www.made-in-blekinge.se
Söndagen den 20 januari 2019 - klockan 12:11

« Föreg. Nästa »


1.Offensiv destinationsutveckling - Kristianopel/Kustvägen sydost


Ylva Jóhannesson 2015-01-21

Detta underlag är framskrivet utifrån mitt tidigare arbete med att utveckla Kristianopel/Kustvägenområdet. Vad gäller Kustvägen började allt med ett litet Sparris-evenemang  2008 som sedan blev till samverkan mellan 52 aktörer för att lyfta detta livsnjutarområde! Läs mer under arkiv i spalten till vänster.
Karlskrona kommun har för avsikt att utifrån nedanstående underlag söka medel för en förstudie .


Kustvägen Sydost ( sträckan från Brömsebro via Kristianopel ner till Torhamn och vidare mot Jämjö och därtill kopplade Östra skärgården) har vuxit fram som en allt tydligare destination under ett antal år - ett fåtal företagare har genom samverkan, utbildning och gemensamma event vuxit till företagarnätverk som i nybildade. Kustvägen Sydosts fall är uppe i ett 20-tal och motsvarande i Kristianopels företagarnätverket.

Området har positionernas sig som livsnjutarområde vilket förstärkts genom framgångsrika företag med inriktning på mat och gröna näringar - företag som tex Kinas kakor, Orranäs gårdsbutik, Bondgården, Lenas Cafe och Cafe Sött & Salt. Till detta kommer företagen med marin/skärgårdsinriktning exempelvis Sandhamn Marine & Pelles Sjöbod. Kustvägen/Livsnjutarvägen har med andra ord blivit ett begrepp - både bland lokala aktörer och besökare.Ylva Jóhannessn 2015-01-14
.

 
2,5 mil från Karlskrona och 6 mil från Kalmar finns hällristningarna, havet , den exklusiva skärgården,det närproducerade, fisket och inte minst sommaridyllen Kristianopel med sin historia


Många besökare tar E22 direkt mellan Karlskrona och Kalmar utan en tanke på möjligheten att svänga av mot Kustvägen mellan Torhamn – Kristianopel eller gör en avstickare till skärgårdsbåten från Torhamn ut i Östra Skärgården. Andra har inte kunskap om att Kustvägen Sydost utgör ett utmärkt komplement till besöket i Världsarvsstaden Karlskrona .

 Hur når/tar vi hand om potentiella besökare till detta attraktiva område – ett område som till stor del utgör den kust och skärgård som kommunen/regionen vill positionera sig med? Och tar vi hand om dom som redan besöker området? På vilket sätt kan vi skapa längre stanntid, större utlägg, nya produkter, förlängd säsong?Och hur kan vi förbättra samarbetet kring destinationsutveckling med grannregionen?

 I dag satsar Karlskrona på att lyfta världsarv och skärgård med priorieterade marknader som Sverige, Danmark. Polen, Tyskland och Holland. Med kommande arbete vill vi ta ett helhetsgrepp för att titta på förutättningarna för att få fram en hållbar och genomänkt affärsidé för området Kustvägen sydost/Östra skärgården , inkl metod för att löpnade jobba med offensiv destiantionsutveckling - alltid med en levande kust och skärgård i åtanke.

 Tanken är att redan under förstudies gång kunna testa ett antal pilotprodukter, både vad gäller upplevelser och kringprodukter.

 

FÖRSTUDIEN

Vi vill i framtiden kunna leverera en kust- & skärgårdsdestination som tillsammans med Världsarvstaden Karlskrona utgör en konkurrenskraftig produkt för kommunens/regionens besökare.

Syftet med förstudien är att ta fram ett underlag för ett större projekt där målet är att vidarutveckla en destination som med strategiskt utvecklingsarbete ger förutsättningar för att bo och driva företag i området och som ger en kvalitetsuppleveser för besökarna – med hänsyn till de speciella förutsättnigar som råder i kust- och skärgårdsområdet som tillika är ett biosfärområde. Med hjälp av den nulägesanalys som tas fram i förstudien ska en projektansökan skrivas fram.

