordnar KVVS årligen tiotalet vetenskapliga föreläsningar varav minst två är offentliga.
Föreläsare är ofta utländska professorer och forskare i mycket aktuella ämnen.

Louise Brodin
0705-601455
louise.brodin@gotbot.se

Witterhetsfakta

1759 Witterhets Klubben bildas
1778 Kungliga Samhället stadfästes av Gustav III
1833 Naturhistoriska museet kommer till
1861 Göteborgs Museum bildas
1878-80 Vegaexpeditionen
1948 Albatrossexpeditionen
1996 Museistipendierna delas ut för första gången

Tipsa en vän     Skriv utSök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändareVårt Göteborg
Ansvarig utgivare:   Ulf Källström
Webmaster:   Ulf Källström