Warning: include_once(/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/update_statistics.php): failed to open stream: No such file or directory in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/dk/include/print_newspaper.php on line 11

Warning: include_once(): Failed opening '/shared/www/webnews.textalk.com/current/www/dk/include/update_statistics.php' for inclusion (include_path='/usr/local/php56/lib/php:.') in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/dk/include/print_newspaper.php on line 11
Ullångersbladet

Eva Bylund, ÅRETS ULLÅNGERSBO

Bild Anders Böhlin


Anders Böhlin 2018-04-11

När vi samlades till 'På Kustens' årsmöte, hade på förslag från Bruno Nyhlén, Eva tillfrågats om hon ville sköta om fikat, så inte ont anande, medan Eva skötte sitt jobb, blev hon inkallad och utnämnd till ÅRETS ULLÅNGERSBO

Bild Anders Böhlin

Bild Anders Böhlin Kalle Fahlén avtackades, efter väl förrättat värv som vaktmästare

Bild Anders Böhlin Göran Pettersson blev avtackad för sin roll som  bokningsansvarig på GH

Bild Anders Böhlin

Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes i år  Bertil Böhlin.
Efter Sandra Bylund åtog sig Bruno Nyhlen att bli ordförande

och Ingrid att bli kassör.

Styrelsen beslutade att välja:

Anders till vice ordförande

Ida till sekreterare

 Styrelsens medlemmar för 2017

Ordinarie: Bruno Nylén, Roger Boman, Anders Böhlin, Ida Stafrin, Gunnel Uhlin, Ella Agardh och Ingrid Nordlöf

Ersättare: Sven-Olof Wedin Linus Wiklund.

 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att välja:

Ingrid Nordlöf (550721-) och

Bruno Nylèn (440826-) att var för sig teckna föreningens firma.