www.made-in-blekinge.se
Söndagen den 20 januari 2019 - klockan 12:58

« Föreg. Nästa »


2.Kust- & skärgårdsluff/ Sommarkustbuss Kristianopel/Torhamn


Ylva Jóhannesson 2017-11-21

Idén om en sommarkustbuss Jämjö/Torhamn/Kristianopel/Fågelmara  i sydöstra Blekinge är en tanke som vi diskuterat i många år. När jag fick syn på möjligheten att söka medel från "Skärgårdsmiljonen" i Karlskrona kommun föreslog jag företagarnätverket att vi skulle testa idén för att kunna bestämma om vi ska utveckla eller förkasta tanken. En ansökan är nu beviljad med Karlskrona kommun som projektägare. För Karlskrona kommuns slutgiltiga ansökan kontakta kommunens landsbygdsutvecklare.

BAKGRUND
Underlag framskrivet åt Karlskrona kommun  för ansökan "Sommarkustbuss"

Kustvägen Sydost ( sträckan från Brömsebro via Kristianopel ner till Torhamn och vidare mot Jämjö och därtill kopplade Östra skärgården) har vuxit fram som en allt tydligare destination under ett antal år - ett fåtal företagare har genom samverkan, utbildning och gemensamma event vuxit till företagarnätverk som i nybildade Kustvägen Sydosts fall är uppe i ett 20-tal medlemmar och motsvarande i Kristianopels företagarnätverket 
Området har positionernas sig som livsnjutarområde vilket förstärkts genom framgångsrika företag med inriktning på mat och gröna näringa  - företag som tex Kinas kakor, Orranäs gårdsbutik, Bondgården, Lenas Cafe och Cafe Sött & Salt. Till detta kommer företagen med marin/skärgårdsinriktning exempelvis Sandhamn Marine & Pelles Sjöbod. Kustvägen/Livsnjutarvägen har med andra ord blivit ett begrepp - både bland lokala aktörer och besökare.
Nu är det dax att gå vidare med att utveckla en hållbar affärsidé och utvecklingsmodell; visionen är att kunna leverera en kust- & skärgårdsdestination som tillsammans med Världsarvstaden Karlskrona utgör en konkurrenskraftig produkt för kommunens besökare.
ANSÖKAN
Med denna ansökan vill vi söka medel för att genom ett pilotprojekt i form av en sommarbuss och därtill riktad produktutvecklig och marknadsföring testa tanken till alternativa transportmöjligheter i och till området - en tanke som diskuterats under många år. Genom att ta ett helhetsgrepp vill vi binda ihop olika typer av transportmöjligheter; skärgårdstrafik, sommarbuss, cykel  för att under en begränsad tid under sommaren testa detta koncept.
Vi hoppas även att arbetet ska fungera som en erfarenhetsbank för andra aktörer i regionen med utvecklingstankar kring leder i skärgårds- och kustmiljö.
Ansökan är tänkt att ingå som en del i en kommande övergripande förstudie kring den potentiella affärsidéer och utvecklingsmodeller för området ”Kustvägen sydost, inklusive östra skärgården”.
Pilotprojektets tre delar
1.Busstrafiken
Genom medel från skärgårdsmiljonen och i samarbete med Blekingetrafiken och Affärsverken  vill vi testa att binda ihop Kustvägenområdet med ordinarie trafik med buss/ skärgårdsbåtar. Vi strävar efter att anpassa tidtabellen så att man ska kunna ansluta till ankommande/ avgående skärgårdstrafik från Torhamn och därifrån välja cykel eller anslutningsbuss.
Genom att under begränsad tid och riktade insatser inkl marknadsundersökningar vill vi få fram ett underlag för en ev framtida permanent satsning.
2. Lokal destinations/skärgårdsutveckling.
För att ytterligare försäkra oss om att leverera en genomtänkt och attraktiv helhetslösning testperioden vill vi:
1. Identifiera och kvalitetssäkrare x antal stopp under vägen  Stoppen längs kustvägens ska sas kunna erbjuda en upplevelse som håller en sådan nivå så det är värt just ett "stopp"
2. Cykelpooler: Stenshamn, Östra Hästholmen/Yttre Park, Sandhamn, Kristianopel.Projektet ska under testperioden sträva ett att erbjuda cykeluthyrning på respektive plats.  Vad vi erbjuder är alltså en " kust - och skärgårdsluff" med möjlighet olika transportsätt och upplevelser
3.Marknadsföring
För att årets testperiod ska vara lyckosam krävs en tydlig och riktad marknadsföring - dels genom Visit Karlskrona/Visit Blekinge , dels genom ett tätt samarbete med Affärsverken och Blekinge trafiken. Vi  strävar efter att erbjuda besökarna en produkt som är självklar efter besöket i Världsarvsstaden Karlskrona  - en kust och skärgårdsluff i livsnjutarområdet Kustvägen sydost/Östra skärgården.
För att ytterligare lyfta fram sommarbussen vill vi vid några tillfällen arrangera mindre visningar/ guidade turer vid de olika stoppen under testperioden. Exempel skulle vara guidad cykeltur på Hästholmen, Skägårdskul för kidsen i Östra skärgården, sommarpicknick i Orranäs, vandringar på Torhamnsudde, dramatiserade vadnringar i Kristianopel eller visningar av Horsahallens unika hällristningar. Möjligheterna är många! 

Ylva Jóhannesson'
Ylvas Made in Blekinge
Tipsa en vän     Skriv utSök Sökhjälp

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Det finns inga kommande händelser i kalendern.

Väbylunds islandshästar


KristianopelSusanne DemoneKulturkompaniet