 Vi vill med andra ord ta fram förslag på potentiell affärsidé för området och skapa en gemesam vision och mål för kommun och lokala aktörer - vision och mål nära kopplad till Region Blekinges styrdokument ”Strategi för besöksnäring” , Fördjupade översiktsplanen för skärgården i Karlskrona kommun samt Karlskrona kommuns landsbygdsprogram .

Delar i förstudien

  • Under våren/sommaren 2015 genomföra en marknadsundersökning bland besökare /aktörer för att skapa en nulägesanalys som inte är baserad på antagande och gissningar utan fakta.  

  • Kustvägen befinner sig i ett tillväxststadie som destiantion. Därför vill vi titta på nuvarande och framtida marknader, segement, existernade o potentiella produkter. Vad beträffar produkterna vill vi titta på kärnprodukter, påtagliga och inte minst utvidgande ( dvs service etc) produkter – i det senare fallet har medel sökts för pilotprodukter som ska testas inom förstudien, bland annat testtrafik. 

    Medel har sökts från ”Skärgårdsmiljonen” för att finanasiera testtrafik med sommarbuss längs kustvägen . Dom 150 000 som har sökts i kontanta medel är tänkta att ingå som en del av medfinansiering i förstudien. För att ytterligare försäkra oss om att leverera en genomtänkt och attraktiv helhetslösning under testperioden för sommarbussen vill vi inom förstudien:

1. Identifiera och kvalitetssäkrare x antal stopp under vägen exempelvis:Fågelmara- Kristianopel, Olsäng, Orranäs, Sandhamn, Torhamn, Yttre Park ( anknytning linfärja till Ytterön. Stoppen längs kustvägens ska sas kunna erbjuda en upplevelse som håller en sådan nivå så det är värt just ett "stopp"
2. Cykelpooler: Stenshamn, Östra Hästholmen/Yttre Park, Sandhamn, Kristianopel.Projektet ska under testperioden sträva ett att erbjuda cykeluthyrning på respektive plats.  Vad vi erbjuder är alltså ett första steg mot en kust & skärgårdsluff med möjlighet olika transportsätt och upplevelser

Det lokala utvecklingsarbetet ska ha en tydlig koppling till Region Blekinges styrdokument ”Strategi för besöksnäring”. Därför vill vi under förstudien kartlägga möjligheterna att produkt/affärsutveckling på tema Underbara vatten exempelvis: 

 

1.Vägar till vatten- naturupplevelsen

2.Historia & kultur vid vatten – dansktid etc

3. Hälsa & sport vid vatten 

4. Måltider vid vatten etc, etc...

 

  • Vi vill titta på hur framtidens marknadsföring ska se ut . Hur kopplas exempelvis destiantionen till världsarvsstade för att bilda en konkurrenskratig produkt? Hur ska vi jobba med värdepositioneringen? Genom tidigare arbete har man valt att positionera sig som ett livsnjutarområde – men ska det vara så i framtiden? 

  • Vi vill titta på hur vi kan utveckla samarbete med destinationer i grannregionen, i steg ett Torsås/Glasriket. 

  • Och inte minst – vi vill få fram en modell som aktörerna kan ta hjälp av för att på ett hållbart och genomtänkt sätt ta sikte på framtiden – en gemensam startegi och mål ; arbetet med detta ”lokal styrdokument för offensiv skärgårds/destinationsutveckling” ska vara kopplad till regional och nationell strategi. Arbetet inom förstudien ska vara en del av arbetet med detta dokument.

 SAMARNETSPARTNERS- AKTÖRER

Blekingetrafiken, Affärsverken, I Karlskrona AB, Blekinge Arkipelag, Kustvägen Sydost, Kristianopels företagarförening, Visit Blekinge, lokala samhällsföreningar och företag/destinationsnätverk.

SAMARBETSPARTENERS – PÅGÅENDE PROJEKT

 Arkipelagrutten

Hästnäring i Blekinge

Kustnära Cykelled

 

KOPPLING TILL ANDRA SÖKTA PROJEKT:

 Skärgårdsmiljonen: Sommarbuss

Östra skärgårdens missisonshus


Tipsa en vän     Skriv utSök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Väbylunds islandshästar


KristianopelSusanne DemoneKulturkompaniet